UBND thị xã Bình Long

https://binhlong.binhphuoc.gov.vn


Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 03 năm 2022.

Tải lịch làm việc tại đây.
 
Tuần lễ 03 (Từ ngày 17/01/2022 đến 22/01/2022)       

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ


THỨ HAI (17/01):
Sáng:
- 7g30:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã làm việc tại trụ sở
Chiều:                   
- 13g30:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang tham gia kiểm tra cuối khóa học lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp huyện và tương đương năm 2021.
                   + Địa điểm: tại Hội trường Lầu 3, tòa nhà VNPT Bình Phước. (Số 1137, đường Phú Riềng Đỏ, phường Tân Bình, TP. Đồng Xoài.
THỨ BA (18/01):
Sáng:
- 7g30:          Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị tổng kết công tác Hội Chữ thập đỏ năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
                     + Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã.
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự vụ án khiếu kiện QĐHC trong lĩnh vực quản lý đất đai.
                   + Cùng dự: Chánh Thanh tra thị xã, PTP. Tài nguyên – MT (Đ/c Hà).
                   + Địa điểm: Tóa án nhân dân cấp cao tại TP. HCM (phòng 5 – số 8 đường 69, phường Cát Lái, TP. Thủ Đức, TP. HCM).
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Thanh tra thị xã tiếp công dân định kỳ.
+ Mời dự: lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã,.
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.       
- 9g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.
                   + Địa điểm: Công ty TNHH MTV cao su Bình Long.
Chiều:                   
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.
                   * Điểm cầu thị xã:
+ Kính mời dự: Bí thư Thị ủy.
                   + Mời dự: Trưởng Công an thị xã, GĐ. Trung tâm Y tế, TP. Văn hóa – TT, TP. Tư pháp, TP. Lao động TB&XH, TP. Tài chính – KH, TP. Nội vụ; PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hoàng.
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Điểm cầu các xã, phường: Bí thư, Chủ tịch, Trưởng Công an xã, phường và các thành phần khác do địa phương bố trí.
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức chủ trì họp tổ chức các hoạt động “Tết Quân – Dân” Xuân Nhâm Dần năm 2022 tại xã Thanh Lương.
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Ban Dân vận Thị ủy, Công an thị xã, Ban CHQS thị xã, Phòng Văn hóa – TT, Trung tâm Y tế, Hội Chữ thập đỏ, UBND xã Thanh Lương; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hiếu (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự Hội nghị tổng kết công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2021 và triển khai kế hoạch công tác thanh tra năm 2022.
                   + Địa điểm: Hội trường Thanh tra tỉnh.
- 17g30:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến đến cấp xã.
                   * Điểm cầu thị xã:
                   + Kính mời dự: Bí thư Thị ủy.
+ Mời dự: PCT. UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; GĐ. Trung tâm Y tế, CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an thị xã, TP. Giáo dục & ĐT, TP. Lao động TB&XH, TP. Văn hóa – TT, VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Điểm cầu các xã, phường: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường và các thành phần khác do địa phương bố trí.
THỨ TƯ (19/01):
Sáng:              
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Trưởng Công an thị xã dự Hội nghị giao ban thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ năm 2021.
                   + Cùng dự: Lãnh đạo Ban CHQS thị xã.
                   + Địa điểm: Công an tỉnh (Hội trường B).
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức đi công tác.
                   + Cùng đi: Lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Công an thị xã, Ban CHQS thị xã, Phòng Nội vụ, Phòng Văn hóa – TT, Phòng Lao động TB&XH, VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang.
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái đi công tác.
+ Cùng đi: Lãnh đạo: Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Tư pháp, Trung tâm Phát triển quỹ đất, VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
- 8g00:        Chủ tịch HĐND thị xã – Bùi Quốc Bảo làm việc với Thường trực HĐND thị xã, các Ban HĐND thị xã và Thường trực HĐND các xã, phường về việc triển khai nhiệm vụ năm 2022.
+ Mời dự: PCT. HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang; CT. Ủy ban MTTQVN thị xã - TB. Dân vận Thị ủy - TB. Pháp chế HĐND thị xã, TB. Tuyên giáo Thị ủy - TB. Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã; PTB. Pháp chế  HĐND thị xã; PTB. Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã; Chủ tịch + Phó Chủ tịch HĐND các xã, phường; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Yến (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiu:
- 13g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái đi công tác.
+ Cùng đi: Trưởng Công an thị xã, Lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Ban CHQS thị xã, Thị đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ, VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dHội nghị tổng kết Năm an toàn giao thông 2021 và triển khai nhiệm vụ Năm an toàn giao thông 2022.
+ Cùng dự: Trưởng các đơn vị: Công an thị xã; Phòng Kinh tế; Phòng Quản lý đô thị, Thị đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ; Đội trưởng Cảnh sát giao thông - Công an thị xã.
                   + Địa điểm: Công an tỉnh (Hội trường B).
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức đi thăm và tặng quà đối tượng, gia đình chính sách nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 tại xã Thanh Phú.
                   + Cùng đi: PCT. Ủy ban MTTQVN thị xã (Đ/c Hải), BT. Thị đoàn; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang.
                   + Địa điểm: xã Thanh Phú.
THỨ NĂM (20/01):
Sáng:
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Khai mạc chợ nhân đạo xuân Nhâm Dần năm 2022.
                   + Địa điểm: UBND phường Phú Đức.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự trực tuyến Hội thảo “Bình Phước 25 năm hành trình khát vọng vươn lên”
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Hội nghị triển khai công tác Công an năm 2022.
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
                   + Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Ban CHQS thị xã, Lãnh đạo cùng toàn bộ cán bộ, chiến sỹ Công an thị xã.
                   + Địa điểm: Công an thị xã.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự họp giải quyết khiếu nại của ông Vũ Văn dân. (Giao Thanh tra thị xã chuẩn bị hồ sơ liên quan).
                   + Cùng dự: Chánh Thanh tra thị xã, PTP. Tài nguyên – MT (Đ/c Hà).
                   + Địa điểm: Thanh tra tỉnh.
Chiều:       
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự tổng kết công tác thuế năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
                   + Địa điểm: Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản.
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2021, triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2022.
                   + Cùng đi: Lãnh đạo: Phòng Kinh tế, Phòng Giáo dục & ĐT, Phòng Lao động TB&XH, PCVP – Nguyễn Duy Khang.
                   + Địa điểm: Ban Dân tộc tỉnh (số 6, Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài).
- 14g00:      Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự họp mặt chức sắc, chức việc các tôn giáo, già làng, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã năm 2022.
                   + Địa điểm: Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã.
- 15g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp A).
THỨ SÁU (21/01):
Sáng:
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức đi công tác ngoài tỉnh.
                   + Cùng đi: Lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Công an thị xã, Ban CHQS thị xã, Phòng Nội vụ, Phòng Văn hóa – TT, Phòng Lao động TB&XH, VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân đi thăm và tặng quà đối tượng, gia đình chính sách nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 tại phường An Lộc.
                   + Cùng đi: PCT. Liên đoàn Lao động thị xã (Đ/c Chung), CV. Phòng Lao động - TB&XH (Đ/c Diệu); VP: Dung (CV).
                   + Địa điểm: Phường An Lộc.
Chiều:       
- 13g30:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã làm việc tại trụ sở.
THỨ BẢY (22/01):
Sáng:
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự chiến dịch “Xuân tình nguyện” và các hoạt động chăm lo hỗ trợ Tết cho thanh niên, công dân, người dân và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn năm 2022.
+ Địa điểm: Khuôn viên Thị đoàn (Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi cũ).

* Lưu ý:
- Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
- Đề nghị các đơn vị chịu trách nhiệm và phải tuân thủ đúng các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của cơ quan Y tế khi cử đại biểu dự họp.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNGTrịnh Thị Hà
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây