hien ke

Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 05 năm 2021.

Thứ hai - 01/02/2021 10:27 790 0
Tải lịch làm việc tại đây.
LỊCH LÀM VIỆC CỦA TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 05 (Từ ngày 01/02/2021 đến 05/02/2021)       


THỨ HAI (01/02):
Sáng:            
- 10g00:       Chủ tịch UBND thị xã – Chủ tịch Ủy ban bầu cử - Hoàng Thị Hồng Vân làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hưng Chiến về một số nội dung liên quan tới công tác bầu cử đại biểu HĐND.
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy, TT. HĐND thị xã.
                   + Mời dự: Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hưng Chiến.
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Bình Long, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
                   + Mời dự: các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã; Thành phần theo Quyết định 352/QĐ-UBND ngày 26/01/2021 của UBND thị xã: CT. Ủy ban MTTQVN thị xã, TB. Tuyên giáo Thị ủy, TP. Nội vụ, CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an thị xã, TP. Tài chính – KH, TP. Văn hóa – TT, Chánh Thanh tra thị xã, CCP. Chi cục Thống kê khu vực Bình Long – Hớn Quản (Đ/c Chúc), PTP. Nội vụ (Đ/c Tư); VP: CVP – Trịnh Thị Hà  + Vũ (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).


THỨ BA (02/02):
Sáng:
- 6g15:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Lễ viếng Nghĩa trang liệt sỹ Bình Long – Hớn Quản nhân dịp kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
                   + Mời dự: Thành phần theo Thông báo 29/TB-UBND ngày 29/01/2021 của UBND thị xã.
                   + Địa điểm: Nghĩa trang liệt sỹ Bình Long – Hớn Quản.
- 7g30:        Thường trực Thị ủy tiếp công dân định kỳ.
+ Mời dự: lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã, Thanh tra thị xã.
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân đi thăm và chúc Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 tại Trại giam Tống Lê Chân, Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT thị xã, Ngân hàng Chính sách xã hội, Công ty TNHH Quảng cáo thương mại dịch vụ Nguyễn Anh; Công ty TNHH Nam An Lộc, Công ty TNHH Khải Nguyên, Công ty TNHH Quốc Hùng.
+ Cùng đi: lãnh đạo: Công an thị xã, Ban CHQS thị xã, Phòng Văn hóa – TT, Liên đoàn Lao động, PCVP – Nguyễn Thanh Phương.
+ Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã có xe đưa đi.
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức đi thăm, chúc mừng các vị chức sắc, chức việc, các cơ sở tôn giáo nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.
                   + Cùng đi: Thành phần theo Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 27/01/2021 của UBND thị xã: lãnh đạo: Ban Dân vận Thị ủy, Ủy ban MTTQVN thị xã, Công an thị xã, Ban CHQS thị xã, Phòng Nội vụ thị xã. (Các Đ/c tập trung tại Phòng Nội vụ thị xã).
                   + Địa điểm: Chùa Tân Minh, Chùa Chưởng Phước, Chùa Linh Thứu, Chùa Thanh Phước, Chùa Thanh Sơn, Chi hội Tin lành Bình Long, Giáo xứ Phú Lương, Chùa Vạn Phước, Chi Hội Tin lành Sóc Bế.
- 7g30:        Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang cùng đoàn Thị ủy đi thăm, chúc mừng các vị chức sắc, chức việc, các cơ sở tôn giáo nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.
                   + Địa điểm: Tại Chùa Tam Bảo, Giáo xứ Bình Long, Tịnh xá Ngọc Bình, Tịnh độ cư sĩ Phật hội, Chùa Bảo An, Chùa Lam Sơn, Chùa Phật Quốc Vạn Thành, Tịnh xá Ngọc Long.
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái trực cơ quan, tiếp các đơn vị đến thăm và chúc Tết tại HĐND - UBND thị xã.
                   + Địa điểm: UBND thị xã.
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh Quốc gia; Thông qua Chương trình làm việc năm 2020 của UBND tỉnh.
                             + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp G).
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức đi thăm, chúc Tết các đơn vị: Phòng Lao động TB và XH, Phòng Giáo dục & ĐT, Phòng Văn hóa & TT, Trung tâm Y tế, Bảo hiểm xã hội. VP: PCVP: Nguyễn Duy Khang.
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái trực cơ quan, tiếp các đơn vị đến thăm và chúc Tết tại HĐND - UBND thị xã.
                   + Địa điểm: UBND thị xã.
THỨ TƯ (03/02):
Sáng:
- 7g30:        Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự Chương trình Ngày thanh niên cùng hành động chào mừng thành công Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng và Xuân yêu thương chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt nam (03/02/1930 - 03/02/2021), 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021).
                       + Địa điểm: Phòng Văn hóa – TT thị xã. 
- 7g30:         Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái trực cơ quan, tiếp các đơn vị đến thăm và chúc Tết tại HĐND - UBND thị xã.
                   + Địa điểm: UBND thị xã.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức ủy dự Lễ kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng (03/2/1930 – 03/2/2021) bằng hình thức trực tuyến do Tỉnh ủy tổ chức.
                       + Cùng dự: CVP – Trịnh Thị Hà.
                       + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
Chiều:       
- 13g30:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp Ban chỉ đạo các ngày lễ lớn về công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. (Giao Phòng Lao động TB&XH, Phòng Văn hóa – TT, Công an thị xã, Ban CHQS thị xã, Trung tâm Y tế chuẩn bị báo cáo các nội dung liên quan; UBND các xã, phường tổng hợp, báo cáo số lượng các đối tượng đã được nhận quà tết).
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy; Thường trực HĐND thị xã.
+ Mời dự: PCT. UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; thành phần theo Quyết định số 2448/QĐ-UBND ngày 13/11/2020 của UBND thị xã: PCT. UBMTTQVN thị xã (Đ/c Hải), TP. Văn hóa – TT, Trưởng Công an thị xã, CHT. BCH. Quân sự, TP. Tài chính – KH, TP. Giáo dục & ĐT, TP. Nội vụ, TP. Lao động TB &XH, PTP. Văn hóa – TT (Đ/c Truyền), PGĐ. Xí nghiệp công trình đô thị (Đ/c Anh), TB. Tuyên giáo Thị ủy, TB. Dân vận Thị ủy, Chánh Văn phòng Thị ủy, CT. Liên đoàn lao động, CT. Hội Nông dân, BT. Thị đoàn, CT. Hội Liên hiệp phụ nữ, CT. Hội Cựu chiến binh thị xã; VP: CVP – Trịnh Thị Hà, PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hiếu (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 16g30:      Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự họp mặt tất niên Xuân Tân Sửu năm 2021.
                   + Địa điểm: UBND phường An Lộc.
THỨ NĂM (04/02):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp mặt Trưởng các khu phố, ấp nhân dịp Xuân Tân Sửu năm 2021.
                   + Mời dự: Trưởng các khu phố, ấp các xã, phường.
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức cùng đoàn Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đi thăm và chúc Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn thị xã.
+ Địa điểm: Tập trung tại Thị ủy.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái đi thăm, chúc Tết các đơn vị: Phòng Tài nguyên & MT, Phòng Quản lý đô thị, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Phòng Nội vụ, Phòng Kinh tế, Xí nghiệp công trình đô thị, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Đội quản lý thị trường số 4, Phòng Tư pháp, Bưu điện Bình Long, Trung tâm Viễn thông Bình Long, Điện lực Bình Long, Ban Quản lý chợ Bình Long. VP: PCVP: Nguyễn Mai Khanh.
Chiều:
- 13g30:      Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang trực cơ quan, tiếp các đơn vị đến thăm và chúc Tết tại HĐND - UBND thị xã.
                   + Địa điểm: HĐND - UBND thị xã.
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp thông qua Báo cáo Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 (lần 2).
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
                   + Mời dự: PCT. UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; lãnh đạo: Ban quản lý dự án Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1, Công ty TNHH MTV cao su Bình Long; TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, TP. Giáo dục & ĐT, CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an thị xã, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, GĐ. Trung tâm Y tế, GĐ. Trung tâm phát triển quỹ đất, Chánh Thanh tra thị xã, TP. Tài chính – KH, TP. Văn hóa – TT, TP. Nội vụ, TP. Kinh tế, Chủ tịch + Cán bộ địa chính UBND các xã, phường; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp Ban Tổ chức triển khai Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc tỉnh Bình Phước lần thứ I năm 2021.
                             + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp A).
THỨ SÁU (05/02):
Sáng:
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo luật định.
                   + Địa điểm: Ủy ban MTTQVN thị xã.
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái trực cơ quan, tiếp các đơn vị đến thăm và chúc Tết tại HĐND - UBND thị xã.
                   + Địa điểm: UBND thị xã.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự buổi gặp mặt giữa Bí thư Tỉnh ủy và cựu học sinh Trường THPT chuyên Quang Trung.
                   + Địa điểm: Trường THPT chuyên Quang Trung.
- 11g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự liên hoan tất niên nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, đón Xuân Tân Sửu 2021 cùng cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước.
                   + Địa điểm: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước. (ấp 2, xã Tân Thành, TP. Đồng Xoài).
Chiều:
- 13g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức đi thăm và chúc Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 tại Trung tâm Bảo trợ xã hội huyện Lộc Ninh, Thủy điện Srok Phú Miêng, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bình Phước; Xã Thanh phú, gia đình chính sách, già làng, cán bộ hưu trí; Cán bộ hưu trí: Đ/c Hà Văn Hùng, Đ/c Lê Thị Thanh Lan, Đ/c Nguyễn Xuân Tuyến, Đ/c Phan Xuân Vĩnh, Đ/c Nguyễn Đăng Điều.
                   + Cùng đi: lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Công an thị xã, Ban CHQS thị xã, Phòng Lao động TB&XHM Phòng Văn hóa – TT. VP: PCVP: Nguyễn Duy Khang.
                   + Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp định kỳ Ban Chỉ đạo 2437 (Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS, miền núi và biên giới giai đoạn 2020 - 2025 tỉnh Bình Phước), tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020, định hướng 2021.
                   + Cùng dự: TP. Lao động TB&XH thị xã.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp A).
- 16g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự tất niên nhân dịp chuẩn bị đón năm mới Xuân Tân Sửu 2021 cùng cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn BB736.
                   + Địa điểm: Trung đoàn đoàn BB736.
                   (Lưu ý: Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ
chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho người chủ trì tối thiểu trước
01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND thị xã chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo).
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trịnh Thị Hà
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây