Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 01 năm 2022.

Thứ ba - 04/01/2022 09:23 615 0
Tải lịch làm việc tại đây.

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 01 (Từ ngày 03/01/2022 đến 07/01/2022)       


THỨ HAI (03/01):
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã nghỉ Tết Dương lịch năm 2022.
2. Lãnh đạo Văn phòng, công chức, viên chức, nhân viên Văn phòng trực Tết dương lịch năm 2022 theo Thông báo số 246/TB-VP ngày 29/12/2021 của Văn phòng HĐND - UBND thị xã.
THỨ BA (04/01):
Sáng:
- 7g30:          Thường trực Thị ủy tiếp công dân định kỳ.
+ Mời dự: lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã, Thanh tra thị xã.
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.       
Chiều:                   
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân họp Thường trực Thị ủy.
                   + Cùng dự: CVP.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 16g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến đến cấp xã.
                   * Điểm cầu thị xã:
                   + Kính mời dự: Bí thư Thị ủy.
+ Mời dự: PCT. UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; GĐ. Trung tâm Y tế, CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an thị xã, TP. Giáo dục & ĐT, TP. Lao động TB&XH, TP. Văn hóa – TT, VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Điểm cầu các xã, phường: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường và các thành phần khác do địa phương bố trí.
THỨ TƯ (05/01):
Sáng:              
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức cùng Thường trực Thị ủy làm việc với  Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ về thống nhất xin ý kiến, tổ chức, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị thị xã Bình Long theo Kết luận số 135-KL/TU ngày 07/10/2021 của Tỉnh ủy.
                     + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
Chiu:
- 14g00:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, sau kỳ họp thứ ba, HĐND thị xã khóa XII.
* Điểm cầu thị xã:
+ Kính mời dự: Bí thư Thị ủy.
+ Mời dự: Thành phần theo Kế hoạch số 202/KH-HĐND ngày 31/12/2021 của HĐND thị xã và Thông báo số 457/TB-UBND ngày 31/12/2021 của UBND thị xã: Lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính – KH, Phòng Nội vụ, Phòng Lao động – TB&XH, Công an, Trung tâm Y tế, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Yến (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Điểm cầu các xã, phường: Thành phần theo Kế hoạch số 202/KH-HĐND ngày 31/12/2021 của HĐND thị xã.
THỨ NĂM (06/01):
Sáng:
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức họp Ban Thường vụ Thị ủy phiên thứ 40/2022.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 7g30:        Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự kỳ họp thứ ba, HĐND phường An Lộc khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
                   + Địa điểm: UBND phường An Lộc.
Chiều:       
- 14g00:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, sau kỳ họp thứ ba, HĐND thị xã khóa XII.
* Điểm cầu thị xã:
+ Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
+ Mời dự: Thành phần theo Kế hoạch số 202/KH-HĐND ngày 31/12/2021 của HĐND thị xã và Thông báo số 457/TB-UBND ngày 31/12/2021 của UBND thị xã: Lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính – KH, Phòng Nội vụ, Phòng Lao động – TB&XH, Công an, Trung tâm Y tế, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Yến (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Điểm cầu các xã, phường: Thành phần theo Kế hoạch số 202/KH-HĐND ngày 31/12/2021 của HĐND thị xã.
THỨ SÁU (07/01):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì nghe Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã báo cáo về việc giải quyết vướng mắc trong việc thực hiện dự án vùng đệm Nhà máy Xi măng Bình Phước .
+ Mời dự: Lãnh đạo: Nhà máy Xi măng Bình Phước, GĐ. Trung tâm phát triển quỹ đất, TP. Tài nguyên – MT, TP. Tài chính – KH, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị; UBND xã Thanh Lương; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).    
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp Ban chỉ đạo, Tổ nội dung biên soạn cuốn “Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã Bình Long 1931 - 2021”.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
Chiều:       
- 13g30:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2021 và triển khai nhiệm vụ giải pháp năm 2022.
                   + Địa điểm: Cục thuế tỉnh (Hội trường A).
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị cán bộ, công chức năm 2022 Trung tâm Y tế.
                   + Địa điểm: Trung tâm Y tế thị xã.

* Lưu ý:
- Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
- Đề nghị các đơn vị chịu trách nhiệm và phải tuân thủ đúng các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của cơ quan Y tế khi cử đại biểu dự họp.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNGTrịnh Thị Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây