hien ke

Hội nghị tập huấn triển khai hồ sơ biểu mẫu phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thị xã Bình Long năm 2011.

Thứ hai - 17/01/2011 10:08 2.364 0
Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-MT ngày 30/12/2010 của UBMTTQVN tỉnh Bình Phước về việc triển khai thực hiện cuộc vận động “TDĐKXDĐSVH” ở khu dân cư năm 2011.

Để giúp cho việc triển khai thực hiện, công tác bình xét, chấm điểm hộ gia đình văn hoá, khu dân cư tiên tiến, khu dân cư văn hóa năm 2011 được kịp thời, thống nhất và đạt hiệu quả cao. Vừa qua, ngày 13/01/2011, tại hội trường Thị ủy Bình Long, Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” thị xã đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phong trào “TDĐKXDĐSVH” thị xã Bình Long 2011, hướng dẫn nội dung bình xét, thủ tục công nhận GĐVH, KDC tiên tiến, KDC văn hóa và triển khai biểu mẫu khảo sát, đăng ký, kết quả cuộc vận động “TDĐKXDĐSVH” ở KDC năm 2011.

Chủ trì Hội nghị ông Phan Xuân Vĩnh - Phó chủ tịch UBND thị xã - Trưởng ban chỉ đạo phong trào thị xã.

Ảnh:Ông Phan Xuân Vĩnh - Phó chủ tịch UBND thị xã - Trưởng ban chỉ đạo phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có các ông, bà là thành viên ban chỉ đạo phong trào, tổ chuyên viên thị xã, các ông, bà đại diện Ban chỉ đạo phong trào các xã, phường và Ban vận động của 55 khu dân cư trên địa bàn thị xã.

Trong năm qua phong trào “TDĐKXDĐSVH” trên địa bàn thị xã Bình Long đã có những bước phát triển tốt đẹp, vượt qua những khó khăn trở ngại tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết khơi dậy các tiềm năng nguồn lực trong các phong trào hành động cách mạng trên từng khu dân cư, đã góp phần to lớn vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng của thị xã.

Để cuộc vận động năm 2011 đi vào chiều sâu và đạt kết quả cao hơn, thay mặt Ban chỉ đạo thị xã bà Huỳnh Thị Thu PCT. UBMTTQVN thị xã thông qua Kế hoạch triển khai phong trào “TDĐKXDĐSVH” của thị xã năm 2011. Đồng thời nhằm thống nhất điều chỉnh một số nội dung cuộc vận động “TDĐKXDĐSVH” ở KDC trong năm 2011, đáp ứng với tình hình phát triển mọi mặt trên địa bàn thị xã trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của trung ương, tỉnh, bà Hoàng Thị Hồng Vân - Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã – Phó thường trực Ban chỉ đạo thị xã đã hướng dẫn nội dung bình xét, thủ tục công nhận GĐVH, KDC tiên tiến, KDC văn hóa và triển khai biểu mẫu khảo sát đăng ký, kết quả cuộc vận động.

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị

             Tại Hội nghị, Ban chỉ đạo thị xã cũng đã lắng nghe những ý kiến đóng góp cũng như giải trình những vướng mắc trong quá trình thực hiện cuộc vận động ở cơ sở. Qua đó giúp cơ sở nắm bắt rõ hơn cách thức triển khai, quy trình bình xét, chấm điểm hộ GĐVH, KDC tiên tiến, KDC văn hóa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc vận động trong năm 2011.

             Để tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả của phong trào“TDĐKXDĐSVH” trong năm 2011, ông Phan Xuân Vĩnh – PCT. UBND thị xã – Trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu Ban chị đạo thị xã, Ban chỉ đạo các xã – phường và Ban vận động ở khu dân cư trong năm 2011 cần chú trọng làm tốt một số công việc sau đây:

- Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung và giá trị to lớn của phong trào "TDĐKXDĐSVH".

- Tạo sự chuyến biến mạnh mẽ về chất lượng và số lượng trong phong trào xây dựng Gia đình văn hoá, khu dân cư tiên tiến, khu dân cư văn hóa.

- Đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu, có nội dung thiết thực, có tác động tích cực đến tất cả cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, lao động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

- Thúc đẩy phong trào thi đua lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực, phát hiện biểu dương kịp thời gương điển hình tiên tiến trong phong trào "TDĐKXDĐSVH".

- Tăng cường sự phối hợp giữa các ngành thành viên Ban chỉ đạo các cấp trong việc triển khai các nội dung của phong trào toàn diện và thiết thực hơn. Đẩy mạnh việc xây dựng các điển hình, phát triển phong trào sâu rộng, ngày càng nâng cao về chất lượng, tránh hình thức chạy theo thành tích.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hoá nhằm huy động nguồn lực của toàn xã hội trong phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hoá, thể thao vững mạnh ở cơ sở.

- Các hoạt động của Ban chỉ đạo cần bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND - UBND tỉnh, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

Thực hiện tốt 6 nội dung trong cuộc vận động là chúng ta đã góp phần trong việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, là cụ thể hóa phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm./.


Duy Khang

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây