ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THỊ XÃ BÌNH LONG LẦN THỨ III NHIỆM KỲ 2019 – 2024

Thứ năm - 13/06/2019 11:59 275 0
Trong 02 ngày 16-17/5 UBMTTQVN thị xã Bình Long đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc Việt Nam thị xã Bình Long lần thứ III nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tham dự đại hội có 137 đại biểu chính thức được đề cử từ đại hội đại biểu cấp xã phường. Bà Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy; Ông Đỗ Đại Đồng - PCT. UBMTTQVN tỉnh; Ông Nguyễn Minh Hợi - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy; Ông Vũ Hồng Dương - CT. UBND thị xã đã về dự. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban ngành đoàn thể, ban xây dựng đảng thị xã; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 06 xã phường, các đơn vị bạn kết nghĩa trong và ngoài thị xã.
tq
50 vị được đề cử vào ủy viên UBMTTQVN thị xã Bình Long nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt hứa hẹn trước đại hội . Ảnh: Văn Dũng    
 
Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý điều hành tích cực của Chính quyền, công tác tuyên truyền vận động của Mặt trận, các tổ chức Đoàn thể, cùng với sự đoàn kết, hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp Nhân dân, 05 chương trình nhiệm vụ trọng tâm của mặt trận được triển khai thực hiện đạt kết quả cao. Trong 05 năm qua Quỹ vì Người nghèo hệ thống Mặt trận thị xã Bình Long vận động xây dựng được 120 căn nhà nhà Đại đoàn kết tổng trị giá thành tiền là 4 tỷ 894 triệu đồng. Trong dịp lễ, tết, vận động Nhân dân dân ủng hộ được 28.962 phần quà trị giá 15 tỷ 135 triệu đồng, tặng cho đối tượng nghèo, nạn nhân chất độc da cam Dioxin và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Được sự hỗ trợ xi măng của tỉnh, của thị xã, nhân dân 06 xã - phường đóng góp 46 tỷ 67 triệu đồng làm mới 137km đường bê tông xi - măng. Ngoài ra nhân dân còn  tự nguyện hiến đất, hiến của để nhà nước làm mới 74,292km đường thảm nhựa. Qua bình xét mỗi năm cho thấy; kết quả thực hiện các nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” giai đoạn 2014 - 2015 và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” từ năm 2016 đến nay có nhiều tiến triển rõ rệt, năm sau cao hơn năm trước. Năm 2014 hộ gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 96,53%; khu dân cư văn hóa tỷ lệ 74,55% thì đến năm 2018  hộ gia đình văn hóa  đạt tỷ lệ 97,57%; khu dân cư văn hóa tỷ lệ 83,64%.
Với tinh thần dân chủ và thống nhất cao, Đại hội đã hiệp thương đề cử 50 vị tham gia vào Ủy viên UBMTTQVN thị xã Bình Long nhiệm kỳ 2019 - 2024; Ông Nguyễn Anh Đức tái nhiệm giữ chức danh Chủ tịch;  ông Trần Thanh Hoa và ông Điểu Hải giữ chức danh Phó chủ tịch; Bầu đoàn đại biểu đi dự dại hội đại biểu MTTQVN tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024 13 vị.
Nhiệm kỳ 2019 - 2024 UBMTTQVN thị xã Bình Long đề ra phương hướng nhiệm vụ với 08 chỉ tiêu cụ thể: Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nghị quyết của MTTQVN các cấp cho 100% cán bộ Mặt trận Tổ quốc các cấp và 90% quần chúng nhân dân. Hàng năm có trên 80% khu dân cư và 97% hộ gia đình trở lên đạt khu dân cư văn hóa và gia đình văn hóa; duy trì và tổ chức tốt “Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở 100% khu dân cư. Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của 02 xã Thanh Lương và Thanh Phú. Quỹ “Vì người nghèo” thị xã vận động được trên 100 triệu đồng, các xã phường trên 90 triệu đồng/năm; trong nhiệm kỳ vận động xây dựng 100 căn nhà Đại đoàn kết, nhà Tình thương. Hàng năm tổ chức 02-03 đợt đi giám sát chuyên đề theo Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị; tổ chức 01 hội nghị đối thoại với nhân dân, đồng thời thực hiện có hiệu quả hoạt động phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.  Vận động 99% cử tri trở lên đi bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Mỗi năm có trên 90% cán bộ làm công tác Mặt trận xã, phường và khu dân cư tham gia các lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ do Tỉnh và thị xã tổ chức. Hàng năm, có 90-95% Ban Công tác Mặt trận và Ủy ban MTTQVN xã, phường xếp loại thi đua từ tiên tiến trở lên, không có đơn vị xếp loại trung bình, yếu; UBMTTQVN thị xã được xếp loại xuất sắc trong hệ thống thi đua của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội ông Nguyễn Minh Hợi - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy đánh giá cao công tác tổ chức đại hội. Đại hội đã bám sát vào sự chỉ đạo của Đảng và UBMTTQVN tỉnh; Tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc thực hiện tốt tất cả nhiệm vụ. Trong đó có hai nhiệm vụ chính đó là: Đã đánh giá đúng tình hình nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nêu rõ những kết quả đạt được, những hạn chế khuyết điểm, rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của công tác mặt trận trong nhiệm kỳ qua; dự báo những vấn đề mới đặt ra cần phải giải quyết trong nhiệm kỳ tới, trên tinh thần cụ thể, sát với thực tế và khả thi; Thảo luận thống nhất chương trình hành động của nhiệm kỳ mới.  Đã sáng suốt lựa chọn, hiệp thương cử 50 vị vào ủy viên UBMTTQVN thị xã nhiệm kỳ 2019 - 2024  đáp ứng được tiêu chuẩn công tác cán bộ và cơ cấu theo điều lệ MTTQVN; coi trọng tính tiêu biểu, tính đại diện và thiết thực; mở rộng thành phần là những cá nhân tiêu biểu đại diện cho các giai cấp, các tầng lớp dân tộc, tôn giáo; Thực sự là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện rộng lớn nhất, là hình ảnh tiêu biểu  cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn thị xã.
tq 2
Ông Nguyễn Minh Hợi - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy trao bức trướng chúc mừng đại hội. Ảnh: Văn Dũng

05 năm qua cùng với những thuận lợi cơ bản, thị xã Bình Long gặp không ít khó khăn thách thức, nhưng với sự nỗ lực, chung sức, chung lòng của Đảng bộ, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân tình hình kinh tế xã hội có nhiều chuyển biến tích cực đúng hướng trên các lĩnh vực. Nhiều chỉ tiêu nghị quyết Đảng bộ thị xã khóa XI đề ra đến nay đều đạt khá. Tốc độ phát triển kinh tế là 12,82%/ năm. Thu ngân sách hàng năm đều vượt so với dự toán HĐND thị xã giao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 15%/ năm. Quốc phòng an ninh được giữ vững. Hệ thống chính trị phát huy tốt vai trò hiệu quả hoạt động. Đời sống nhân dân tiếp tục được nâng lên. Trong thành tựu chung đó có sự đóng góp thiết thực của hệ thống tổ chức và đội ngũ những người làm công tác mặt trận các cấp thông qua việc triển khai thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp và thống nhất hành động của mặt trận đề ra. MTTQVN thị xã và các tổ chức thành viên đã bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, nhiệm vụ chính trị của địa phương, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền dân chủ của nhân dân, tổ chức nhiều cuộc vận động phong trào thi đua thiết thực góp phần xây dựng quê hương điển hình như: phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Vì người nghèo”, đồng thời tham gia tích cực vào công tác xây dựng đảng xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh hiệu quả. Qua hoạt động thực tiễn mặt trận càng chứng tỏ vị thế không thể thiếu của mình trong hệ thống chính trị của thị xã.
Nhiệt liệt biểu dương, cảm ơn, chúc mừng những đóng góp của UBMTTQVN thị xã trong năm qua. Để vươn lên và đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, ông Nguyễn Minh Hợi - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy đề nghị MTTQVN thị xã Bình Long và các tổ chức thành viên thực hiện tốt 05 nhiệm vụ trọng tâm:
1- Ngay sau đại hội cần khẩn trương phổ biến quán triệt nghị quyết đại hội và chương trình thống nhất hành động nhiệm kỳ 2019 - 2024 đến cán bộ đảng viên và tầng lớp nhân dân. Đặc biệt cần quán triệt tư tưởng chỉ đạo “Trí tuệ, đổi mới, dân chủ, đoàn kết, ổn đinh, phát triển”. Phương châm hành động của mặt trận là lắng nghe ý kiến nhân dân, nói cho dân nghe, hành động cho dân tin đến toàn bộ hệ thống đội ngũ cán bộ mặt trận. Rà soát bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc của UBMT và quy chế phối hợp hoạt động của mặt trận với các tổ chức thành viên.
2 - Cần tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động từ thị xã đến khu phố, ấp sóc. Trong nhiệm kỳ mới mặt trận làm tốt hơn trách nhiệm thu thập phản ánh tâm tư nguyện vọng, ý kiến nhân dân đối với Đảng đối với chính quyền các cấp. Làm tốt chức năng công tác giám sát, phản biện xã hội của mặt trận, các tổ chức thành viên. Làm tốt hơn nhiệm vụ tập hợp phát huy sáng kiến trí tuệ của tầng lớp nhân dân. Làm tốt hơn nhiệm vụ tập hợp phát huy vai trò của các dân tộc tôn giáo trong xây dựng và phát triển thị xã. Trong thời gian tới thị ủy sẽ giao cho mặt trận và các tổ chức thành viên khảo sát điều tra dư luận xã hội trên địa bàn; nhằm kịp thời phát hiện điểm nóng, và những vấn đề người dân cử tri quan tâm hoặc bức súc, để tham mưu cho thị ủy tổ chức các đợt tiếp dân, đối thoại với nhân dân và cử tri của đồng chí Bí thư thị ủy. Mục đích là giải quyết kịp thời những vấn đề mà chính quyền các cáp giải quyết chưa phù hợp với nguyện vọng của người dân.
3 - Đề nghị mặt trận chủ trì phối hợp với các tổ chức thành viên nhất là chính quyền đoàn thể chính trị xã hội thị xã rà soát lại các cuộc vận động bằng các chương trình phối hợp lồng ghép để giảm sự chồng chéo phức tạp trong tổ chức thực hiện, không gây quá tải cho cơ sở. Trong giai đoạn mới đề nghị mặt trận và các thành viên cần tiếp tục đẩy mạnh chú trọng nâng cao chất lượng cuộc vận động  “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động quỹ vì người nghèo, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”.
4 - Đề nghị trong thời gian tới hệ thống mặt trận cần tiếp tục chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, có tấm huyết, có uy tính trong cộng đồng. Cán bộ mặt trận phải đi đầu trong học tập và làm theo “ Tư tưởng , đạo đức, phong  cách Hồ Chí Minh”. Đó là: Trong dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với nhân dân. Lắng nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin. Thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền và thực hiện tốt quy định số 124/QĐ - TW của Ban Chấp hành trung ương Đảng ngày 02/02/2018 về giám sát của MTTQVN các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và đảng viên.
5 - Đề nghị các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong toàn thị xã trong thời gian tới cần quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho mặt trận các cấp trong các hoạt động. Thực hiện tốt chương trình phối hợp với mặt trận cũng chính là thực hiện tốt nhiệm vụ của mình đã được hiến định trong hiến pháp và các quy định các quy chế của bộ chính trị.
tq 3
Đại đức Thích Chơn Lý trụ trì chùa Chưởng Phước trao bảng tượng trưng 01 căn nhà đại đoàn kết. Ảnh: Văn Dũng

Đại đức Thích Chơn Lý trụ trì chùa Chưởng Phước trao bảng tượng trưng 01 căn nhà đại đoàn kết. Ảnh: Văn Dũng
Nhân dịp này đại diện chùa Chưởng Phước, UBMTTQVN quận Bình Thành trao 02 căn nhà đại đoàn kết với số tiền ủng hộ 110 triệu đồng. UBMTTQVN tỉnh, UBND thị xã Bình Long khen thưởng 21 tập thể cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận nhiệm kỳ 2014 - 2019
 Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội nêu cao quyết tâm: “Phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố vững chắc khối đại Đoàn kết toàn dân tộc, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./.
Văn Dũng
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây