Tài liệu Kỳ họp thứ 5 HĐND thị xã khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ ba - 19/07/2022 16:13 1.407 0
Tài liệu Kỳ họp thứ 5 HĐND thị xã khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026
 
1. Văn bản của thường trực HĐND Thị Xã
- Chương trình kỳ họp thứ 5 HĐND thị xã khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026.
- Báo Cáo Kết Quả Công Tác 6 Tháng Đầu Năm Và Chương Trình Công Tác 6 Tháng Cuối Năm 2022 Thường Trực HĐND Thị Xã
- Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Chương Trình Giám Sát Năm 2021 Của HĐND Thị Xã
- Báo Cáo Kết Quả Thỏa Thuận Của Thường Trực HĐND Thị Xã Với UBND Thị Xã (Từ Sau Kỳ Họp Thứ Ba HĐND Thị Xã Khóa XII Đến Nay)
- Báo Cáo Về Việc Tổng Hợp Các Ý Kiến, Kiến Nghị Của Cử Tri Trước Kỳ Họp Thứ 5, HĐND Thị Xã Khóa XII.
- Tờ Trình Về Chương Trình Giám Sát Của Hội Đồng Nhân Dân Thị Xã Năm 2023.

2. Các văn bản của các Ban HĐND Thị xã
Ban Kinh Tế Xã Hội
- Báo Cáo Công Tác 6 Tháng Đầu Năm 2022, Chương Trình Công Tác 6 Tháng Cuối Năm 2022
- Báo Cáo Tổng Hợp Kết Quả Thẩm Tra Của Hai Ban HĐND Đối Với Các Báo Cáo Và Dự Thảo Nghị Quyết Trình Tại Kỳ Họp Thứ Năm, HĐND Thị Xã Khóa XII, Nhiệm Kỳ 2021-2026
- Báo Cáo Tình Hình Kinh Tế – Xã Hội 6 Tháng Đầu Năm Phương Hướng Nhiệm Vụ 6 Tháng Cuối Năm 2022
- Các Dự Thảo Nghị Quyết Trình Tại Kỳ Họp Thứ Năm HĐND Thị Xã Khóa XII Thuộc Lĩnh Vực Kinh Tế – Xã Hội, Ngân Sách
- Các Báo Cáo Về Ngân Sách, Đầu Tư Công Trình Tại Kỳ Họp Thứ Năm Hội Đồng Nhân Dân Thị Xã Khóa XII, Nhiệm Kỳ 2021-2026
- Dự Thảo Kế Hoạch Triển Khai Thực Hiện Đề Án “Tăng Cường Công Tác Bảo Vệ, Chăm Sóc Trẻ Em Trên Địa Bàn Tỉnh Bình Phước Giai Đoạn 2021-2025, Định Hướng Đến Năm 2030” Trên Địa Bàn Thị Xã Bình Long.

Ban Pháp Chế
- Báo Cáo Hoạt Động Của Ban Pháp Chế HĐND Thị Xã Về Hoạt Động Sáu Tháng Đầu Năm Và Chương Trình Hoạt Động Sáu Tháng Cuối Năm 2022
- Báo Cáo Thẩm Tra Của Ban Pháp Chế HĐND Đối Với Báo Cáo Của Viện Trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân Thị Xã, Chánh Án Tòa Án Nhân Dân Thị Xã, Chi Cục Trưởng Chi Cục Thi Hành Án Dân Sự Thị Xã Trình Tại Kỳ Họp Thứ V, HĐND Thị Xã Khóa XII
- Báo Cáo Thẩm Tra Của Ban Pháp Chế HĐND Đối Với Các Báo Cáo Của UBND Trình Tại Kỳ Họp Thứ V, Hội Đồng Nhân Dân Khóa XII
- Báo Cáo Kết Quả Thẩm Tra Của Ban Pháp Chế HĐND Thị Xã Về Công Tác Giải Quyết Khiếu Nại, Tố Cáo Và Kiến Nghị Của Cử Tri Đối Với UBND Thị Xã 6 Tháng Đầu Năm 2022
- Báo Cáo Kết Quả Thẩm Tra Của Ban Pháp Chế HĐND Thị Xã Về Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng; Thực Hành Tiết Kiệm Chống Lãng Phí Đối Với UBND Thị Xã 6 Tháng Đầu Năm 2022
- Báo Cáo Kết Quả Thẩm Tra Của Ban Pháp Chế HĐND Thị Xã Đối Với Dự Thảo Nghị Quyết, Chương Trình Giám Sát Của Hội Đồng Nhân Dân Thị Xã Năm 2023 Trình Tại Kỳ Họp Thứ V, HĐND Thị Xã Khóa XII
- Báo Cáo Kết Quả Thẩm Tra Hoạt Động Của UBND Thị Xã 6 Tháng Đầu Năm, Chương Trình Hoạt Động 6 Tháng Cuối Năm 2022
3. Văn bản của UBND Thị xã
- Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Của UBND thị Xã 6 Tháng Đầu Năm 2022, Chương Trình Hoạt Động 6 Tháng Cuối Năm 2022
- Báo Cáo Tình Hình Kinh Tế – Xã Hội, Quốc Phòng – An Ninh Ước Thực Hiện 6 Tháng Đầu Năm Và Phương Hướng Nhiệm Vụ 6 Tháng Cuối Năm 2022
- Báo Cáo Công Tác Phòng Chống Tham Nhũng 6 Tháng Đầu Năm 2022
- Báo Cáo Kết Quả Thực Hành Tiết Kiệm, Chống Lãng Phí 6 Tháng Đầu Năm 2022
- Báo Cáo Công Tác Giải Quyết Khiếu Nại, Tố Cáo Và Giải Quyết Kiến Nghị Của Cử Tri 6 Tháng Đầu Năm 2022
- Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Dự Toán Ngân Sách Địa Phương 6 Tháng Đầu Năm Và Điều Chỉnh Dự Toán Ngân Sách Địa Phương Năm 2022
- Báo Cáo Tổng Quyết Toán Ngân Sách Địa Phương Năm 2021
- Báo Cáo Về Việc Sử Dụng Dự Phòng Ngân Sách 6 Tháng Năm 2022
- Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Kế Hoạch Vốn Đầu Tư Công 6 Tháng Đầu Năm 2022
- Báo Cáo Về Việc Giải Trình Các Ý Kiến, Kiến Nghị Của Cử Tri Trước Kỳ Họp Thứ Năm HĐND Thị Xã Khóa XII
- Về Việc Phê Chuẩn Tổng Quyết Toán Ngân Sách Địa Phương Năm 2021
- Về Việc Thông Qua Nghị Quyết Điều Chỉnh Kế Hoạch Vốn Đầu Tư Công Năm 2022
- Về Việc Đề Nghị Ban Hành Nghị Quyết Thông Qua Kế Hoạch Triển Khai Thực Hiện Đề Án “Tăng Cường Công Tác Bảo Vệ, Chăm Sóc Trẻ Em Trên Địa - Bàn Tỉnh Bình Phước Giai Đoạn 2021-2025, Định Hướng Đến Năm 2030” Trên Địa Bàn Thị Xã Bình Long.
4. Văn bản của Ban Thường trực UBMTTQVN thị xã
- Công Tác Mặt Trận Tham Gia Xây Dựng Chính Quyền 6 Tháng Đầu Năm 2022 (Tại Kỳ Họp Thứ Năm HĐND Thị Xã Khóa XII)
5. Các văn bản khác
- Báo Cáo Kết Quả Công Tác 6 Tháng Đầu Năm 2022 Và Phương Hướng, Nhiệm Vụ 6 Tháng Cuối Năm 2022 (Số Liệu Từ 01/10/2021 – 31/03/2022)
- Báo Cáo Kết Quả Công Tác Thi Hành Án Dân Sự 6 Tháng Đầu Năm 2022 Và Phương Hướng, Nhiệm Vụ Công Tác Thi Hành Án Dân Sự 6 Tháng Cuối Năm 2022
- Báo Cáo Của Viện Kiểm Sát Nhân Dân Thị Xã Bình Long Về Công Tác Kiểm Sát 6 Tháng Đầu Năm 2022 Tại Kỳ Họp Thứ Năm, Hội Đồng Nhân Dân Thị Xã Khóa XII
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây