UBND thị xã Bình Long

https://binhlong.binhphuoc.gov.vn


Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 51 năm 2021.

Tải lịch làm việc tại đây.
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 51 (Từ ngày 20/12/2021 đến 26/12/2021)       


THỨ HAI (20/12):
Sáng:
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Đảng bộ xã Thanh Phú.
                   + Địa điểm: UBND xã Thanh Phú.
Chiều:
- 13g30:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (21/12):
Sáng:
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp huyện và tương đương năm 2021. (Học trực tuyến, từ ngày 21/12 đến ngày 24/12/2021).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự Hội thảo cải cách hành chính đối với chính quyền cấp xã.
                   + Cùng dự: Lãnh đạo: Phòng Nội vụ thị xã, UBND phường An Lộc, UBND xã Thanh Phú. (Các đ/c tập trung tại UBND thị xã lúc 6g45)
                   + Địa điểm: Sở Nội vụ tỉnh.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Phòng Kinh tế thị xã dự trực tuyến Hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm trái cây và sầu riêng trên địa bàn tỉnh. (Phòng họp Zoom).
                   + Cùng dự: Lãnh đạo: Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã; Các hợp tác xã cây ăn trái; các doanh nghiệp nguyên liệu cây ăn trái, tiêu thụ trái cây (Giao Phòng Kinh tế mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 9g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự lễ bàn giao nhà đại đoàn kết.
                   + Địa điểm: Hộ gia đình ông Dương Đức Hòa, tổ 8, khu phố Bình An, phường An Lộc, thị xã Bình Long.
Chiều:                   
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp Ban chỉ đạo các ngày lễ lớn. (Giao Phòng Văn hóa – TT thị xã chuẩn bị nội dung báo cáo).
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
+ Mời dự: PCT. UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; thành phần theo Quyết định số 763/QĐ-UBND ngày 15/3/2021 của UBND thị xã: CT. UBMTTQVN thị xã – TB. Dân vận Thị ủy, TP. Văn hóa – TT, Trưởng Công an thị xã, CHT. BCH. Quân sự, TP. Tài chính – KH, TP. Giáo dục & ĐT, TP. Nội vụ, TP. Lao động TB &XH, TP. Quản lý đô thị, GĐ. Trung tâm Y tế, TP. Kinh tế, ĐT. Đội Quản lý thị trường số 4, PTP. Văn hóa – TT (Đ/c Truyền), PGĐ. Xí nghiệp công trình đô thị (Đ/c Anh), GĐ. Điện lực Bình Long, TB. Tuyên giáo Thị ủy, Chánh Văn phòng Thị ủy, CT. Liên đoàn lao động, CT. Hội Nông dân, BT. Thị đoàn, CT. Hội Liên hiệp phụ nữ, CT. Hội Cựu chiến binh thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường; VP: CVP, PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hiếu (CV). (Các đ/c khi dự họp mang theo tài liệu).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 16g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến đến cấp xã.
                   * Điểm cầu thị xã:
                   + Kính mời dự: Bí thư Thị ủy.
+ Mời dự: PCT. UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; GĐ. Trung tâm Y tế, CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an thị xã, TP. Giáo dục & ĐT, TP. Lao động TB&XH, VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Điểm cầu các xã, phường: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường và các thành phần khác do địa phương bố trí.
THỨ TƯ (22/12):
Sáng:              
- 6g15:          Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Lễ dâng hương nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2021).
                     + Cùng dự: Thành phần theo Thông báo số 446/TB-UBND ngày 20/12/2021 của UBND thị xã.
+ Địa điểm:  Tại Nghĩa trang liệt sỹ Bình Long – Hớn Quản.
- 7g15:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đánh giá, xếp loại chất lượng Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã năm 2021.
                             + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
- 8g00:          Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ 10/2021.
                             + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành Luật Phòng, chống ma túy; Công tác phòng, chống dịch Covid-19 và vệ sinh an toàn, an toàn thực phẩm.
                   * Điểm cầu thị xã:
+ Mời dự: Trưởng Công an thị xã, GĐ. Trung tâm Y tế, TP. Lao động TB&XH, VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Điểm cầu các xã, phường: Chủ tịch UBND và cán bộ làm công tác: Y tế, Lao động TB&XH, Công an các xã, phường.
Chiều:
- 13g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức tiếp, làm việc với Đoàn Sở Giáo dục & ĐT tỉnh về việc rà soát các nội dung liên quan đến tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia. (Giao Phòng Giáo dục & ĐT thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: Lãnh đạo + Chuyên viên Phòng Giáo dục & ĐT, TP. Nội vụ, TP. Tài chính – KH,  TP. Tài nguyên  - MT, CV. Phòng Nội vụ (Đ/c Duy); HT. các trường: MN Thanh Phú, MN Vành Khuyên, MN Hoa Mai, MN Thanh Lương, TH Thanh Lương B, TH Nguyễn Bá Ngọc, TH Thanh Phú A, TH An Lộc A, TH An Lộc B, TH Võ Thị Sáu; TH&THCS Thanh Lương, TH&THCS Thanh Phú, THCS An Lộc, PTDTNT THCS Bình Long;  HT. các trường THPT: Nguyễn Huệ, Bình Long, chuyên Bình Long (Các trường giao Phòng Giáo dục & ĐT thị xã mời); VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp rà soát nội dung quy chế và phương án đấu giá khu 15 ha, phường Hưng Chiến và phường An Lộc. (Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã chuẩn bị nội dung họp).
+ Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài chính – KH, Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tư pháp, Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, Thanh tra thị xã, Công an thị xã, Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND các phường: An Lộc, Hưng Chiến; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
THỨ NĂM (23/12):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp giải quyết kiến nghị của ông Lê Văn Lượng, khu phố Xa Cam 1, phường Hưng Chiến (Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất, Phòng Tài nguyên – MT chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: PCT. UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Phòng Quản lý đô thị, Thanh tra thị xã, Chi cục Thuế khu vực Bình Long - Hớn Quản, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, UBND phường Hưng Chiến; Ông Lê Văn Lượng (Giao UBND Phường Hưng Chiến mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức đi thăm và chúc mừng lễ Giáng sinh năm 2021.
                   + Kính mời: Bí thư Thị ủy.
                   + Cùng đi: Thành phần theo Kế hoạch số 300/KH-UBND ngày 14/12/2021 của UBND thị xã: Lãnh đạo: Ban Dân vận Thị ủy, Ủy ban MTTQVN thị xã, Công an thị xã, Ban CHQS thị xã, Phòng Nội vụ.
                   + Địa điểm: Giáo xứ Bình Long, Chi hội Tin lành Bình Long, Chi hội Tin lành Sóc Bế, Giáo xứ Phú Lương.
Chiều:       
- 13g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp trực tuyến Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh về tổng kết hoạt động du lịch năm 2021; triển khai kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về du lịch năm 2022.
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Văn hóa – TT, Phòng Tài chính – KH, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên – MT, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Công an thị xã, Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang.
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận số 13- KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW về công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Kết luận số 15-KL/TW ngày 30/9/2021 của Ban Bí thư về thực hiện hiện Chỉ thị 46-CT/TW về công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới do Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức.
+ Địa điểm: Hội trường Công an tỉnh.
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp xem xét về điều kiện chuyển quyền sử dụng đất đối với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số thụ hưởng Chương trình 134 và giải quyết vướng mắc sau khi đo đạc địa chính tại xã Thanh Lương. (Giao Phòng Tài nguyên – MT thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: TP. Tài nguyên – MT, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất, CV. Phòng Tài nguyên – MT (Đ/c Dương), CV. Phòng Kinh tế (Đ/c Tuấn),  CV. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (Đ/c Thảo), xã Thanh Lương: Chủ tịch UBND + CB. Địa chính (Đ/c Hùng); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển + Tấn (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
THỨ SÁU (24/12):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự kỳ họp thứ ba, HĐND khóa XII, nhiệm kỳ 2021 -2026. (cả ngày).
                   + Mời dự: Có thư mời riêng;VP: LĐVP + CV các khối.
                   + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền PCVP – Nguyễn Thanh Phương dự Hội nghị sơ kết tình hình triển khai Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh.
                   + Cùng dự: Dung (CV).
                   + Địa điểm: Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ.
Chiều:       
- 16g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến đến cấp xã.
* Điểm cầu thị xã:
+ Kính mời dự: Bí thư Thị ủy.
+ Mời dự: PCT. UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; GĐ. Trung tâm Y tế, CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an thị xã, TP. Giáo dục & ĐT, TP. Lao động TB&XH, VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Điểm cầu các xã, phường: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường và các thành phần khác do địa phương bố trí.
THỨ BẢY (25/12):
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã.
+ Trực cơ quan: VP: Dung + Lan.
CHỦ NHẬT (26/12):    
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã: Kiểm tra công tác phòng chống, dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã.
+ Trực cơ quan: VP: Ân + Hoàng.

* Lưu ý:
- Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
- Đề nghị các đơn vị chịu trách nhiệm và phải tuân thủ đúng các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của cơ quan Y tế khi cử đại biểu dự họp.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trịnh Thị Hà
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây