hien ke

5 NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC MÔ HÌNH HỌC TẬP

Thứ ba - 22/12/2020 13:52 473 0
Thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, Dòng họ, Cộng đồng đến năm 2020” và Quyết định số 448/KHVN ngày 01/12/2015 của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Ban hành bộ tiêu chí hướng dẫn tổ chức đánh giá, công nhận các danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” giai đoạn 2016-2020.
Thực hiện Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 14/7/2014 của UBND tỉnh Bình Phước và các văn bản hướng dẫn của Tỉnh Hội. Hội Khuyến học thị xã Bình Long đã tham mưu UBND thị xã ban hành Quyết định số 2177/QĐ-UBND ngày 09/12/2014 của UBND thị xã Bình Long thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập và các văn bản hướng dẫn Hội Khuyến học xã phường thực hiện giai đoạn 2016-2020.
Hàng năm Hội Khuyến học thị xã triển khai Kế hoạch thực hiện, căn cứ kế hoạch của Hội Khuyến học thị xã, Hội khuyến học xã phường đã triển khai các tiêu chí học tập đến từng hộ dân, bước đầu do công việc mới lạ người dân còn e ngại trong đăng ký, đồng thời cán bộ cơ sở Hội và Ban điều hành khu phố ấp đa phần là kiêm nhiệm chưa có kinh nghiệm trong việc tuyên truyền dẫn đến kết quả năm 2016 – 2017 chưa đạt yêu cầu theo tỷ lệ qui định. Kết quả:
- Gia đình học tập: Năm 2016 tỷ lệ 37,73%. Năm 2017 = 42,16% (chỉ tiêu 70%)
- Dòng họ, Hội đồng hương học tập: Năm 2016 = 40 %. Năm 2017 = 45% (chỉ tiêu 50%)
- Cộng đồng học tập (khu phố, ấp): Năm 2016 = 50%. Năm 2017 = 58% (chỉ tiêu 60%)
- Đơn vị học tập: Năm 2016= 90%. Năm 2017 = 100% (chỉ tiêu 50%).
Để đảm bảo năm 2020 thị xã Bình Long đạt và vượt các mô hình học tập theo Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Hội Khuyến học thị xã được sự chỉ đạo lãnh đạo của Thị ủy - UBND thị xã, của Tỉnh Hội thường xuyên nắm bắt, đôn đốc Hội Khuyến học xã, phường hàng năm tuyên truyền triển khai lồng ghép vào các cuộc họp của ban, ngành, đoàn thể, khu phố ấp các tiêu chí học tập.
Mô hình “Gia đình học tập” là mấu chốt quan trọng để đạt các tiêu chí còn lại, Chi hội trưởng Chi hội khuyến học khu phố ấp là Trưởng khu phố ấp. Chi hội khuyến học đã chủ động tham mưu với Chi bộ, Ban điều hành khu phố ấp hàng năm đưa chỉ tiêu xây dựng các tiêu chí học tập vào Nghị quyết làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện, có sự phân công trách nhiệm cụ thể từng thành viên phù hợp với vai trò, vị trí công việc có sự gắn kết, cộng đồng trách nhiệm giữa các thành viên và các tầng lớp nhân dân.
Việc học của người lớn trong gia đình một số cán bộ, công chức, viên chức được học theo chính quy, số còn lại người lớn học theo hình thức đào tạo từ xa, vừa học vừa làm, hoặc học theo hình thức phi chính qui qua báo, đài, thư viện, Internet, Trung tâm học tập cộng đồng…. Các gia đình đã đầu tư phương tiện hỗ trợ học tập cho con em mình gồm Máy vi tính, mạng internet, Wifi, sách, báo.
Tại khu phố ấp đã có Nhà văn hóa được trang bị bàn ghế, tủ sách, hế thống âm ly,loa phát thanh là nơi sinh hoạt hữu ích, đáp ứng được yêu cầu học tập, vui chơi giải trí và tìm hiểu của nhân dân.
Qua 5 năm triển khai các mô hình học tập thị xã Bình Long đã đạt chỉ tiêu như sau:
- Gia đình học tập: đạt 71,05 % (vượt 1,05%)
- Dòng họ, Hội đồng hương học tập: đạt 100% (vượt 50%)
- Cộng đồng học tập khu phố, ấp: đạt 94,55% (vượt 34,55%)
- Đơn vị học tập: Đạt 100% (vượt 50%)
Những kết quả của Hội Khuyến học thị xã sau nhiều năm triển khai thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã góp phần quan trọng thúc đẩy giáo dục ngày càng phát triển theo hướng chất lượng được nâng cao. Phong trào “Học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị đến năm 2020” đã tạo một bước chuyển biến mới trong nhận thức của cán bộ nhân dân, đặc biệt ý nghĩa và tầm quan trọng của giáo dục người lớn và lợi ích thiết thực của việc học tập do người lớn thực hiện.
Các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ Hội đồng hương học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” đã phát huy những tác động rất lớn đối với chính sách xóa đói giảm nghèo, thu nhập bình quân đầu người hàng năm tăng lên, thúc đẩy sản xuất, tăng cường sự đoàn kết gắn bó trong cộng đông dân cư ở cơ sở.
Bên cạnh đó sự hài lòng và ủng hộ rộng khắp của người dân đối với từng loại mô hình được thể hiện rõ nét khi người dân trực tiếp đăng ký danh hiệu, bình xét và công nhận danh hiệu được lồng ghép vào bình xét “Gia đình văn hóa” “Khu dân cư văn hóa” hàng năm. Đã góp phần không nhỏ trong việc huy động trẻ em trong độ tuổi đến trường, học sinh giỏi các cấp mỗi năm tăng, không còn học lưu ban bỏ học. Học sinh ra trường của các cấp học có việc làm ổn định, một số học tiếp nâng cao hơn, số học sinh vào trường Chuyên năm sau cao hơn năm trước.
Nhận thấy ở đâu có lãnh đạo địa phương quan tâm việc học thì nơi đó xã hội học tập sẽ phát triển cùng sự phát huy của người dạy và người học. Từ đó sẽ hình thành thói quen khát khao “Học tập suốt đời, Học đến khi già. Học, Học nữa, Học mãi vì sự học không bao giờ cùng” như Bác Hồ từng nói “Xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời là việc của cả hệ thống chính trị”.
Tổng kết 5 năm, một chặng đường triển khai thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Thị xã Bình Long có 2/15 mô hình tiêu biểu toàn tỉnh được UBND tỉnh Bình Phước biểu dương khen thưởng đạt danh hiệu là “Gia đình học tập” của Bà Trần Thị Tình – Bí thư Chi bộ khu phố Phú Trọng, phường Phú Đức và “Cộng đồng học tập” Ấp Thanh Hòa xã Thanh Lương.
Đặc biệt ngày 01/12/2020 “Cộng đồng học tập” ấp Thanh Hòa, xã Thanh Lương tự hào báo cáo Đảng, chính quyền, nhân dân thị xã đã được Tỉnh chọn là 1/5 mô hình học tập tiêu biểu toàn Tỉnh (2 Gia đình học tập, 1 Dòng họ học tập, 1 Cộng đồng học tập, 1 đơn vị học tập) dự Đại hội biểu dương các mô hình học tập toàn quốc giai đoạn 2016-2020 do Trung ương Hội khuyến học Việt Nam tổ chức, được gặp mặt lãnh đạo Nhà nước tại thủ đô Hà Nội.
                                                                                      TUYẾT MAI

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây