V/v đề nghị thông tin, tuyên truyền về Cuộc thi tìm hiểu về Biên giới và Bộ đội Biên phòng”

Thứ sáu - 09/03/2018 14:47 5.979 0


 THÒ UÛY BÌNH LONG                       ÑAÛNG COÄNG SAÛN VIEÄT NAM

  BAN TUYEÂN GIAÙO                              Bình Long, ngaøy 6 thaùng 03 naêm  2018
          *

  Soá: 10 – CV/BTG
V/v đề nghị thông tin, tuyên truyền về Cuộc thi 

   tìm hiểu về Biên giới và Bộ đội Biên phòng”

                                       Kính göûi:
                                            - Đài Truyền thanh – Truyền hình thị xã;
                                                                  - Các cơ sở Đảng trực thuộc Thị ủy;
                                                                  - Ban Tuyên giáo Đảng ủy các xã, phường.

          Thực hiện Công văn số 909 – CV/BTGTU ngày 28/02/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc đề nghị thông tin, tuyên truyền về Cuộc thi tìm hiểu về Biên giới và Bộ đội Biên phòng. Chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 – 03/3/2019) và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 – 03/3/2019) trên địa bàn tỉnh Bình Phước và để hưởng ứng cuộc thi trên, Ban Tuyên giáo Thị ủy đề nghị các đơn vị thực hiện như sau:
         - Đối với Đài Truyền thanh – Truyền hình thị xã: Dành thời lượng phát sóng đưa tin, tuyên truyền, thông tin về Cuộc thi viết và trắc nghiệm, thể lệ Cuộc thi đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong thị xã.
         - Đối với các cơ sở Đảng trực thuộc Thị ủy, Ban Tuyên giáo Đảng ủy các xã, phường: Tổ chức triển khai sâu rộng về Cuộc thi (qua thông tin đại chúng, hội nghị, sinh hoạt mặt trận, đoàn thể...) đến cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, thanh niên, cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân của địa phương, đơn vị mình để tích cực hưởng ứng tham gia. (Xem thể lệ cuộc thi trên Trang thông tin điện tử thị xã Bình Long và địa chỉ gmail: bantuyengiaothiuybinhlong@gmail.com)
Trân trọng!
Nôi nhaän:
- BTG Tỉnh ủy (B/c);
- Thường trực thị ủy (B/c);
- Như kính gửi
- Löu.
TRÖÔÛNG BAN


ĐÃ KÝ


Nguyễn Thị Huyền Linh

Xem thể lệ cuộc thi click tại đây.

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây