UBND thị xã Bình Long

http://binhlong.binhphuoc.gov.vn


NHIỆM KỲ 2015-2020 THỊ XÃ BÌNH LONG CÓ 16/17 CHỈ TIÊU ĐẠT VÀ VƯỢT

Phát huy truyền thống cách mạng, kinh nghiệm của 35 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và 10 năm thành lập thị xã; với quyết tâm chính trị cao, bám sát thực tiễn, đoàn kết, năng động, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, tận dụng thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, Thị ủy Bình Long đã tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã khóa XI . Kết thúc nhiệm kỳ có 16/17 chỉ tiêu đạt và vượt. một chỉ tiêu gần đạt so với nghị quyết đề ra.
thi xa
Toàn cảnh thị xã Bình Long

Kinh tế phát triển và chuyển dịch đúng định hướng, môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện, các nguồn lực xã hội được phát huy, sử dụng hiệu quả. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng các ngành thương mại dịch vụ, công nghiệp - xây dựng và giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp. Ước năm 2020, tỷ trọng ngành nông - lâm - thủy sản chiếm 11,21%, công nghiệp - xây dựng chiếm 43,12%, thương mại - dịch vụ chiếm 45,67%. Toàn thị xã có 289 doanh nghiệp đang hoạt động, 09 hợp tác xã, 1.487 hộ kinh doanh cá thể. Trong nhiệm kỳ có 156 doanh nghiệp thành lập mới. Kinh tế tư nhân phát triển nhanh ở nhiều lĩnh vực đóng góp 50% tổng thu ngân sách,
Các lĩnh vực công nghiệp tiếp tục có những bước phát triển, góp phần tích cực trong giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động, tăng năng suất và nâng cao đời sống của nhân dân. Sản lượng clinker đạt hơn 1,9 triệu tấn/năm và sản lượng xi măng đạt hơn 1,1 triệu tấn/năm. Trong nhiệm kỳ, ngành điện đã đầu tư 46.791 triệu đồng để nâng cấp, phát triển lưới điện khu vực thị xã. Tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 99,9% vượt so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra.
Thực hiện Chương trình đột phá tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị đạt nhiều kết quả nổi bật. Thị xã đã xây dựng và tổ chức thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020; Quy hoạch chung xây dựng đến năm 2030; Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn để thực hiện nâng cấp, mở rộng 79 km đường nhựa với tổng vốn đầu tư 304 tỷ đồng, 63.000m2 vỉa hè, 23 km kênh, mương. Trong đó, có các dự án trọng điểm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội: Nâng cấp đường Nguyễn Huệ, Trần Hưng Đạo, Đoàn Thị Điểm và nâng cấp, mở rộng đường ĐT752. Công tác quản lý đô thị có chuyển biến tích cực, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị cơ bản được đảm bảo, bộ mặt đô thị ngày càng khang trang theo hướng hiện đại, văn minh.
Về phát triển thương mại - dịch vụ:
Thị trường hàng hóa phát triển nhanh, hệ thống phân phối bán buôn, bán lẻ, hình thành chuỗi cung ứng hàng hóa với các phương thức giao dịch, mua bán, thanh toán hiện đại tác động tích cực đến sản xuất, ổn định thị trường. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được quan tâm thực hiện tích cực. Các loại hình tổ chức tín dụng, ngân hàng với các hình thức sở hữu khác nhau phát triển mạnh, tích cực hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh. Giao thông vận tải tiếp tục phát triển, phục vụ tốt nhu cầu lưu thông hàng hóa và đi lại của Nhân dân. Viễn thông phát triển nhanh, phủ sóng toàn thị xã, cung cấp đa dạng các dịch vụ có chất lượng, tỷ lệ sử dụng điện thoại 143,58 thuê bao/100 dân.
Về phát triển nông nghiệp, nông thôn:
Sản xuất nông - lâm - thủy sản gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp được quan tâm. Trồng trọt đã hình thành một số vùng chuyên canh cây trồng chủ lực, chăn nuôi phát triển khá. Chăn nuôi heo, gà quy mô công nghiệp, bán công nghiệp đạt so với mục tiêu quy hoạch, tập trung chủ yếu ở xã Thanh Lương, Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng mô hình theo tiêu chuẩn VietGap được chú trọng, mang lại hiệu quả và giá trị cao. Đến nay có hai sản phẩm là gà thả vườn và nhãn tiêu da bò Thanh Lương được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và công nghệ cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể cho chủ sở hữu là Hội nông dân xã Thanh Lương
Chương trình xây dựng nông thôn mới ở hai xã Thanh Lương và Thanh Phú được quan tâm đầu tư Tổng nguồn vốn đầu tư giai đoạn 2015 - 2020 đạt 148 tỷ đồng, trong đó nhựa hóa 42 km, bê tông hóa 829 km đường giao thông. Đến nay, 10/10 trường học, 28/ 28 nhà văn hóa đạt chuẩn nông thôn mới, 98% nhà ở đạt chuẩn theo quy định, 96 % lao động nông thôn có việc làm thường xuyên, thu nhập bình quân đầu người 46 triệu đồng/ năm. Bộ mặt nông thôn thay đổi rõ rệt, đời sống Nhân dân khu vực nông thôn được nâng lên. Năm 2016, 100% xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới.
Về thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách:
Thu ngân sách tăng cao, bình quân giai đoạn 2015 - 2020 đạt 15,13%/năm; tổng thu ước đạt 1.669,6 tỷ đồng, vượt so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Công tác quản lý tài chính - ngân sách được điều hành đúng quy định, chặt chẽ. Tổng chi ngân sách 05 năm ước đạt 2.038 tỷ đồng, vượt 13,79% so với nghị quyết đề ra.
Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển, đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng lên.
Hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học được quan tâm. kiên cố hóa 50 phòng học lầu, nâng tỷ lệ phòng học kiên cố toàn thị xã 70,17%, hoàn thành đưa vào sử dụng 03 trường học mới với tổng nguồn vốn đầu tư 35 tỷ 250 triệu đồng. 100% giáo viên đạt chuẩn, trong đó có 76,40% đạt trên chuẩn, trật tự, kỷ cương trong nhà trường được giữ vững. Các chỉ tiêu về phổ cập giáo dục, xây dựng trường chuẩn quốc gia đều đạt và vượt so với nghị quyết đề ra. Toàn thị xã có 100% xã, phường đạt chuẩn quốc gia về công tác xóa mù chữ mức độ II, và vùng đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ 05 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ III, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ II; 50% xã, phường đạt chuẩn giáo dục bậc trung học phổ thông: 10/25 trường học đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 40%.
Công tác giảm nghèo được triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là chương trình xóa 78 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số được phát động thực hiện từ năm 2019.  Trong 05 năm, xây dựng và trao tặng 320 căn nhà ở, 53 nhà vệ sinh cho hộ nghèo, hộ khó khăn trị giá 19 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều giảm từ 3,63% xuống còn 0,9% vào cuối năm 2019 vượt so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Tổ chức đào tạo nghề cho 1.141 lao động, tỷ lệ lao động được qua đào tạo đạt trên 80%, vượt so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Giới thiệu và giải quyết việc làm cho 13.730 lao động, vượt so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra; tỷ lệ thất nghiệp giảm còn 0,2 %. Các chính sách dân tộc được triển khai thực hiện hiệu quả. Đường giao thông, nhà văn hóa, đập thủy lợi... được quan tâm đầu tư đã góp phần làm thay đổi diện mạo các ấp, sóc và cải thiện đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số. Tình hình tôn giáo ổn định, chức sắc, chức việc và đồng bào có đạo yên tâm, tin tưởng, sống tốt đời đẹp đạo.
ở lĩnh vực quốc phòng - an ninh, đối ngoại
Quốc phòng, an ninh được củng cố vững chắc, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân được tăng cường. Lực lượng vũ trang thường xuyên duy trì và thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tổ chức triển khai luyện tập phương án tác chiến, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, hàng năm hoàn thành 100% các chỉ tiêu cấp trên giao; 6/6 xã, phường đạt vững mạnh về quốc phòng - an ninh, đạt so với chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra.
Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội được tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội được kiểm chế, tỷ lệ điều tra phá án đạt 90%. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” có chuyển biến tích cực với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.
Chất lượng dịch vụ y tế và công tác khám chữa bệnh ngày càng được nâng lên. 100% xã, phường đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế, tỷ lệ 54 giường bệnh/vạn dân, tỷ lệ 12,5 bác sĩ/vạn dân vượt so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch hợp vệ sinh chiếm 95%, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân còn 7,65%, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,89%0; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 90% vượt so với nghị quyết đề ra. Khu dân cư đạt chuẩn văn hóa chiếm 98,18%, hàng năm có trên 97% hộ đạt gia đình văn hóa. Tỷ lệ cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt trên 95%. Công tác điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ luôn thực hiện đúng quy trình, gắn với tiêu chuẩn chức danh và yêu cầu nhiệm vụ. Toàn thị xã giảm được 10 cơ quan, đơn vị, 10 cấp trưởng, 11 cấp phó, 260 biên chế, 42 người hoạt động không chuyên trách cấp xã.
Công tác xây dựng Đảng về tư tưởng chính trị, tổ chức và đạo đức luôn được chú trọng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên ngày càng được nâng lên. Tình hình tư tưởng chính trị, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân cơ bản ổn định. Các cấp ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới bằng nhiều hình thức phong phú đa dạng, được cụ thể hóa bằng các chương trình, đề án, kế hoạch của tập thể, cá nhân đạt hiệu quả, tạo sự đồng thuận trong xã hội.
 Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các quy định về nêu gương đã góp phần củng cố, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Nhiều khuyết điểm, hạn chế của tập thể và cá nhân cán bộ, đảng viên ở các cấp, các ngành sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình đã tiếp thu và nghiêm túc sửa chữa, khắc phục, có chuyển biến rõ rệt. Các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên được cảnh báo, ngăn ngừa, Vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu được phát huy, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng; kịp thời giải quyết những khó khăn, bức xúc của Nhân dân. Tỷ lệ cơ sở Đảng và Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm luôn vượt so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra, kết nạp 440 đảng viên mới, vượt 15% so với chỉ tiêu nghị quyết. Công tác kiểm tra giám sát kỷ luật Đảng được tăng cường, nâng cao, chất lượng hiệu quả. Nhiệm kỳ qua đã thi hành kỷ luật 01 tổ chức Đảng bằng hình thức khiển trách, 30 đảng viên khiển trách, 08 đảng viên cảnh cáo.
Những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là kết quả việc triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước, sự quan tâm hỗ trợ của các cơ quan tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho thị xã Bình Long phát triển. Đặc biệt là sự lãnh đạo chỉ đạo đúng đắn, năng động, quyết liệt của Thị ủy, Ban thường vụ Thị ủy và các cấp ủy Đảng trong triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, sự đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND và sự quản lý điều hành hiệu lực hiệu quả của UBND, phát huy sức mạnh đoàn kết trong Đảng và đoàn kết toàn dân./.
HOÀI THI
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây