Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 02 năm 2023.

Thứ hai - 09/01/2023 11:23 931 0
Tải lịch làm việc tại đây.
 
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 02 (Từ ngày 09/01/2023 đến 15/01/2023)       THỨ HAI (09/01):
Sáng:                                                         

- 6g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự Lễ viếng, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ và dâng hương tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2023) và đón Tết Quý Mão 2023.

                             + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
                             + Mời dự:  lãnh đạo Ủy ban MTTQVN thị xã.
                             + Địa điểm: Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Phước.
- 9g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức đi thăm, tặng quà gia đình chính sách người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.
                   + Cùng đi: Thành phần theo Kế hoạch số 340/KH-UBND ngày 28/12/2022 của UBND thị xã: PTP. Nội vụ (Đ/c Phát), BT. Thị đoàn.
                   + Địa điểm: Xã Thanh Phú.
- 10g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang cùng Thường trực Thị ủy tiếp đoàn huyện Tân Châu đến chúc Tết Quý Mão năm 2023.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.

Chiều:       
- 13g30:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự triển khai nhiệm vụ chuẩn bị cho công tác giao, nhận quân năm 2023.
+ Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 15/02/2019 của UBND thị xã: CT. UBMTTQVN thị xã; CHT. Ban CHQS thị xã; Trưởng Công an thị xã; PCHT- ĐV. Ban CHQS thị xã; TP. Văn hóa – TT; TP. Tư pháp; TP. Giáo dục và Đào tạo; TP. Lao động TB&XH; TP. Tài chính – KH; GĐ. Trung tâm Y tế; CT. Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã; CT. Hội Nông dân thị xã; CT. Liên đoàn lao động thị xã; CT. Hội Cựu chiến binh thị xã; BT. Thị đoàn.
                   + Địa điểm: Ban CHQS thị xã.
- 14g00:        Bí thư Thị ủy, Chủ tịch  HĐND thị xã - Bùi Quốc Bảo chủ trì họp Thường trực HĐND thị xã tháng 01/2023.
+ Mời dự: PCT. UBND thị xã – Nguyễn Xuân Quang; Trưởng + Phó Hai ban HĐND thị xã; VP: Yến (CV).
                     + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị sơ kết và bàn giao Chương trình giảm 1.000 hộ nghèo dân tộc thiểu số năm 2023 và những năm tiếp theo.
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Lao động TB&XH, Phòng Kinh tế; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Tấn (CV).
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp G).
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Thanh tra thị xã dự Hội nghị tổng kết công tác ngành Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2022; triển khai kế hoạch công tác Thanh tra năm 2023.
                   + Địa điểm: Hội trường Thanh tra tỉnh.
- 16g30:      Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự cơm thân mật cùng cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
                   + Cùng đi: lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Ban CHQS thị xã, Công an thị xã, Hội Liên hiệp phụ nữ, PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                   + Địa điểm: Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư.

THỨ BA (10/01):
Sáng:                                                         
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Phòng Tài nguyên – MT tiếp công dân định kỳ.
+ Mời dự: lãnh đạo: Thanh tra thị xã; VP: Đạt (CV).
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự Chương trình gặp gỡ, động viên người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, người sau cai nghiện tái hòa nhập cồng đồng năm 2023
                   + Kính  mời dự: Thường trực Thị ủy.
                   + Mời dự: Có thư mời riêng.
                   + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
- 9g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 do Công ty TNHH MTV cao su Bình Long tổ chức.
                   + Địa điểm: Khu văn hóa thác số 4 (xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản).
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Thanh tra thị xã tiếp, làm việc với Tổ kiểm tra Thanh tra tỉnh về khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Kết luận số 170/KL-UBND ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh.
                   + Mời dự: Lãnh đạo : Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai ; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Vũ (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái đi thăm và chúc tết nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 các đơn vị: Nhà máy xi măng Bình Phước, Thủy điện Sork Phú Miêng.
                   + Cùng đi: Lãnh đạo: Công an thị xã, Ban CHQS thị xã, Phòng Giáo dục & ĐT, Phòng Kinh tế, Phòng Lao động TB&XH, Liên đoàn lao động, VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                   + Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.
- 9g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì đối thoại với ông Lại Văn Sâm, xã Thanh Lương liên quan đến dự án vùng đệm Nhà máy Xi măng Bình Phước.
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Công ty Xi măng Hà Tiên Đ/c Vân và Nhà máy xi măng Bình Phước; TP. Quản lý đô thị, TP. Tài nguyên – MT, TP. Kinh tế, GĐ. Trung tâm phát triển quỹ đất, ông Lại Văn Sâm (giao UBND xã Thanh Lương mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: Trụ sở ấp Thanh An, xã Thanh Lương.
Chiều:       
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân đi thăm, tặng quà gia đình chính sách người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.
                   + Cùng đi: Thành phần theo Kế hoạch số 340/KH-UBND ngày 28/12/2022 của UBND thị xã: PCT. Liên đoàn lao động (Đ/c Chung), TP.Văn hóa - TT.
                   + Địa điểm: phường Hưng Chiến.     
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức làm việc với Trung tâm Y tế thị xã về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2023 – 2025. (Giao Trung tâm Y tế thị xã chuẩn bị nội dung họp).
+ Mời dự: lãnh đạo: Ban Tổ chức Thị ủy, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính, Trung tâm Y tế: Ban Giám đốc + Trưởng, Phó; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
+ Địa điểm: Trung tâm Y tế thị xã.
- 14g00:      Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang cùng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đi thăm và tặng quà các hộ nghèo, khó khăn tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
                   + Cùng đi: Lãnh đạo Phòng Lao động TB&XH.
                   + Địa điểm: Xã Thanh Phú.
- 14g00:       Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự Hội nghị tổng kết cao điểm tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và quán triệt Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới của Bộ Công an do Thiếu tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì.
+ Mời dự: Lãnh đạo: Công an thị xã, UBND các xã, phường: Chủ tịch + Trưởng Công an.
+ Địa điểm: Công an thị xã.
- 17g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự cơm thân mật cùng ngành Thuế Bình Phước.
                   + Cùng dự: Lãnh đạo Phòng Tài chính – KH.
                   + Địa điểm: Cục thuế tỉnh Bình Phước.
THỨ TƯ (11/01):
Sáng:
- 8g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự trao tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Quỹ Mão 2023 do Liên đoàn lao động thị xã mời.
                   + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
          - 9g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự Chương trình thanh niên Bình Long hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương năm 2023.
                             + Địa điểm: Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi thị xã.
          - 10g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự cơm thân mật cùng cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn huấn luyện – cơ động nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 và chia tay đồng chí Đỗ Viết Long – Chính trị viên Tiểu đoàn chờ nghỉ hưu.
                   + Cùng đi: Lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Ban CHQS thị xã, Công an thị xã, Hội Liên hiệp phụ nữ, PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                             + Địa điểm: Tiểu đoàn huấn luyện – cơ động (ấp Hưng Thủy, Lộc Thịnh, Lộc Ninh).
Chiều:
- 13g30:      Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền TP. Phòng Tài nguyên – MT thị xã dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh.
                   + Cùng dự: Lãnh đạo: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
                   + Địa điểm: Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Hội nghị tổng kết của Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản.
                   + Địa điểm: Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản.
- 15g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang tiếp đoàn Quận ủy quận Bình Thạnh đến chúc Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự làm việc với Đoàn giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông” trên địa bàn tỉnh.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp G).
- 16g30:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự tất niên cùng cán bộ, công chức, người lao động Trung tâm Y tế thị xã nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
                   + Địa điểm: Trung tâm Y tế thị xã.
- 16g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự cơm thân mật cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lộc Thiện nhân dịp mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão năm 2023.
                   + Cùng đi: Lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Ban CHQS thị xã, Công an thị xã, Hội Liên hiệp phụ nữ, PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                   + Địa điểm: Đồn Biên phòng Lộc Thiện.

- 17g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự cơm thân mật cùng cán bộ, chiến sĩ Trại giam Tống Lê Chân nhân dịp Hội nghị triển khai công tác năm 2023.

                             + Địa điểm: Trại giam Tống Lê Chân.
THỨ NĂM (12/01):
Sáng:
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức tiếp đoàn Ban Dân tộc tỉnh về thăm, tặng quà người có uy tín, già làng tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.
                   + Mời dự: Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN thị xã, UBND các xã, phường: An Lộc, Hưng Chiến, Thanh Lương, Thanh Phú; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Tấn (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền TP. Văn hóa – TT thị xã dự Lễ Khai mạc giải cờ tướng mừng Đảng, mừng xuân.
+ Địa điểm: Quán cà phê ROVINA (46 Lê Quý Đôn, phường An Lộc, thị xã Bình Long - Sát bên VPCC Lê Thị Thu Hà). 
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng chống tội phạm, TNXH và XDPT TDBVANTQ, công tác chuyển hóa địa bàn năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.
+ Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 404/QĐ-UBND ngày 17/3/2020 của UBND thị xã: TB. Dân vận Thị ủy - CT. Ủy ban MTTQVN thị xã; Trưởng Ban Tuyên giáo, Trưởng Công an; TP. Lao động TB&XH; GĐ. Trung tâm Y tế; PT. Công an thị xã phụ trách công tác PCTP; PT. Công an phụ trách PTTDBVANTQ; Các thành viên: CHT. BCH. Quân sự; Chánh Thanh tra; TP. Tài chính – KH; TP. Tư pháp; TP. Kinh tế; TP. Tài nguyên – MT; TP. Giáo dục & ĐT; TP. Nội vụ; TP. Văn hoá – TT; Chánh án Tòa án ND; VT. Viện Kiểm sát ND; CT. Liên đoàn lao động; CT. Hội Cựu Chiến binh; CT. Hội Nông dân; CT. Hội Liên hiệp phụ nữ; BT. Thị đoàn; Tổ giúp việc Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thị xã Bình Long: PCT. Ủy ban MTTQVN thị xã phụ trách phong trào; PTP. Tài chính – KH phụ trách lĩnh vực đầu tư XDCB; Công an thị xã: ĐT. đội tổng hợp, ĐT. đội XDPT, ĐT. đội điều tra tổng hợp; ĐT. đội cảnh sát ĐTTP về TTXH, ĐT. đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy, ĐT. đội CSĐTTP về TTQLKT&CV, ĐT. đội Cảnh sát QLHC về TTXH, ĐT. đội Cảnh sát giao thông, ĐT. đội Cảnh sát THAHS và HTTP, Phó đội trưởng đội tổng hợp, CB. Phụ trách Kế toán; CV. Trung tâm Y tế phụ trách công tác tổng hợp; CV. Phòng Lao động TB&XH phụ trách lĩnh vực phòng chống TNXH; UBND các xã, phường: Chủ tịch + Trưởng Công an; VP: CVP + Duy (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức chủ trì họp Hội đồng thẩm định hồ sơ xếp hạng bệnh viện tại Trung tâm Y tế thị xã năm 2022. (Giao Trung tâm Y tế thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 3137/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND thị xã: GĐ. Trung tâm Y tế, TP. Quản lý đô thị, TP. Tài nguyên – MT, PTP. Nội vụ (Đ/c Tư), TP. Tư pháp, PTP. Tài chính – KH (Đ/c Dịu); VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
- 8g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái tham gia đoàn công tác Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh về kiểm tra thực địa, đối chiếu hồ sơ để tham mưu thẩm định xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn thị xã. (Giao UBND xã Thanh Lương chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và trang trí Hội trường).
                   + Cùng dự: CT. UBMTTQVN thị xã; TP. Kinh tế; TP. Tài chính – KH; TP. Quản lý đô thị; Trưởng Công an; CHT. Ban CHQS thị xã, TP. Tư pháp, TP. Tài nguyên & MT; GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, GĐ. Trung tâm Y tế; TP.Giáo dục & ĐT; TP. Lao động TB&XH; TP. Văn hóa – TT; GĐ. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, GĐ. Bưu điện; GĐ. Điện lực Bình Long; CCT. Chi cục Thống kê khu vực Bình Long – Hớn Quản; CT. Hội Liên hiệp phụ nữ; Chủ tịch UBND các xã: Thanh Phú, Thanh Lương; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                   + Địa điểm: UBND xã Thanh Lương. 
- 11g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự liên hoan chung vui cùng cán bộ, chiến sĩ nhân dịp đầu xuân năm mới, mừng Đảng, mừng Xuân đón Tết cổ truyền dân tộc xuân Quý Mão năm 2023.
                   + Cùng đi: Lãnh đạo : Ban CHQS thị xã, Ủy ban MTTQVN thị xã, Công an thị xã, Hội Liên hiệp phụ nữ, PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                             + Địa điểm: Đồn Biên phòng cửa khẩu Lộc Thịnh.
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức cùng Thường trực Thị ủy dự họp mặt thông tin một số kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thị xã năm 2022 và định hướng năm 2023.
                   + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
- 16g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự cơm thân mật nhân dịp mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023.
                   + Cùng đi: Lãnh đạo: Ban CHQS thị xã, Ủy ban MTTQVN thị xã, Công an thị xã, Hội Liên hiệp phụ nữ, PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                     + Địa điểm: Đồn Biên phòng Lộc Thành.
- 16g30:      Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự họp mặt tất niên và dùng cơm thân mật cùng cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn BB736.
                   + Địa điểm: Trung đoàn BB736.
THỨ SÁU (13/01):
Sáng:                                                         
- 7g30 :        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền TP. Kinh tế thị xã dự Hội nghị tổng kết năm 2022 và triển khai Kế hoạch năm 2023 ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh.
                   + Địa điểm: Hội trường Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự phiên chợ Tết Nhân ái xuân Quý Mão 2023.
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
                   + Mời dự: lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Ban Dân vận, Phòng Văn hóa - Thông tin, Phòng Lao động TB&XH, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn lao động, Hội Nông dân, Thị đoàn,  lãnh đạo UBND các xã, phường.
                   + Địa điểm: UBND xã Thanh Phú.
- 9g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân đi thăm và chúc tết nhân dịp Tết nguyên đán Quý Mão 2023 tại các đơn vị: Công ty TNHH MTV cao su Bình Long, Công ty Khải Nguyên, Ngân hàng NN&PTNN thị xã, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Vietinbank, Ngân hàng Vietcombank, Ngân hàng Đông Á, Ngân hàng ACB, Ngân hàng SacomBank, Ngân hàng BIDV, Ngân hàng An Bình, Ngân hàng Nam Á, Ngân hàng MB, Ngân hàng Liên Việt.
                   + Cùng đi: Lãnh đạo: Công an thị xã, Ban CHQS thị xã, Phòng Giáo dục & ĐT, Phòng Lao động TB&XH, Phòng Kinh tế, Liên đoàn lao động, VP: CVP.
                   + Địa điểm: tập trung tại UBND thị xã.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức họp Hội đồng Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thị xã khoá XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 9g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Chương trình “Khát vọng sống” trợ giúp gia đình bà Nguyễn Thị Thu Hà, phường Phú Đức do Hội Bảo trợ NKT-TMC&BNN tổ chức.
                   + Địa điểm: Nhà bà Nguyễn Thị Thu Hà, phường Phú Đức.
- 8g00:        Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự ngày hội “Xuân yêu thương” và phát động chiến dịch “Xuân tình nguyện” năm 2023.
                   + Địa điểm: Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi thị xã. 
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp giải quyết vướng mắc tại phường Phú Thịnh đối với dự án nâng cấp, mở rộng đường Bà Triệu và Hai Bà Trưng. (giao UBND phường Phú Thịnh chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên – MT, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm phát triển quỹ đất, Văn phòng đăng ký đất đai; UBND phường Phú Thịnh, VP : PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 11g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Lễ Bế mạc giải cờ tướng mừng Đảng, mừng xuân.
+ Địa điểm: Quán cà phê ROVINA (46 Lê Quý Đôn, phường An Lộc, thị xã Bình Long - Sát bên VPCC Lê Thị Thu Hà). 
Chiều:
- 13g30:      Phó Chủ tịch UBND thi xã – Nguyễn Anh Đức chủ trì họp đánh giá việc quản lý và hiệu quả sử dụng Quỹ hỗ trợ nông dân trên địa bàn thị xã (giao Hội Nông dân thị xã chuẩn bị nội dung họp).
+ Mời dự: CT. Hội nông dân; Lãnh đạo: Phòng Tài chính KH; Ban Dân vận Thị ủy, Phòng Kinh tế, Phòng Lao động TB&XH, PCT. Hội nông dân; UBND các xã, phường; VP: PCVP- Nguyễn Duy Khang + Hiếu (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 15g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức chủ trì họp thông qua Kế hoạch, triển khai Hồ sơ biểu mẫu thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023 (Phòng Văn hóa và Thông tin chuẩn bị tài liệu); Triển khai Hồ sơ biểu mẫu thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2023 (UBMTTQVN thị xã chuẩn bị tài liệu); Triển khai các biểu mẫu, bảng điểm và thời gian công nhận giai đoạn 02 năm và 05 năm (Liên đoàn Lao động thị xã chuẩn bị tài liệu).
+ Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan ban ngành, đoàn thể thị xã là thành viên Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (Theo Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND thị xã); CT. Ủy ban MTTQVN các xã, phường; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hiếu (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái làm việc tại trụ sở.
THỨ BẢY (14/01)
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân đi thăm và chúc tết các cán bộ hưu trí nhân dịp Tết nguyên đán Quý Mão 2023.
                   + Kính mời: Thường trực Thị ủy.
- 9g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Chương trình trao tặng quà tết và trao thẻ bảo hiểm y tế cho người dân khó khăn ấp Phố Lố, xã Thanh Lương do Hội thầy thuốc trẻ tỉnh Bình Dương tổ chức.
                   + Địa điểm: ấp Phố Lố, xã Thanh Lương.
CHỦ NHẬT (15/01):
Sáng:
- 9g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Chương trình bàn giao công trình ngôi nhà Khăn quàng đỏ năm 2023 do Thị đoàn tổ chức.
                   + Địa điểm: Tổ 3B, ấp 17, xã Thanh Phú.

Tối:
- 19g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự giao lưu văn hóa, văn nghệ, tặng quà cho lực lượng dân quân thường trực thị xã và Dân quân thường trự các xã, phường.
                             + Địa điểm: Ban CHQS thị xã.

* Lưu ý:
 Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG

Trịnh Thị Hà
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây