hien ke

Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 14 năm 2021.

Thứ hai - 05/04/2021 10:01 687 0
Tải lịch làm việc tại đây.

 
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 14 (Từ ngày 05/4/2021 đến 09/4/2021)  


THỨ HAI (05/4):
Sáng:              
- 7g00:        Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Lễ chào cờ.
                   + Mời dự: Thành phần theo Công văn số 772/UBND-NC ngày 25/6/2018 của UBND thị xã.
                   + Địa điểm: UBND thị xã.
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2 khóa 103 tại Trường Quân sự Quân khu 7 theo Quyết định số 149-QĐ/TU ngày 26/02/2021 của Tỉnh ủy. (từ ngày 05/4 đến ngày 23/4/2021).
                   + Địa điểm: Trường Quân sự Quân khu 7 (số 479, đường Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh).
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. (Giao Phòng Nội vụ thị xã chuẩn bị tài liệu, nội dung họp).
                   + Mời dự: PCT. UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; PCT. HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang; Thành phần theo Quyết định 352/QĐ-UBND ngày 26/01/2021 của UBND thị xã: TB. Tổ chức – TP. Nội vụ; CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an thị xã, TP. Tài chính – KH, TP. Văn hóa – TT, PTP. Nội vụ (Đ/c Tư), CCP. Chi cục thống kê khu vực Bình Long – Hớn Quản Đ/c Chúc); TB. Dân vận Thị ủy – CT. Ủy ban MTTQVN thị xã; TB. Tuyên giáo – TB. Kinh tế xã hội HĐND thị xã; CN. Ủy ban kiểm tra Thị ủy - Chánh Thanh tra thị xã; VP: CVP – Trịnh Thị Hà + Vũ (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ BA (06/4):
Sáng:
- 7g30:        Thường trực Thị ủy  tiếp công dân đnh k.
+ Mời dự: lãnh đạo: Phòng Tài nguyên - MT thị xã, Thanh tra thị xã.
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã. 
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp chuyên đề giao ban xây dựng cơ bản quý I năm 2021.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp G).
- 8g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống (06/4/1981 - 06/4/2021).
                   + Địa điểm: Trung đoàn Bb736 (ấp Sóc Trào A. xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản).
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp nghe báo cáo các trường hợp sử dụng đất sai mục đích và khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng không có giấy phép tại xã Thanh Lương (Giao UBND xã Thanh Lương chuẩn bị nội dung báo cáo).
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Công an thị xã, Phòng Tài nguyên & MT, Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; UBND xã Thanh Lương: Chủ tịch UBND xã + CB. Địa chính - Xây dựng + CB. Giao thông - Thủy lợi; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (Phòng họp trên lầu).
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị tổng kết phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp A).
Tối:
- 19g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự Hội nghị lấy ý kiến nơi cư trú đối với người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
                   + Cùng dự: CVP – Trịnh Thị Hà.
                   + Địa điểm: Nhà Văn hóa khu phố Phú Trung, phường Hưng Chiến.
- 19g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Liên hoan nghệ thuật Quần chúng tỉnh Bình Phước lần thứ XIII năm 2021.
                             + Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Phước.
THỨ TƯ (07/4):
Sáng:
          - 10g00:       Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp xét giá đất cụ thể của lô số 11 KDC Hạt kiểm lâm và lô số 01 KDC trường Quốc Quang làm cơ sở bồi thường bằng đất để giữ lại cây Me Tây làm di tích trường Quốc Quang.
                             + Cùng dự: lãnh đạo: Phòng Tài chính – KH, Phòng Tài nguyên – MT thị xã, Trung tâm phát triển quỹ đất, Đơn vị tư vấn (Giao Trung tâm phát triển quỹ đất mời), UBND các phường: Phú Thịnh, Hưng Chiến.
                             + Địa điểm: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp thống nhất việc thành lập Chi hội, Hội nhánh trong thời gian tới đối với đạo Tin lành.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp D).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp Tổ tham mưu, phân tích, đánh giá dữ liệu tại Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Bình Phước.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp A).
          - 8g00:        Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề) HĐND phường An Lộc khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
                             + Địa điểm: UBND phường An Lộc.
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Ban CHQS thị xã dự hội nghị giao ban thực hiện Nghị định số 03/2019/ND-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quý I/2021.
                   + Cùng dự: lãnh đạo Công an thị xã.
            + Địa điểm: Hội trường BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh.
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái ủy quyền TP. Văn hóa – TT thị xã đi kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
                   + Cùng đi: PCT. Ủy ban MTTQVN thị xã (Đ/c Hải), PTP. Nội vụ (Đ/c Tư), PCCT. Chi cục thống kê khu vực Bình Long – Hớn Quản (Đ/c Chúc), CV. Phòng Nội vụ (Đ/c Cương).
                   + Địa điểm: UBND các phường: An Lộc, Hưng Chiến.
Chiều:       
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp thống nhất giải pháp vận động nhân dân tổ 9 ấp Bình Phú, xã An Phú dỡ bỏ bức tường gây cản trở giao thông tại khu vực tổ 5, khu phố Phú Tân, phường An Lộc.
                   + Mời dự: Lãnh đạo: UBND huyện Hớn Quản, UBND xã An Phú; TP. Quản lý đô thị, TP. Kinh tế, CT. UBND phường An Lộc, Trưởng khu phố Phú Tân (Giao UBND phường An Lộc mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ NĂM (08/4):
Sáng:
- 4g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân đi công tác ngoài tỉnh. (từ ngày 08/4 đến ngày 09/4/2021).
- 8g00:        Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang cùng Đ/c PBT. Thường trực Thị ủy – Tạ Thu Thủy làm việc với Đảng ủy xã Thanh Lương.
                   + Địa điểm: UBND xã Thanh Lương.
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái ủy quyền lãnh đạo Ban CHQS thị xã (Phó trưởng Ban Chỉ đạo 417 thị xã) dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ soạn thảo văn kiện động viên.
                   + Địa điểm: Bộ CHQS tỉnh (Hội trường B).
Chiều:       
- 13g30:      Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã làm việc tại trụ sở.THỨ SÁU (09/4):
Sáng:
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị giao ban công tác Y tế quý I/2021.
                   + Cùng dự: lãnh đạo: Trung tâm Y tế, Trưởng (Phó) Phòng KHNV – Trung tâm Y tế thị xã.
                   + Địa điểm: Sở Y tế.
- 7g30:        Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang cùng Đ/c PBT. Thường trực Thị ủy – Tạ Thu Thủy làm việc với Đảng ủy phường Hưng Chiến.
                   + Địa điểm: UBND phường Hưng Chiến.
          - 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Thanh tra thị xã làm việc với Thanh tra tỉnh về giải quyết đơn khiếu nại của bà Lê Thị Thanh Loan, ngụ tại tổ 3, khu phố Phú Trọng, phường Phú Đức.
                             + Cùng dự: lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Văn phòng đăng ký đất đai, UBND phường Phú Đức
                             + Địa điểm: Thanh tra tỉnh.
Chiều:
- 13g30:      Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã làm việc tại trụ sở.

                   Lưu ý: Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ
chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trịnh Thị Hà
  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây