Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 52 năm 2020.

Thứ hai - 21/12/2020 09:46 683 0
Tải lịch làm việc tại đây.
LỊCH LÀM VIỆC CỦA TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 52 (Từ ngày 21/12/2020 đến 26/12/2020)       

THỨ HAI (21/12):
Sáng:            
- 6g15:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sỹ Bình Long – Hớn Quản nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2020) và 75 năm ngày Truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh Bình Phước (25/12/1945 – 25/12/2020).
                   + Cùng dự: Thành phần theo Thông báo số 358/TB-UBND ngày 16/12/2020 của UBND thị xã; LĐVP + CBCC.
                   + Địa điểm: Nghĩa trang Liệt sỹ Bình Long – Hớn Quản.
- 10g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức họp Ban Thường vụ Thị ủy phiên thứ 10/2020 (đột xuất).
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
Chiều:
- 13g30:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2020 tại Đảng ủy phường Hưng Chiến.
                   + Địa điểm: UBND phường Hưng Chiến.
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Phòng Tài nguyên – MT thị xã dự họp thông qua “Dự án lập báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bình Phước 05 năm, giai đoạn 2016 – 2020”.
                   + Địa điểm: Hội trường Sở Tài nguyên – MT tỉnh.
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị thị xã dự họp thông qua đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng, lập đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.
                   + Địa điểm: Hội trường Sở Xây dựng tỉnh.
THỨ BA (22/12):
Sáng:
- 7g30:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự kỳ họp thứ mười ba Hội đồng nhân dân thị xã Bình Long khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. (cả ngày).
                   + Mời dự: Có thư mời riêng; VP: LĐVP + CV.
                   + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Thanh tra thị xã tiếp công dân định kỳ.
+ Mời dự: lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã.
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.       
Chiều:
- 16g00:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự liên hoan nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2020) và khánh thành Sở chỉ huy làm việc mới.
                   + Cùng dự: LĐVP + CBCC.
                   + Địa điểm: Ban CHQS thị xã.
- 16g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự liên hoan nhân dịp Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tân Hiệp tổ chức tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng công tác năm 2021.
                   + Địa điểm: Trung tâm Bảo trợ xã hội Tân Hiệp (xã Minh Đức, huyện Hớn Quản).
THỨ TƯ (23/12):
Sáng:
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Đại hội đại biểu Hội Bảo trợ NKT, TMC&BNN thị xã, khóa III, nhiệm kỳ (2020- 2025).
                   + Cùng dự: PCVP – Nguyễn Duy Khang.
                   + Địa điểm: Hội trường Phòng Giáo dục & ĐT thị xã.
- 7g30:        Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang cùng Thường trực Thị ủy đi thăm và chúc mừng lễ Giáng sinh tại các cơ sở tôn giáo năm 2020.
                   + Cùng đi: lãnh đạo: Ban Dân vận Thị ủy, Ủy ban MTTQVN thị xã, Công an thị xã, Ban CHQS thị xã, Phòng Nội vụ.
                   + Địa điểm: Giáo xứ Phú Lương, Giáo xứ Bình Long, Chi hội Tin lành Bình Long, Chi hội Tin lành Sóc Bế. (Các thành viên tập trung tại Phòng Nội vụ thị xã để cùng đi).
- 8g20:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Lễ khánh thành dự án của Công ty CPV Food và Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Phước năm 2020.
                   + Kính mời dự: Bí thư Thị ủy.
            + Địa điểm: Khu Công nghiệp Becamex Bình Phước.
- 9g00:          Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự công bố hết thời gian cách lý tại Khách sạn An Lộc Hotel & Spa (Giao Trung tâm Y tế chuẩn bị nội dung).
                   + Cùng dự: GĐ. Trung tâm Y tế thị xã, PGĐ Trung tâm Y tế (Đ/c Long Anh), Trưởng Công an, CHT. BCH.Quân sự, TP. Tài chính – KH, CT.UBND phường Hưng Chiến, GĐ Khách sạn An Lộc spa; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
                   + Địa điểm: Khách sạn An Lộc Hotel & Spa.        
Chiều:
- 13g30:       Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức họp Ban Thường vụ Thị ủy phiên thứ 11/2020.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
THỨ NĂM (24/12):
Sáng:
- 7g30:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Hội nghị kiểm điểm Ban Thường vụ Thị ủy Bình Long năm 2020.
                   + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
- 9g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự nghe báo cáo kết quả thực hiện Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2020 và đề xuất nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021-2030.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp G).
- 10g00:       Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền TP. Văn hóa – TT thị xã nghe rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị, phục vụ, tổ chức Lễ Khai mạc Triển lãm Ảnh và Phim phóng sự - Tài liệu trong cộng đồng ASEAN năm 2020.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp A).

Chiều:
- 13g30:       Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã tiếp tục dự Hội nghị kiểm điểm Ban Thường vụ Thị ủy Bình Long năm 2020.
                   + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
- 13g30:      Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền TP. Kinh tế thị xã dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021 ngành Nông nghiệp và PTNT do Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp G).
- 13g30:      Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Công an thị xã dự Hội nghị giao ban thực hiện Nghị định 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ.
                   + Cùng dự: lãnh đạo Ban CHQS thị xã.
            + Địa điểm: Hội trường Bộ Chỉ chỉ huy Quân sự tỉnh.
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Phòng Tài chính – KH thị xã dự họp Hội đồng thẩm định giá đất, nội dung Hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở bồi thường dự án đường giao thông và cống thoát nước tại điểm ngập úng trên địa thị xã Bình Long.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp D).
THỨ SÁU (25/12):
Sáng:
- 6g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Lễ viếng, truy điệu, an táng 58 hài cốt liệt sĩ và dâng hương tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2020) và 75 năm ngày Truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh Bình Phước (25/12/1945 – 25/12/2020).
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
                   + Mời dự: lãnh đạo Ủy ban MTTQVN thị xã.
                   + Địa điểm: Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Phước.
- 8g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp mặt kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh (25/12/1945 – 25/12/2020).
                   + Địa điểm: Bộ CHQS tỉnh (Hội trường A).(khu phố 3, phường Tiến Thành, TP. Đồng Xoài).
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Hội nghị kiểm điểm tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2020, triển khai phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ 2021 tại Đảng ủy phường Hưng Chiến.
                   + Địa điểm: UBND phường Hưng Chiến.
- 8g00:        Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự Hội nghị tổng kết công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020; đề ra phương hướng nhiệm vụ 2021.
                   + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
Chiều:
- 13g30:       Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự tổng kết công tác cuối năm và Đại hội cán bộ công nhân viên chức của Trung tâm Y tế.
                   + Địa điểm: Trung tâm Y tế thị xã.
- 14g00:       Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự trao quyết định bổ nhiệm cán bộ.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 14g30:       Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp đánh giá cán bộ công chức năm 2020. (Giao Phòng Nội vụ thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: PCT. UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; TP. Nội vụ, PTP. Nội vụ thị xã (Đ/c Tư), CV. Phòng Nội vụ (Đ/c Cương); VP: CVP – Trịnh Thị Hà + Dung (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g00:       Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền TP. Tư pháp thị xã chủ trì tổng kết công tác tư pháp năm 2020, khen thưởng công tác xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
                   + Mời dự: TP. Tư pháp, CB. Phòng Tư pháp; Lãnh đạo UBND + công chức tư pháp hộ tịch các xã, phường; Tập thể, cá nhân được khen thưởng (Giao Phòng Tư pháp thị xã mời).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (Phòng họp HĐND).
THỨ BẢY (26/12):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp giải quyết đơn khiếu nại của người dân về làm đường bê tông xi măng tại tổ 6, tổ 12 – Khu phố Xa Cam II, phường Hưng Chiến.
                   + Mời dự: Chánh Thanh tra thị xã, Trưởng Phòng Tài chính – KH,  Trưởng Phòng Quản lý đô thị, Trưởng Phòng Tài nguyên – MT, Trưởng Phòng Kinh tế;  phường Hưng Chiến: Thường trực Đảng ủy  + Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND +  Kế toán + Cán bộ địa chính xây dựng phường; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Vũ (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).


                   (Lưu ý: Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ
chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho người chủ trì tối thiểu trước
01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND thị xã chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo).
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trịnh Thị Hà
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây