hien ke

Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 02 năm 2022.

Thứ hai - 10/01/2022 10:27 1.011 0
 Tải lịch làm việc tại đây.
 
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 02 (Từ ngày 10/01/2022 đến 14/01/2022)       THỨ HAI (10/01):
Sáng:
- 7g30:        Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang đi cùng Thị đoàn thăm các đồn biên phòng huyện Bù Đốp.
                   + Cùng đi: BT. Thị đoàn.
Chiều:                   
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị trực tuyến toàn ngành Bảo hiểm tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.
                   + Mời dự: Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội + Cán bộ thuộc Bảo hiểm xã hội;  Lãnh đạo: Phòng Lao động TB&XH, Trung tâm Y tế, Phòng Tài chính – KH, Bưu điện Bình Long.
                   + Địa điểm: Bảo hiểm xã hội thị xã.
THỨ BA (11/01):
Sáng:
- 7g30:          Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Lãnh đạo Thanh tra thị xã tiếp công dân định kỳ.
+ Mời dự: lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã,.
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.       
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị tổng kết hoạt động công tác Hội Nạn nhân chất độc da cam năm 2021.
                   + Địa điểm: Hội Chữ thập đỏ thị xã.
- 10g30:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân cùng Đoàn Ủy ban MTTQVN tỉnh đi thăm, động viên đối với lực lượng trực tiếp tại Bệnh viện dã chiến số 2.
                             + Kính mời: Thường trực Thị ủy.
+ Cùng đi: Lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Trung tâm Y tế, Công an thị xã, Ban CHQS thị xã.
                             + Địa điểm: Bệnh viện dã chiến số 2.
Chiều:                   
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp BĐD. Ngân hàng Chính sách xã hội đánh giá tình hình công tác quý IV năm 2021; Triển khai nhiệm vụ quý I năm 2022. (Giao Ngân hàng chính sách xã hội thị xã chuẩn bị nội dung báo cáo).
                   + Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 1886/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của UBND thị xã: GĐ. Ngân hàng CSXH thị xã; TP. Tài chính – KH; TP. Lao động TB&XH; TP. Kinh tế; CT. Hội Liên hiệp phụ nữ; CT. Hội Nông dân; CT. Hội Cựu chiến binh; BT. Thị đoàn; PV. Phòng Văn hóa – TT thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường; VP: CVP – Trịnh Thị Hà + Yến (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức chủ trì họp Ban tổ chức Chợ hoa xuân Tết Nhâm Dần năm 2022. (Giao Phòng Văn hóa – TT chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: TP. Văn hóa – TT, Trưởng Công an thị xã, CHT. Ban CHQS thị xã, GĐ. Trung tâm Y tế, TP. Tài nguyên – MT, GĐ. Ban Quản lý dự án, GĐ. Điện lực Bình Long, PTP. Văn hóa – TT (Đ/c Công, Đ/c Truyền),  BT. Thị đoàn, GĐ. Công ty Greensun; CT. UBND phường Phú Đức; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang.
                   + Địa điểm: Phòng Văn hóa – TT thị xã.
- 16g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến đến cấp xã.
                   * Điểm cầu thị xã:
                   + Kính mời dự: Bí thư Thị ủy.
+ Mời dự: PCT. UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; GĐ. Trung tâm Y tế, CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an thị xã, TP. Giáo dục & ĐT, TP. Lao động TB&XH, TP. Văn hóa – TT, VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Điểm cầu các xã, phường: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường và các thành phần khác do địa phương bố trí.
THỨ TƯ (12/01):
Sáng:              
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức Lễ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020, đón nhận huân chương lao động hạng ba; Trao giải cuộc thi thiết kế biểu trưng (Logo) thị xã; Tuyên dương các doanh nghiệp trong công tác phòng chống Covid-19. (Giao Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa – TT, Phòng Nội vụ thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
+ Mời dự: Các PCT. UBND thị xã; Lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Thị ủy, Phòng Kinh tế, Phòng Nội vụ, Ban CHQS thị xã, Phòng Văn hóa – TT, Phòng Tài chính – KH, Trung tâm Y tế, Điện lực, UBND các xã, phường; VP: CVP + PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hiển + Dung (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiu:
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp nghe Phòng Kinh tế báo cáo công tác kiểm kê chợ Bình Long.
+ Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 702/QĐ-UBND ngày 05/3/2021 của UBND thị xã: TP. Kinh tế, TP. Tài chính – KH, TP. Quản lý đô thị, TP. Tài nguyên – MT, GĐ. Trung tâm phát triển quỹ đất, PGĐ. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, PTP. Kinh tế thị xã (Đ/c Tưởng), CV. Phòng Kinh tế (Đ/c Thảo, Đ/c Tuấn), CV. Phòng Quản lý đô thị (Đ/c Bình), CV. Phòng Tài chính – KH (Đ/c Phượng), CV. Trung tâm phát triển quỹ đất (Đ/c Phương), CV. Phòng Tài nguyên – MT (Đ/c Hùng), PCT. UBND phường An Lộc; CC. ĐC – XD phường An Lộc (Đ/c Phúc); VP: PCVP – Nguyễn Thanh Phương + Tấn (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ NĂM (13/01):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp thông qua đề án đầu tư kết cấu hạ tầng thị xã. (Giao Phòng Quản lý đô thị thị xã chuẩn bị nội dung họp).
+ Mời dự: PCT. UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái; TP. Tài nguyên – MT, TP. Văn hóa – TT, GĐ. Trung tâm Y tế, TP. Kinh tế, TP. Tài chính – KH, TP. Giáo dục & ĐT, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hiển (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị triển khai công tác  ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2022, trao giải thưởng cuộc thi sáng tác biểu tượng (Logo) tỉnh Bình Phước và giải thưởng VHNT tỉnh Bình Phước lần thứ I, giai đoạn 2016 – 2020.
                   + Địa điểm: Hội trường Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh (QL 14, phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài).
 - 9g00:       Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự đón quân nhân xuất ngũ năm 2022.
+ Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 15/02/2019 của UBND thị xã: CHT. Ban CHQS thị xã; Trưởng Công an thị xã; PCHT-ĐV. Ban CHQS thị xã; TP. Văn hóa – TT; TP. Tư pháp; TP. Giáo dục và Đào tạo; TP. Lao động TB&XH; TP. Tài chính – KH; GĐ. Trung tâm Y tế; CT. UBMTTQVN thị xã; CT. Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã; CT. Hội Nông dân thị xã; CT. Liên đoàn lao động thị xã; CT. Hội Cựu chiến binh thị xã; BT. Thị đoàn.
                   + Địa điểm: Ban CHQS thị xã.
Chiều:       
- 13g30:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp về xin chủ trương rà soát quy hoạch phân khu. (Giao Phòng Quản lý đô thị thị xã chuẩn bị nội dung họp).
+ Mời dự: PCT. UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái, TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hiển (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 15g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân tiếp lãnh đạo Sở Tài chính về tặng quà cho người nghèo, khẩu trang và đồ bảo hộ cho ngành Y tế.
+ Mời dự: Lãnh đạo: Trung tâm Y tế, Phòng Lao động TB&XH, Thị đoàn. VP: PCVP - Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
                             + Địa điểm: UBND thị xã (Phòng họp trên lầu).
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.
                   + Cùng dự: Lãnh đạo: Phòng Văn hóa – TT.
                   + Địa điểm: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.
THỨ SÁU (14/01):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp xét thi đua khen thưởng năm 2021. (Giao Phòng Nội vụ thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 2493/QĐ-UBND ngày 19/11/2020 của UBND thị xã: CT. Ủy ban MTTQVN thị xã - TB. Dân vận Thị ủy, TB. Tổ chức Thị ủy – TP. Nội vụ, TB. Tuyên giáo Thị ủy, CN. Ủy ban kiểm tra Thị ủy, TP. Tài chính – KH, PTP. Nội vụ (Đ/c Phát),  CT. Hội Liên hiệp phụ nữ, PTB. Tổ chức Thị ủy (Đ/c Hoàng),  BT. Thị đoàn, CV. Phòng Nội vụ (Đ/c Hùng); VP: CVP + Dung (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức: Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận năm 2021 và triển khai nhiệm vụ, phương hướng năm 2022.
                   + Cùng dự: CVP.
                   + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
Chiều:       
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2022.
+ Mời dự: Các Phó Chủ tịch UBND thị xã; Thủ trưởng các Phòng chuyên môn thị xã; Trưởng Công an thị xã, CHT. Ban CHQS thị xã, CCT. Chi cục thuế khu vực Bình Long  - Hớn Quản, GĐ. Chi cục thống kê khu vực Bình Long – Hớn Quản, GĐ. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã, VP: CVP + Yến (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).

* Lưu ý:
- Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
- Đề nghị các đơn vị chịu trách nhiệm và phải tuân thủ đúng các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của cơ quan Y tế khi cử đại biểu dự họp.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNGTrịnh Thị Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây