Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 48 năm 2020.

Thứ hai - 23/11/2020 09:43 490 0
Tải lịch làm việc tại đây.
 
LỊCH LÀM VIỆC CỦA TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 48 (Từ ngày 23/11/2020 đến 27/11/2020)

   

THỨ HAI (23/11):
Sáng:            
- 7g00:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã đi khám sức khỏe định kỳ.
                   + Địa điểm: Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.
Chiều:
- 13g30:      Chủ tịch UBND thị xã - Hoàng Thị Hồng Vân dự Hội nghị tổng kết công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2020 và triển khai kế hoạch công tác thanh tra năm 2021; Lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2020).
                   + Địa điểm: Hội trường Thanh tra tỉnh.
- 13g30:      Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền TP. Tài chính - Kế hoạch thị xã dự họp xét giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất các dự án.
                   + Cùng dự: lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND phường Hưng Chiến.
                   + Địa điểm: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.
THỨ BA (24/11):
Sáng:
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân tiếp công dân định kỳ.
+ Mời dự: thành phần theo Thông báo 03/TB-HĐND ngày 22/01/2020 của HĐND thị xã: TP. Văn hóa và Thông tin; PTB. Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã, ông Đỗ Thế Ngọc - GĐ. Công ty TNHH Minh Ngọc; lãnh đạo: Thanh tra thị xã, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã. 
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã - Nguyễn Anh Đức dự Đại hội Đại biểu Hội Đông y thị xã khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
                             + Địa điểm: Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã.
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã - Nguyễn Anh Đức ủy quyền PTP. Kinh Kinh tế thị xã đi kiểm tra công tác triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ VI, năm 2020 - 2021.
                   + Mời dự: theo Thông báo số 323/TB-BTC ngày 18/11/2020 của Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật: TP. Văn hóa và Thông tin, PTP. Tài chính – Kế hoạch, BT. Thị đoàn, CV. Phòng Văn hóa và Thông tin (Đ/c Tâm); VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hiếu (CV).
                   + Địa điểm: Nhà máy Xi măng Bình Phước, Trường THPT chuyên Bình Long.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã - Trần Phương Nam dự họp trực tuyến xem xét tình hình dịch tả lợn Châu Phi và các dịch bệnh khác trên gia súc, gia cầm.
                   + Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 2235/QĐ-UBND ngày 14/10/2020 của UBND thị xã: TP. Kinh tế, Trưởng Công an thị xã, CHT. BCH. Quân sự thị xã, TP. Tài chính – Kế hoạch, TP. Văn hóa và Thông tin, TP. Tài nguyên và Môi trường, GĐ. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, TB. Dân vận Thị ủy - CT. Ủy ban MTTQVN thị xã, CT. Hội Nông dân, PCT. Hội Liên hiệp phụ nữ ; Chủ tịch UBND các xã, phường.
                   + Địa điểm: UBND thị xã (Phòng họp trên lầu).
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền TP. Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã dự Hội nghị tuyên dương “Người khuyết tật - trẻ mồ côi và Người bảo trợ tiêu biểu” lần thứ VI, năm 2020.
                             + Địa điểm: Hội trường Ủy ban MTTQVN tỉnh.
- 8g30:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền TP. Kinh tế thị xã dự họp rà soát quá trình tổ chức đấu thầu kinh doanh và quản lý chợ Bình Long để xem xét trả lời đơn khiếu nại ngày 21/10/2020 của bà Phạm Ngọc Trí (Giao Phòng Kinh tế thị xã chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan đến quá trình tổ chức đấu thầu kinh doanh và quản lý chợ Bình Long)
+ Địa điểm: Sở Tài chính tỉnh.
Chiều:
- 13g30:      Chủ tịch UBND thị xã - Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp Hội đồng thi đua - Khen thưởng thị xã: xét mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến thị xã năm 2020 (Giao Phòng Nội vụ thị xã chuẩn bị nội dung, tài liệu họp)
                   + Mời dự: thành phần theo Quyết định số 2493/QĐ-UBND ngày 19/11/2020 của UBND thị xã: TB. Tổ chức Thị ủy - TB. Nội vụ thị xã, TP. Tài chính - Kế hoạch, PTP. Nội vụ (Đ/c Phát), TB. Dân vận Thị ủy - CT. Ủy ban MTTQVN thị xã, TB. Tuyên giáo Thị ủy – GĐ. Trung tâm Bồi dưỡng chính chính trị, CN. Ủy ban kiểm tra Thị ủy, CT. Hội Liên hiệp phụ nữ, PCT. Liên đoàn lao động, PTB. Tổ chức Thị ủy (Đ/c Hoàng), BT. Thị đoàn, CV. Phòng Nội vụ; VP: CVP - Trịnh Thị Hà + Dung (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (Phòng họp trên lầu).
- 15g00:       Chủ tịch UBND thị xã - Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp giải quyết kiến nghị của công dân liên quan đến việc thu tiền điểm bán tại chợ Bình Long. (Giao Phòng Kinh tế thị xã chuẩn bị tài liệu, nội dung họp).
                   + Mời dự: lãnh đạo: Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính – Kế hoạch, UBND phường An Lộc, (Công ty TNHH tập đoàn đầu tư Sao Việt, Ban Quản lý chợ Bình Long, bà Phạm Ngọc Trí: Giao Phòng Kinh tế thị xã mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Vũ (CV).      
                   + Địa điểm: UBND thị xã (Phòng họp trên lầu).
- 13g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã - Nguyễn Anh Đức đi kiểm tra công tác triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ VI, năm 2020 - 2021.
                   + Mời dự: thành phần theo Thông báo số 323/TB-BTC ngày 18/11/2020 của Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật: TP. Văn hóa và Thông tin, PTP. Kinh tế, PTP. Tài chính – Kế hoạch, BT. Thị đoàn, CV. Phòng Văn hóa và Thông tin (Đ/c Tâm); VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hiếu (CV).
+ Địa điểm: Công ty TNHH.MTV Cao su Bình Long.
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã - Trần Phương Nam làm việc với UBND xã Thanh Phú bàn giải pháp giải quyết kiến nghị của bà Khánh - ngụ tại ấp 17, xã Thanh Phú về ô nhiễm môi trường.
                   + Mời dự: lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế; xã Thanh Phú: lãnh đạo UBND + CB. Phụ trách môi trường xã; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                   + Địa điểm: UBND xã Thanh Phú.


THỨ TƯ (25/11):
Sáng:
- 5g00:        TB. Tuyên giáo Thị ủy - TB. Kinh tế - Xã hội, HĐND thị xã – Nguyễn Thị Huyền Linh dự Hội nghị “Tập huấn về thẩm tra, giám sát ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương và phổ biến Luật Ngân sách nhà nước cho đại biểu HĐND” của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội tổ chức tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (02 ngày).
+ Địa điểm: Tập trung tại Văn phòng HĐND tỉnh.    
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã - Trần Phương Nam tiếp xúc cử tri với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước sau kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV.
                   + Mời dự: Thành phần theo Thông báo số 330/TB-UBND ngày 23/11/2020 của UBND thị xã: lãnh đạo: Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Điện lực Bình Long.
                   + Địa điểm: UBND xã Thanh Lương.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã - Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp thông qua các nội dung trình kỳ họp thứ 13 HĐND thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã chuẩn bị tài liệu, nội dung họp).
                   + Mời dự:  PCT. HĐND thị xã - Nguyễn Xuân Quang, Phó Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã; lãnh đạo: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi Cục thuế Bình Long – Hớn Quản; VP: CVP – Trịnh Thị Hà + Yến (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (Phòng họp trên lầu).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã - Nguyễn Anh Đức đi kiểm tra công tác triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ VI, năm 2020 – 2021.
                   + Mời dự: theo Thông báo số 323/TB-BTC ngày 18/11/2020 của Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật: TP. Văn hóa và Thông tin, PTP. Kinh tế, PTP. Tài chính – Kế hoạch, BT. Thị đoàn, CV. Phòng Văn hóa và Thông tin (Đ/c Tâm); VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hiếu (CV). 
+ Địa điểm: Điện lực Bình Long, Trung tâm Y tế thị xã.
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp Đảng ủy Quân sự thị xã: kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm 2020.
                   + Địa điểm: BCH. Quân sự thị xã.
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã - Nguyễn Anh Đức đi kiểm tra công tác triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ VI, năm 2020 – 2021.
                   + Mời dự: theo Thông báo số 323/TB-BTC ngày 18/11/2020 của Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật: TP. Văn hóa và Thông tin, PTP. Kinh tế, PTP. Tài chính – Kế hoạch, BT. Thị đoàn, CV. Phòng Văn hóa và Thông tin (Đ/c Tâm); VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hiếu (CV).
                   + Địa điểm: Nhà máy chế biến 304.
THỨ NĂM (26/11):
Sáng:
- 7g00:        Chủ tịch UBND thị xã - Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch HĐND thị xã - Nguyễn Xuân Quang dự khai mạc Hội thi tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2020.
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
                   + Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 1888/QĐ-UBND ngày 03/9/2020 của UBND thị xã: TP + PTP. Tư pháp, PTP. Nội vụ (Đ/c Tư), PTP. Văn hóa và Thông tin (Đ/c Truyền), PCT. Ủy ban MTTQVN thị xã (Đ/c Hoa), PTB. Tuyên giáo Thị ủy (Đ/c Sáng), CV. Phòng Tư pháp (Đ/c Linh); CV. Phòng Nội vụ (Đ/c Duy);  Đại din lãnh đo: các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã, UBND các xã, phường. VP: PCVP - Nguyễn Duy Khang + Vũ (CV).
                   + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2020 và các đề án, chương trỉnh của Chính phủ về Phong trào có hiệu lực đến năm 2020.
+ Cùng dự: lãnh đạo: Phòng Văn hóa và Thông tin, Ủy ban MTTQVN thị xã, UBND các xã, phường; cá nhân, tập thể được khen thưởng: giao Phòng Văn hóa và Thông tin mời.
                   + Địa điểm: Hội trường Ủy ban MTTQVN tỉnh.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã - Trần Phương Nam dự họp Ban chỉ đạo xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (Phòng họp D).Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân làm việc với Tổ kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 1727/KL-TTCP ngày 02/10/2019 của Thanh tra Chính phủ (Giao Thanh tra thị xã chuẩn bị nội dung báo cáo và các hồ sơ, tài liệu có liên quan).
                   + Mời dự: lãnh đạo các phòng chuyên môn thị xã; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Vũ (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (Phòng họp trên lầu).
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã - Nguyễn Anh Đức chủ trì họp phê duyệt dịch vụ vệ sinh tại Trung tâm Y tế thị xã. (Giao Trung tâm Y tế chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: Giám đốc + Kế toán Trung tâm Y tế, TP. Tài chính - Kế hoạch, VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
- 16g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã - Trần Phương Nam dự gặp mặt, chia tay ông Nguyễn Anh Hoàng - GĐ. Sở Công Thương tỉnh Bình Phước nghỉ hưu theo chế độ.
                   + Địa điểm: Sở Công Thương tỉnh.
THỨ SÁU (27/11):
Sáng:
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã - Hoàng Thị  Hồng Vân làm việc với UBND xã Thanh Lương về việc xem xét thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới (Giao UBND xã Thanh Lương chuẩn bị nội dung báo cáo).
                   + Mời dự: thành phần theo Quyết định số 2095/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của UBND thị xã: TP + PTP. Kinh tế; CV. Phòng Kinh tế (Tuấn, Thoa, Thảo), CV. Phòng Quản lý đô thị (Tùng), CV. Phòng Tài chính – Kế hoạch (Huy), CV. Kho bạc nhà nước thị xã (Hưng); lãnh đạo: Thường trực Đảng ủy, HĐND - UBND xã Thanh Lương và cán bộ chuyên môn có liên quan (do cấp xã mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Yến (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (Phòng họp trên lầu).
- 9g30:        Chủ tịch UBND thị xã - Hoàng Thị Hồng Vân làm việc với UBND xã Thanh Phú về việc xem xét thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới (Giao UBND xã Thanh Phú chuẩn bị nội dung báo cáo).
                   + Mời dự: thành phần theo Quyết định số 2095/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của UBND thị xã: TP + PTP. Kinh tế; CV. Phòng Kinh tế (Tuấn, Thoa, Thảo), CV. Phòng Quản lý đô thị (Tùng), CV. Phòng Tài chính – Kế hoạch (Huy), CV. Kho bạc nhà nước thị xã (Hưng); lãnh đạo: Thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND xã Thanh Phú và cán bộ chuyên môn có liên quan (do cấp xã mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Tấn (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (Phòng họp trên lầu).
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã - Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị tổng kết công tác Hội Chữ thập đỏ năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
                   + Địa điểm: Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Trưởng Công an thị xã dự Hội nghị tập huấn chuyên sâu công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2020 (01 ngày).
                   + Cùng dự: CVP. Thị ủy, TP. Nội vụ, CB. Phân công thực hiện công tác bảo vệ BMNN - Công an thị xã; VP: CVP - Trịnh Thị Hà.
                   + Địa điểm: Hội trường tỉnh.
Chiều:
- 13g30:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã làm việc tại trụ sở.
THỨ BẢY (28/11):
Sáng:
- 7g00:        Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang dự Ngày hội “Sáng tạo trẻ” với chủ đề “Nhà khoa học tương lai” thị xã Bình Long năm 2020.
                   + Địa điểm: Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã.   


                   (Lưu ý: Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ
chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho người chủ trì tối thiểu trước
01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND thị xã chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo).
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trịnh Thị Hà
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây