hien ke

Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 18 năm 2021.

Thứ ba - 04/05/2021 09:21 8.043 0
Tải lịch làm việc tại đây.
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 18 (Từ ngày 03/5/2021 đến 07/5/2021)  

THỨ HAI (03/5):                                      
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã nghỉ bù Lễ kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/) và Quốc tế Lao động (01/5) năm 2021 theo Thông báo số 127/TB-UBND ngày 23/4/2021 của UBND thị xã.
                   + Trực Văn phòng: LĐVP + CBCC.
THỨ BA (04/5):
Sáng:
- 7g30:        Thường trực Thị ủy tiếp công dân đnh k.
+ Mời dự: lãnh đạo: Phòng Tài nguyên - MT thị xã, Thanh tra thị xã.
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã. 
Chiều:
- 13g30:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân họp Thường trực Thị ủy.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 15g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự làm việc về một số nội dung có liên quan về công tác bầu cử.
                   + Cùng dự: PTP. Nội vụ thị xã (Đ/c Tư).
+ Địa điểm: Sở Nội vụ.  
- 14g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức họp Ban Thường vụ Thị ủy phiên thứ 21/2021.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp xem xét việc giải tỏa nghĩa trang Sóc Bế (Giao UBND xã Thanh Phú chuẩn bị nội dung báo cáo).
                   + Mời dự: lãnh đạo các ngành: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý Đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Phòng Kinh tế, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, UBND xã Thanh Phú; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ TƯ (05/5):
Sáng:              
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân tiếp, làm việc với Đ/c Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Đ/c Trần Văn Mi – TUV. Phó Chủ tịch UBND tỉnh về kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại thị xã.
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy, TT. HĐND thị xã.
                   + Mời dự: TB. Dân vận Thị ủy – CT. Ủy ban MTTQVN thị xã, TB. Tổ chức Thị ủy – TP. Nội vụ, TB. Tuyên giáo Thị ủy, CN. Ủy ban Kiểm tra Thị ủy - Chánh Thanh tra thị xã, CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an thị xã, TP. Văn hóa – TT, PTP. Nội vụ (Đ/c Tư); VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang.
                   + Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự làm việc với Bệnh viện Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh về khảo sát Trung tâm Y tế để hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật.
                   + Địa điểm: Trung tâm Y tế thị xã.
- 7g30:        Phó Chủ tịch HĐND thị xã - Nguyễn Xuân Quang dự Hội nghị tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
                   + Mời dự: Thành phần theo Thông báo số 135/TB-UBND ngày 29/4/2021 của UBND thị xã; VP: Thành + Hiếu (CV).  
                   + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
- 8g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái cùng đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đi khảo sát khu đất trung tâm xã Thanh Phú làm cơ sở xác định giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.
                   + Cùng đi: lãnh đạo: Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Tài chính – KH, Phòng Tài nguyên – MT, Trung tâm Phát triển quỹ đất, CT. UBND xã Thanh Phú; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                   + Địa điểm: Tại vị trí khu đất.
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân cùng Thường trực Thị ủy làm việc với Hội Người cao tuổi thị xã thông qua Đề án nhân sự Đại hội đại biểu Hội Người cao tuổi thị xã lần thứ III, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
+ Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 13g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp giao ban khối Sản Xuất quý I/2021.
                   + Mời dự: Thủ trưởng các ngành thuộc khối Sản xuất, GĐ. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ NĂM (06/5):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Hội nghị trực tuyến từ tỉnh đến cấp xã về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2025; công tác phòng chống dịch Covid-19.
                   + Mời dự: Thành viên Ủy ban bần cử thị xã, Trung tâm Y tế thị xã, PCVP - Nguyễn Duy Khang.
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Lễ khai mạc giải vô địch Taekwondo các lứa tuổi tỉnh Bình Phước năm 2021.
                   + Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện Chơn Thành.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Trưởng Công an thị xã dự Hội nghị phổ biến triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019.
                   + Cùng dự: lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Phòng Tư pháp, Phòng Lao động TB&XH, Thị đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã, UBND các xã, phường. (các Đ/c tập trung tại Công an thị xã có xe đưa đi; giao Công an thị xã bố trí phương tiện).
                   + Địa điểm: Công an tỉnh (Hội trường B).
Chiều:       
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự họp tổ rà soát, giải quyết các đơn thư khiếu nại kéo dài. (Giao Văn phòng HĐND và UBND thị xã chuẩn bị nội dung báo cáo).
                   + Cùng dự: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức đi kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại xã Thanh Phú và các ấp.
                   + Cùng đi: TB. Tuyên giáo Thị ủy, Trưởng Công an thị xã, PCT. Ủy ban MTTQVN thị xã (Đ/c Hoa), PTP. Nội vụ (Đ/c Phát), CV. Phòng Nội vụ (Đ/c Duy); VP: CVP – Trịnh Thị Hà.
                   + Địa điểm: xã Thanh Phú.
THỨ SÁU (07/5):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thị xã (BCĐ 389). (Giao Đội quản lý thị trường số 4 chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 1149/QĐ-UBND ngày 27/4/2021 của UBND thị xã: ĐT. Đội quản lý thị trường số 4, Trưởng Công an thị xã, TP. Kinh tế, GĐ. Trung tâm Y tế, TP. Tài chính – KH, TP. Văn hóa – TT, GĐ. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, CCT. Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn quản; Chủ tịch UBND các xã, phường; CVP – Trịnh Thị Hà + Dung (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức đi kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại xã Thanh Lương và các ấp.
                   + Cùng đi: TB. Tuyên giáo Thị ủy, Trưởng Công an thị xã, PCT. Ủy ban MTTQVN thị xã (Đ/c Hoa), PTP. Nội vụ (Đ/c Phát), CV. Phòng Nội vụ (Đ/c Duy); VP: CVP – Trịnh Thị Hà.
                   + Địa điểm: xã Thanh Lương.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái tham gia đối thoại về việc khiếu kiện Quyết định giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực quản lý đất đai, do bà Nguyễn Thị Oanh khởi kiện.
                   + Cùng đi: CN. Ủy ban Kiểm tra Thị ủy - Chánh Thanh tra thị xã,  PTP. Tài nguyên – MT thị xã (Đ/c Hà) (Giao Thanh tra thị xã chuẩn bị tài liệu có liên quan).
                   + Địa điểm: Tòa án nhân dân tỉnh (phòng Hòa giải).
Chiều:       
- 13g30:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân làm việc với ông Nguyễn Trọng Giáo về việc sử dụng diện tích đất công. (Giao Phòng Tài nguyên -MT chuẩn bị hồ sơ có liên quan; Giao Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chuẩn bị bản đồ và tiến hành đo đạc thực địa).
                   + Mời dự: lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT,  Phòng Quản lý đô thị, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm phát triển quỹ đất; phường Phú Đức: lãnh đạo UBND + Cán bộ địa chính; Trưởng khu phố Phú Lộc, ông Nguyễn Trọng Giáo (Giao UBND phường Phú Đức mời); VP: PCVP –Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: tổ 1, khu phố Phú Lộc, phường Phú Đức.
THỨ BẢY (08/5):
Sáng:
- 8g00:         Chủ tịch UBND thị xã - Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự lễ Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2021), tuyên dương đội viên tiêu biểu làm theo lời Bác.
+ Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
- 11g00:       Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Lễ bế mạc giải vô địch Taekwondo các lứa tuổi tỉnh Bình Phước năm 2021.
                   + Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện Chơn Thành.

                  
Lưu ý: Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ
chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trịnh Thị Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây