Phát huy vai trò của Mặt trận trong xây dựng Nông thôn mới

Thứ ba - 11/12/2018 15:01 64 0
Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (TDĐKXDNTM - ĐTVM), thời gian qua, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) các cấp tại thị xã Bình Long đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động người dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tại địa phương.
Mat tran nt
Con đường bê tông khang trang sạch đẹp tại ấp Phú Lạc xã Thanh Phú

Xã Thanh Phú là một trong hai xã của thị xã Bình Long thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, những năm qua UBMTTQVN xã Thanh Phú đã có nhiều cách làm hay trong việc vận động nhân dân chung tay xây dựng NTM. Ông Võ Thanh Hải - Chủ tịch UBMTTQVN xã Thanh Phú cho biết: Từ thực tế khó khăn của địa phương đa số nhân dân sống bằng nghề nông, nên đời sống còn gặp không ít khó khăn, đánh giá đúng thực trạng nên ngay từ những ngày đầu bắt tay vào xây dựng NTM, UBMTTQVN xã đã trú trọng công tác tuyên truyền, vận động rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân. Với khẩu hiệu “Nghe dân nói - Nói dân nghe - Làm dân tin” và “Gương mẫu đi đầu” được cán bộ, đảng viên trong toàn xã gương mẫu thực hiện. Đặc biệt, chúng tôi chú trọng phát huy vai trò của Mặt trận trong việc mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc, tập hợp, vận động nhân dân đoàn kết chung sức chung lòng; chủ động sáng tạo, hăng hái thi đua lao động sản xuất, góp phần tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thực sự của dân do dân và vì dân. Bên cạnh đó, việc chủ động lồng ghép nội dung tuyên truyền xây dựng NTM vào các phong trào, hoạt động cụ thể của tổ chức hội như: “Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, "Phụ nữ xây dựng gia đình 5 không 3 sạch ”, “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Tuổi cao nêu gương sáng” của Hội người cao tuổi, “Tuổi trẻ Thanh Phú chung tay xây dựng NTM”… qua đó đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, hăng hái của Nhân dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới.
Con đường bê tông đi vào tổ 6 ấp Thanh Sơn, xã Thanh Phú thị xã Bình Long gần một năm nay đã trở nên sạch sẽ và an toàn hơn cho người dân đi lại nhất là vào ban đêm. Đoạn đường dài 400m đi trong khu dân cư với 10 bóng đèn được Ban điều hành ấp Thanh Sơn vận động người dân mỗi hộ 300 ngàn đồng đóng góp kinh phí thực hiện. Những ánh đèn chiếu sáng giúp mọi người đi lại dễ dàng nhất là đoạn đường ở ngã ba đi vào khu dân cư. Đến nay toàn ấp Thanh Sơn có 2.520m đường giao thông đã được bê tông hóa và trong số này có 50% được gắn đèn đường. Để thực hiện bê tông hóa, ánh sáng an ninh trên con đường giao thông của ấp phải kể đến vai trò ông Vũ Đình Kăng - Trưởng ban công tác Mặt trận ấp. Ông là người đã tích cực trực tiếp đi vận động người dân thực hiện bê tông hóa và ánh sáng an ninh cho các con đường trên địa bàn ấp. Ông Kăng cho biết, để đạt được những thành quả đó, trước hết với vai trò là người làm công tác Mặt trận thì mình phải nói cho dân tin, làm cho dân thấy. "Tại các cuộc họp dân tôi cùng với Ban ấp cùng đến họp chung với từng tổ Nhân dân tự quản để trước hết là để mình lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, sau đó mình giải thích cho Nhân dân hiểu những chính sách của Đảng, Nhà nước trong công cuộc xây dựng NTM, trong quá trình vận động đóng góp mình phải tiên phong đi đầu, đồng thời vận động những người có uy tín trong khu dân cư cùng mình tuyên truyền vận động Nhân dân, những hộ khá thì đóng góp trước, ưu tiên những hộ có hoàn cảnh khó khăn đóng góp sau và thu nhiều lần, đồng thời khích lệ các hộ khá giả ứng tiền đóng góp cho các hộ khó khăn và Ban điều hành có trách nhiệm thu trả lại sau. Đi đôi với tuyên truyền, vận động Nhân dân hăng hái tham gia hưởng ứng Chương trình xây dựng NTM, Ban công tác Mặt trận ấp còn vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ trong việc thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội; phát huy hiệu quả vai trò của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát cộng đồng đảm bảo công khai, minh bạch các quy hoạch, đề án, tạo sự đồng thuận khi triển khai thực hiện, nhất là việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực đóng góp của nhân dân trong đầu tư xây dựng cơ bản...khi thấy tổ này làm được thì các tổ còn lại cũng tích cực làm theo". Ông Vũ Đình Kăng, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác vận động Nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới.
"Khu dân cư ấp Thanh Sơn chúng tôi có được kết quả như ngày hôm nay là nhờ Ban điều hành của ấp, mà trong đó đặc biệt là vai trò của Mặt trận thể hiện rất rõ ràng trong các công việc, các phong trào tại địa phương; khi nhân dân gặp những khó khăn Mặt trận đều là người đồng hành cùng với nhân dân bàn phương pháp tháo gỡ cho người dân, qua đó tạo được lòng tin của dân nên việc thực hiện những các phong trào tại địa phương rất là thuận lợi". Ông Vũ Công Tuyến, tổ 2 ấp Thanh Sơn, xã Thanh Phú nói.
Hiện nay, mạng lưới giao thông nông thôn trên địa bàn xã Thanh Phú có tổng chiều dài 79 km, trong đó có 07 tuyến đường liên xã có chiều dài 21,7 km;  đường trục thôn xóm 56 tuyến với chiều dài 39,9 km. Đến nay, hệ thống mạng lưới đường giao thông trên địa bàn xã đã được đầu tư bê tông hóa, nhựa hóa 65,642 km với tổng vốn đầu tư 42 tỷ 648 triệu đồng. Trong đó, nguồn vốn huy động từ Nhân dân đóng góp để xây dựng đường giao thông nông thôn bê tông xi măng: 14 tỷ 425 triệu đồng chiếm 15,54%. Ngoài ra, các tuyến đường trục liên thôn, ấp, sóc ít nhất được cứng hoá, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm đạt tỷ lệ 100%; đường ngõ, xóm sạch không lầy lội vào mùa mưa được cứng hóa đạt tỷ lệ 100%; đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hoá thuận tiện quanh năm đạt tỷ lệ 100%.
Ông Võ Thanh Hải - Chủ tịch UBMTTQVN xã Thanh Phú cho biết thêm: để thực hiện thắng lợi mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tại địa phương, chúng tôi lựa chọn các khu dân cư có nhiều điều kiện thuận lợi để thực hiện làm điểm của từng phong trào, sau đó rút kinh nghiệm trong qua trình thực và từng bước nhân rộng đến các khu dân cư khác. Đồng thời, hàng năm chúng tôi hướng dẫn Ban vận động (BVĐ) các khu dân cư triển khai, tổ chức thực hiện và cung cấp đầy đủ các văn bản liên quan đến cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", để cho BVĐ các khu dân cư tiến hành khảo sát thực tế ở khu dân cư về tình hình kinh tế – văn hoá – xã hội để làm nền tảng cho Ban chỉ đạo,  BVĐ tiến hành triển khai hướng dẫn các khu dân cư đăng ký thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí gia đình, khu dân cư văn hóa, qua đó cuộc vận động ngày càng lan tỏa.  
Mat tran nt2
Nhân dân ấp Sóc Bế xã Thanh Phú chung sức đổ đường bê tông xi măng
mat tran nt3
Con đường bê tông đi qua tổ 6 dẫn vào trụ sở ấp Thanh Sơn xã Thanh Phú

Hàng năm các hộ gia đình, khu dân cư đăng ký tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động ngày càng tăng. Trong năm 2018,  có 2.292/2.292 hộ gia đình đăng ký gia đình văn hóa, đạt 100%; 11/11 khu dân cư đăng ký KDC văn hoá. Cuối năm qua bình xét, có 98,69% hộ đạt gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá; 10/11 khu dân đạt khu dân cư văn hóa, đạt tỷ lệ 90,9%.
Từ những kết quả đã đạt được, có thể khẳng định vai trò, đóng góp quan trọng của Mặt trận Tổ quốc xã trong chương trình xây dựng NTM, nhất là trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp sức mạnh đoàn kết của mọi tầng lớp Nhân dân trong xã hội. Từ đó, phát huy được vai trò khối đại đoàn kết toàn dân, đồng lòng, góp sức đưa xã Thanh Phú được UBND tỉnh công nhận là xã đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2016 và xã đang tiếp tục nâng cao các tiêu chí về xây dựng NTM./.
Văn Tâm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Nam moi trai
Nam moi phai
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây