Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 44 năm 2020.

Thứ hai - 26/10/2020 09:20 1.131 0
Xem chi tiết lịch làm việc tại đây.

 
LỊCH LÀM VIỆC CỦA TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
       Tuần lễ 44 (Từ ngày 26/10/2020 đến 30/10/2020)       

CHỦ NHẬT (25/10):
- 9g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Đại lễ Cầu Bông tại Đình thần Tân Lập Phú. 
                   + Địa điểm: Đình thần Tân Lập Phú  (đường Nguyễn Du, KP. Phú Xuân, P. Phú Thịnh).
THỨ HAI (26/10):
Sáng:            
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân cùng Thường trực Thị ủy làm việc với Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trần Phương Nam dự nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tình hình, tiến độ đấu giá các dự án đất công năm 2020 và dự kiến kế hoạch năm 2021.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp D).
Chiều:
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức làm việc với Trung tâm Y tế thị xã.
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
                   + Mời dự: lãnh đạo: Phòng Tài chính – KH, Bảo hiểm xã hội thị xã, Phòng Lao động TB&XH, Phòng Nội vụ thị xã; VP: CVP – Trịnh Thị Hà + Dung (CV).
                   + Địa điểm: Trung tâm Y tế thị xã.
- 15g00:      Chủ tịch UBND thị xã - Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp nghe Phòng TN&MT báo cáo việc đăng ký các dự án có thu hồi đất trong năm 2021 của các phòng ban và UBND các xã, phường (giao Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung báo cáo).
+ Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và MT, Phòng Quản lý Đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm PTQĐ, CT. UBND các xã - phường + Công chức địa chính, VP: PCVP Nguyễn Duy Khang + Tấn (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ BA (27/10):
Sáng:
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân tiếp công dân định kỳ.
+ Mời dự: thành phần theo Thông báo 03/TB-HĐND ngày 22/01/2020 của HĐND thị xã: PTB. Tổ chức Thị ủy (Đ/c Hoàng); PTB. Pháp chế HĐND; Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên - MT thị xã, Thanh tra thị xã.
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
- 7g30:        Phó Trưởng ban Kinh tế - xã hội HĐND thị xã – Giang Thanh Phát tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND trước kỳ họp thứ mười ba, HĐND thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
+ Mời dự: thành phần theo Kế hoạch số 136/KH-HĐND ngày 23/10/2020 của HĐND thị xã và Thông báo số 280/TB-UBND ngày 23/10/2020 của UBND thị xã: CT. Liên đoàn lao động, PTB. Tuyên giáo Thị ủy (Đ/c Thành), PGĐ. Trung tâm Y tế (Đ/c Cường), Đại đức Thích Chơn Lý – Trương Thanh Hùng, Nguyên Trưởng Công an thị xã – Vũ Xuân Bưởng, BT. Đảng ủy xã Thanh Phú; lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế.
                   + Địa điểm: UBND xã Thanh Phú.
- 9g00:        Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thị xã – Nguyễn Đăng Điều; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự Lễ trao Quyết định nghỉ hưu cho cán bộ, công chức.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng khách Vip).
Chiều:
- 13g30:      Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND trước kỳ họp thứ mười ba, HĐND thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
                   + Cùng dự: thành phần theo Kế hoạch số 136/KH-HĐND ngày 23/10/2020 của HĐND thị xã và Thông báo số 280/TB-UBND ngày 23/10/2020 của UBND thị xã: PTB. Pháp chế HĐND thị xã; PTB. Tổ chức Thị ủy (Đ/c Hoàng); lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế thị xã.
                   + Địa điểm: UBND phường Phú Đức.
- 14g00:       Chủ tịch UBND thị xã - Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp nghe Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng báo cáo phương án xây dựng các tuyến đường: Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Thái Học nối dài, kết nối huyện Hớn Quản; xây dựng đường Lê Đại Hành nối dài tiếp giáp huyện Hớn Quản; xây dựng đường Đoàn Thị Điểm kết nối Trung tâm hành chính mới thị xã Bình Long. (Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
+ Mời dự: Sở Giao thông vận tải tỉnh, Sở Xây dựng; lãnh đạo; Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Tài chính – KH, Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; CT. UBND các xã, phường: Phú Thịnh, Hưng Chiến, Phú Đức, Thanh Phú; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Yến (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ TƯ (28/10):
Sáng:
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Đại hội đại biểu Hội người mù thị xã lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
                   + Địa điểm: Hội trường khu phố Phú Trung.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp về việc xét tái định cư cho 05 hộ dân thuộc dự án: Nâng cấp mở rộng đường ĐT 752. (Giao Trung tâm phát triển quỹ đất chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: PCT. UBND thị xã – Trần Phương Nam; thành phần theo Quyết định số 1516/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 của UBND thị xã: TP. Tài nguyên – MT, GĐ. Trung tâm phát triển quỹ đất, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, TP. Tài chính – KH, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, CT. UBND phường An Lộc; Chủ tịch + Cán bộ địa chính phường Hưng Chiến; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Tấn (CV).
                             + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:
- 13g30:       Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND trước kỳ họp thứ mười ba, HĐND thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
+ Mời dự: thành phần theo Kế hoạch số 136/KH-HĐND ngày 23/10/2020 của HĐND thị xã và Thông báo số 280/TB-UBND ngày 23/10/2020 của UBND thị xã: TB. Tuyên giáo Thị ủy, ông Lê Việt Hùng – Đại biểu HĐND thị xã, ông Phạm Văn Thảo – Đại biểu HĐND thị xã, ông Hoàng Lê Vũ – Hội đồng giáo xứ An Lộc, lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Điện lực; CT. UBND phường An Lộc, PCT. HĐND phường An Lộc (Đ/c Linh).
                   + Địa điểm: UBND phường An Lộc.
- 13g30:      Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thị xã – Nguyễn Đăng Điều tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND trước kỳ họp thứ mười ba, HĐND thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
                   + Mời dự: thành phần theo Kế hoạch số 136/KH-HĐND ngày 23/10/2020 của HĐND thị xã và Thông báo số 280/TB-UBND ngày 23/10/2020 của UBND thị xã: CVP. Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, TB. Dân vận Thị ủy, CHT. Ban CHQS thị xã; lãnh đạo: Phòng Tài nguyên –MT, Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất.
                   + Địa điểm: UBND xã Thanh Lương.
- 14g00:       Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức chủ trì Hội nghị tổng kết hè năm 2020. (Giao Thị đoàn chuẩn bị nội dung họp).
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
                   + Mời dự: thành phần theo Quyết định số 2207/QĐ-UBND ngày 13/10/2020 của UBND thị xã: TP. Giáo dục & ĐT, TP. Lao động TB&XH, TP. Văn hóa – TT, TP. Tài nguyên – MT, CTV. Ban CHQS thị xã (Đ/c Sĩ), TP. Tư pháp, GĐ. Trung tâm Y tế, TP. Quản lý đô thị, PTP. Nội vụ (Đ/c Tư), PGĐ. Xí nghiệp công trình đô thị (Đ/c Anh), PT. Công an thị xã (Đ/c Tình), PTP. Tài chính – KH (Đ/c Hưng); TB. Dân vận Thị ủy, CT. Hội Liên hiệp phụ nữ, CT. Hội Cựu chiến binh, CT. Liên đoàn Lao động, PCT. Hội Chữ thập đỏ (Đ/c Thẫm), BT. Thị đoàn; các trường THPT: Chuyên Bình Long, thị xã Bình Long, Nguyễn Huệ, Trung tâm GDNN-GDTX thị xã, PCT. UBND các xã, phường.
                   + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trần Phương Nam dự Hội thảo khoa học “Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến biến động diện tích và cơ cấu sử dụng đất, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, tiềm năng khai thác các loại tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước”.
                   + Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh.
Tối:
- 19g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Khai mạc liên hoan Đờn ca tài tử tỉnh Bình Phước lần thứ V, năm 2020.
                             + Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Phước.
THỨ NĂM (29/10):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Lễ công bố Quyết định và đón nhận bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh Trường Quốc Quang.
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
                   + Mời dự: Có thư mời riêng; LĐVP.
                   + Địa điểm: Di tích Trường Quốc Quang.
Chiều:
- 13g30:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức họp Ban Thường vụ Thị ủy.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 16g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Bế mạc liên hoan Đờn ca tài tử tỉnh Bình Phước lần thứ V, năm 2020.
                             + Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Phước.
THỨ SÁU (30/10):
Sáng:
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật về tôn giáo và công tác tôn giáo do BCĐ công tác tôn giáo tỉnh tổ chức.
                   + Địa điểm: Hội trường Ủy ban MTTQVN tỉnh.
- 8g00:        Ch tch UBND  thị xã - Hoàng Thị Hồng Vân cùng các phòng chuyên môn đi khảo sát vị trí bãi rác và các tuyến đường đấu nối giữa thị xã Bình Long và huyện Hớn Quản.
+ Kính mời: Thường trực Thị ủy.
+ Cùng đi: lãnh đạo: Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long, Phòng Tài chính - KH, Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Tài nguyên và MT, Ban QLDAĐTXD, CT. UBND các xã, phường; VP: PCVP Nguyễn Duy Khang.
+ Địa điểm: Tập trung tại Thị ủy Bình Long.
- 8g00:        Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã - Nguyễn Thị Huyền Linh đi giám sát tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND phường An Lộc; việc thực hiện nghị quyết HĐND thị xã năm 2020 của UBND phường An Lộc.
                   + Cùng đi: Thành phần theo Quyết định số 113/QĐ-HĐND ngày 18/9/2020 của HĐND thị xã: PTB. Kinh tế xã hội HĐND thị xã, PTB. Pháp chế HĐND thị xã,  Nguyên CT. Hội Nông dân thị xã – Phạm Văn Thảo; lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Phòng Tài chính – KH, Phòng Tư pháp, Phòng Lao động TB&XH, Công an thị xã, PV. Phòng Văn hóa – TT, BT. Đảng ủy xã Thanh Phú, CT. UBND phường Hưng Chiến; VP: CVP – Trịnh Thị Hà + Yến (CV).
                   + Địa điểm: UBND phường An Lộc.
Chiều:
- 13g30:      Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang đi giám sát tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND phường Phú Thịnh; việc thực hiện Nghị quyết HĐND thị xã năm 2020 của UBND phường Phú Thịnh.
                   + Cùng đi: Thành phần theo Quyết định 115/QĐ-HĐND ngày 18/9/2020 của HĐND thị xã: PTB. Pháp chế HĐND thị xã, PTB. Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã, PTB, Tổ chức Thị ủy (Đ/c Hoàng), CT. Liên đoàn lao động, PTB. Tuyên giáo Thị ủy (Đ/c Thành); lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Phòng Tài chính – KH, Phòng Tư pháp, Công an thị xã, Phòng Lao động TB&XH; VP: CVP – Trịnh Thị Hà + Yến (CV).
                   + Địa điểm: HĐND, UBND phường Phú Thịnh.

(Lưu ý: Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ
chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho người chủ trì tối thiểu trước
01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND thị xã chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo).
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trịnh Thị Hà
  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây