LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ TUẦN LỄ 10-2023.

Thứ hai - 06/03/2023 09:37 681 0
Tải lịch làm việc tại đây.
 
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 10 (Từ ngày 06/3/2023 đến 10/3/2023)  THỨ HAI (06/3):
Sáng:                                                         
- 7g45:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp trực tuyến nghe báo cáo tiến độ triển khai, giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. (Giao Văn phòng HĐND và UBND thị xã chuẩn bị nội dung báo cáo).
                   + Mời dự: lãnh đạo: Phòng Tài chính – KH, Phòng Lao động TB&XH, Phòng Văn hóa – TT, Phòng Kinh tế; UBND xã Thanh Lương, VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Tấn (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân, Phó Chủ  tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái, Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 13g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống nhiếp ảnh Việt Nam, tọa đàm sáng tác ảnh nghệ thuật tại Bình Phước do Hội Văn học nghệ thuật tỉnh tổ chức.
                             + Địa điểm: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh.
- 15g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân đi kiểm tra, khảo sát một số tuyến đường trên địa bàn phường Phú Đức, phường Phú Thịnh.
                   + Kính mời: Thường trực Thị ủy.
+ Cùng đi: Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; TP. Tài chính – KH, TP. Tài nguyên và MT, TP. Quản lý đô thị, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND các phường: Phú Đức, Phú Thịnh; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.
* Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (07/3):
Sáng:                                                         
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân họp Thường trực                         Thị ủy phiên thứ 06/2023.
                             + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Thanh tra thị xã tiếp công dân định kỳ.
+ Mời dự: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên – MT; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Đạt (CV).
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
- 8g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Đại Lệ Kỳ Yên.
                             + Địa điểm: Đình thần Tân Lập Phú – phường Phú Thịnh.
- 9g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái nghe Đoàn Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn thị xã Bình Long.
+ Mời dự: lãnh đạo các ngành: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Vũ (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 13g30:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân làm việc với Công an tỉnh về công tác cán bộ.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức họp Ban Thường vụ Thị ủy phiên thứ 4/2023.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.


THỨ TƯ (08/3):
Sáng:                                                         
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự họp mặt kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế phụ nữ (08/3/1910 – 08/3/2023) và 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
                   + Cùng dự: PCVP – Nguyễn Duy Khang.
                   + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái đi kiểm tra các công trình, dự án có vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp, vốn giao thực hiện nhiệm vụ thường xuyên do UBND phường An Lộc làm chủ đầu tư (Giao UBND phường An Lộc chuẩn bị nội dung liên quan). (cả ngày)
                   + Cùng đi: Lãnh đạo: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, lãnh đạo UBND phường An Lộc; Các đơn vị thi công, tư vấn quản lý dự án, thiết kế, giám sát công trình (giao UBND phường An Lộc mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                   + Địa điểm: tập trung tại UBND thị xã.
- 8g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư công bố quyết định thanh tra công tác giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.
                   + Mời dự: TP. Tài chính – Kế hoạch, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã; VP: CVP + Vũ (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
                    * Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 14g00:       Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì đối thoại với ông Lại Văn Sâm (Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất chuẩn bị tài liệu, nội dung đối thoại).
+ Mời dự: Đại điện Ban quản lý dự án Nhà máy xi măng (Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã mời) lãnh đạo + chuyên viên: Trung tâm Phát triển quỹ đất; lãnh đạo UBND xã Thanh Lương; ông Lại Văn Sâm (giao UBND xã Thanh Lương mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                             + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái , Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (09/3):
Sáng:                                                         
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.
                   + Cùng dự: Chỉ huy trưởng, Chính trị viên BCH. Quân sự thị xã, Trưởng Công an thị xã.
                   + Địa điểm: Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh (Hội trường A).
- 8g00:         Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái làm việc với Báo Tuổi trẻ thủ đô về công tác kiểm tra, quản lý tài sản công và trong khai thác khoáng sản, đất đai tại địa phương (Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Phòng Quản lý đô thị và các ngành liên quan chuẩn bị nội dung báo cáo).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (Phòng họp trên lầu).
* Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức, Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
Chiều:       
- 14g00:       Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức họp giao ban công tác Dân vận quý I/2023 do Ban Dân vận Thị ủy tổ chức.
                   + Địa điểm: Hội trường Ủy ban MTTQVN thị xã.
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái nghe Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã báo cáo tiến độ triển khai hạ tầng khu Trung tâm hành chính mới thị xã. (Giao Ban Quản lý dự án chuẩn bị nội dung).
                   + Mời dự: GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, TP. Quản lý đô thị, TP. Tài nguyên và Môi trường, TP. Tài chính - Kế hoạch; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.THỨ SÁU (10/3):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Hội nghị thông tin thời sự quý I/2023.
                   + Cùng dự: VP: LĐVP + Phó 02 Ban HĐND thị xã.
                   + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp quý I năm 2023 về xây dựng trường chuẩn quốc gia.
                   + Mời dự: TP. Giáo dục và ĐT thị xã.
                   + Địa điểm: Sở Giáo dục và ĐT (Hội trường B).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự Hội nghị tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 (Giao Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung báo cáo).
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (Phòng họp G).
- 8g00:       Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự Chương trình “Tháng ba biên giới” năm 2023 chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2023).
                             + Địa điểm: Đồn Biên phòng Lộc Thành, huyện Lộc Ninh.
Chiều:
- 13g30:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã làm việc tại trụ sở.

* Lưu ý: Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trịnh Thị Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây