Bình Long triển khai tổ chức thực hiện Đề án sắp xếp bộ máy hệ thống chính trị

Thứ ba - 18/09/2018 14:25 1.673 0
Ngày 12/9, Thị uỷ Bình Long tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Đề án của Thị uỷ về sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị thị xã. Các đồng chí nguyên là lãnh đạo của Thị uỷ qua các thời kỳ, lãnh đạo cơ quan, ban nghành đoàn thể thị xã, các xã phường, các trường học trên địa bàn thị xã về dự hội nghị. Đồng chí Nguyễn Minh Hợi - Bí thư Thị ủy chủ trì hội nghị.
Bo may
Toàn cảnh Hội nghị quán triệt

Hiện nay trên địa bàn thị xã có 24 cơ quan đoàn thể, 08 đơn vị sự nghiệp và 08 đoàn thể đặc thù; trong đó khối Đảng đoàn thể chính trị - xã hội gồm 12 cơ quan và 02 đơn vị sự nghiệp; khối nhà nước gồm 12 cơ quan hành chính và 06 đơn vị sự nghiệp. Tổng số biên chế công chức, viên chức tỉnh giao là 188 biên chế (không tính nghành giáo dục) và 09 hợp đồng theo Nghị định số 68/NĐ-CP; tổng số cán bộ quản lý 85 người; tổng số cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã phường 218 người; cán bộ khu phố, ấp là 863 người; tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên 1.078 người phân bổ ở 28 trường và 12 điểm lẻ; biên chế các hội đặc thù được giao và đang sử dụng 10 người; biên chế sự nghiệp chuyển về trực thuộc thị xã từ ngày 1/6/2018 là 307 người. Tổng số chi ngân sách thường xuyên của thị xã năm 2018 là 215 tỷ 399 tỷ đồng, chiếm 74,65% tổng chi ngân sách thị xã.
Phương án sắp xếp thị xã sẽ tiến hành nhất thể hoá các chức danh cấp trưởng, cấp phó: Bí thư thị ủy kiêm Chủ tịch HĐND thị xã; Trưởng Ban Dân vận kiêm chủ tịch UBMTTQVN thị xã, một Phó trưởng ban phụ trách công tác dân vận, một Phó trưởng ban là Phó Chủ tịch UBMTTQVN, cơ cấu thêm một trưởng đoàn thể chính trị xã hội làm Phó trưởng ban; Chủ nhiệm UBKT Thị ủy kiêm Chánh thanh tra, một Phó Chủ nhiệm phụ trách công tác kiểm tra, giám sát, một Phó Chủ nhiệm phụ trách công tác Thanh tra; Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy kiêm Trưởng phòng Nội vụ, lao động - Thương binh và xã hội, một Phó trưởng ban phụ trách công tác Đảng, một Phó trưởng ban phụ trách công tác cán bộ, một Phó trưởng ban phụ trách công tác thi đua khen thưởng và các lĩnh vực khác; Trưởng Ban Tuyên giáo kiêm giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, một Phó trưởng ban phụ trách công tác tuyên giáo, một Phó trưởng ban kiêm Trưởng phòng Văn hóa Thông tin; Phòng Tài nguyên và môi trường gồm một Trưởng phòng và hai Phó trưởng phòng, một Phó phụ trách về tài nguyên và môi trường, một Phó kiêm Giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất.
Hợp nhất, sát nhập, giải thể, chuyển giao nhiệm vụ của  một số cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và khối trường học: Thành lập Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp trực thuộc UBND thị xã trên cơ sở sáp nhập Trạm chăn nuôi thú y, Trạm trồng trọt bảo vệ thực vật, trạm khuyến nông; Thành lập Trung tâm y tế thuộc UBND thị xã trên sáp nhật Trung tâm dân số - KHHGĐ vào Trung tâm y tế; Thành lập Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường; hợp nhất Phòng Nội vụ với Phòng Lao động - thương binh và xã hội thành Phòng Nội vụ, lao động - thương binh và xã hội; hợp nhất Phòng Văn hóa và thông tin, Trung tâm văn hóa - Thể thao, Đài TT - TH, Trung tâm hoạt động TTN thành Phòng văn hóa và Thông tin; giải thể Phòng Y tế, chuyển giao nhiệm vụ tham mưu UBND thị xã quản lý nhà nước lĩnh vực y tế cho văn phòng HĐND - UBND thị xã; chuyển giao công tác văn phòng của các cơ quan chuyên môn trực thuộc cho Văn phòng HĐND - UBND thị xã trên cơ sở điều động biên chế từ các cơ quan chuyên môn của thị xã; xã hội hóa Xí nghiệp công trình đô thị.
Bo may 2
Các Đại biểu dự Hội nghị

Đối với các cơ quan Đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, văn phòng Thị ủy thực hiện công tác văn thư, thủ quỹ, kế toán khối Đảng; thành lập Văn phòng cơ quan UBMTTQVN thị xã phục vụ chung cho Ban Dân vận thị ủy, MTTQ và các đoàn thể thị xã; các đoàn thể chính trị - xã hội không bố trí cán bộ làm công tác văn thư, thủ quỹ, kế toán; về các hội đặc thù thực hiện khoán hoặc hỗ trợ kinh phí cho các hội để thực hiện các nhiệm vụ được đảng, Nhà nước giao (không giao định suất biên chế). Giữ nguyên Trạm y tế các xã như hiện nay, giữ lại chức năng y tế dự phòng, công tác dân số, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, đảm nhiệm y tế học đường từ các trường chuyển về; giải thể trạm y tế phường, bố trí từ 1 - 2 biên chế thực hiện chức năng y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, nhiệm vụ y tế học đường của các trường chuyển giao cho Trung tâm y tế thị xã thực hiện.
Đối với cấp xã phường tiến hành nhất thể hóa chức danh Bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch UBND, Phó bí thư Thường trực kiêm Chủ tịch HĐND; đối với các khu phố ấp sóc sắp xếp giữ lại 05 chức danh gồm Bí thư Chi bộ, Phó bí thư chi bộ, Trưởng khu phố (ấp), Phó trưởng khu phố (ấp), Trưởng ban công tác mặt trận.
Đối với khối trường học, hợp nhất trường TH Thanh Phú B vào trường THCS Thanh Phú thành lập trường TH - THCS Thanh Phú; hợp nhất trường TH An Phú và trường THCS An Phú thành lập Trường TH- THCS An Phú; sáp nhập điểm lẻ khu phố Bình An về trường TH Lê Văn Tám; hợp nhất trường TH Thanh Lương A, trường THCS Thanh Lương thành lập trường TH - THCS Thanh Lương; sáp nhập trường TH - THCS Kim Đồng vào trường TH Thanh Lương B và Trường TH - THCS Kim Đồng trở thành điểm trường; giải thể Trung tâm giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp, xã hội hóa công tác đào tạo nghề, giao nhiệm vụ giáo dục bổ túc về cho trường THPT Nguyễn Huệ...
Sau khi hợp nhất, sát nhập, giải thể, chuyển giao nhiệm vụ để tinh gọn bộ máy, khối Đảng có 5 cơ quan chuyên môn, 01 đơn vị sự nghiệp, khối đoàn thể còn 06 cơ quan. Khối UBND còn 10 cơ quan chuyên môn và 03 đơn vị sự nghiệp. Số lượng đầu mối cơ quan cấp thị xã giảm từ 36 xuống còn 25 đầu mối, giảm 11 đầu mối; lãnh đạo quản lý giảm từ 85 xuống còn 64 vị trí, giảm 19 vị trí; số lượng chức danh kiêm nhiệm 09 chức danh; tổng số trường học còn 23 trường và 01 điểm lẻ, giảm chức danh lãnh đạo quản lý từ 64 xuống còn 54; cấp xã phường, khu phố ấp sóc giảm được 506 vị trí công tác tương đương giảm ngân sách 2,7 tỷ đồng.
Bo may 3
Bí thư thị ủy Bình Long Nguyễn Minh Hợi kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận tại Hội nghị Bí thư Thị ủy Nguyễn Minh Hợi nhấn mạnh: Đề án 100-ĐA/TU của Thị ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị của thị xã Bình Long thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn của đảng bộ thị xã cũng như trong đổi mới trong tư duy về tinh giản bộ máy biên chế một cách đồng bộ, toàn diện cả về cơ chế lãnh đạo, quản lý điều hành nhằm tạo sự thống nhất trong ý chí và hành động của cả hệ thống chính trị và là bước đổi mới quan trọng trong công tác đổi mới cán bộ, khắc phục được hạn chế yếu kém đang tồn tại hiện nay. Chính vì vậy sau hội nghị này tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, trước hết là Bí thư cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan đơn vị trong toàn thị xã cần nâng cao trách nhiệm trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện Đề án, ở cấp mình một cách nghiêm túc trách nhiệm cao, trong quá trình thực hiện cần bám sát đề án của Thị ủy nhất là những quan điểm nguyên tắc, vận dụng phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; phát huy sáng tạo giám nghĩ giám làm, giám chịu trách nhiệm, đảm bảo đúng lộ trình đúng tiến độ, thời gian của đề án. Những vấn đề đã rõ cần thực hiện ngay, còn những vấn đề mới chưa được quy định hoặc những vấn đề được quy định không còn phù hợp thì mạnh dạn thực hiện thí điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm từng bước hoàn thiện, mở rộng dần không cầu toàn cũng không nóng vội.
Việc tổ chức sắp xếp lại bộ máy hệ thống chính trị không chỉ mang lại ý nghĩa chính trị to lớn, là một bước quan trọng đưa Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết 19-NQ/TW vào thực tiễn, giải quyết những bất cập của tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đảm bảo vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, phát huy trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu công việc đổi mới, mà còn tiết kiệm ngân sách trên 08 tỷ đồng mỗi năm chi phí cho bộ máy chính trị thị xã./.
Văn Tâm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây