Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 47 năm 2022.

Thứ hai - 21/11/2022 10:32 843 0
Tải lịch làm việc tại đây.

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 47 (Từ ngày 21/11/2022 đến 26/11/2022)       


THỨ HAI (21/11):
Sáng:
- 6g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái tham gia lớp tập huấn về nông thôn mới. (từ ngày 21/11 đến hết ngày 22/11/2022).
                   + Cùng dự: Chủ tịch UBND các xã: Thanh Lương, Thanh Phú.
                   + Địa điểm: Đoàn An điều dưỡng 30 Cần Thơ (số 80A, Nguyễn Trãi, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ).
- 9g00:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền TP. Tài nguyên – MT thị xã dự làm việc với Đoàn kiểm tra đất có nguồn gốc nông lâm trường tại tỉnh Bình Phước của Tổng cục Quản lý đất đai.
                   + Địa điểm: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.
* Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã làm việc tại trụ sở.
Chiều:       
* Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (22/11):
Sáng:                                                         
- 7g00:          Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dLễ Dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.
                     + Địa điểm: Đền thờ Vua Hùng, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng.
- 7g30:          Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, trí thức, nhà sáng tạo tiêu biểu; các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực năm 2022, tỉnh Bình Phước.
                     + Địa điểm: Đền thờ Vua Hùng, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng.
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Thanh tra thị xã tiếp công dân định kỳ.
+ Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT; VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Đạt (CV).
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp nghe các đơn vị báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. (Giao Phòng Tài chính- KH chuẩn bị nội dung báo cáo).
+ Mời dự: TP. Tài chính – KH, TP. Quản lý đô thị, Trưởng Công an thị xã, CHT. Ban CHQS thị xã, TP. Giáo dục & ĐT, TP. Văn hóa – TT, GĐ. Kho bạc Nhà nước Bình Long, TP. Tài nguyên – MT, TP. Kinh tế, GĐ. Trung tâm Y tế, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; GĐ. Trung tâm phát triển quỹ đất, Chủ tịch UBND các xã, phường; VP: CVP + Vũ (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
Chiều:       
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân làm việc với VNPT Bình Phước.
                   + Mời dự: TP. Tài chính – KH, TP. Giáo dục & ĐT, GĐ. Trung tâm Y tế, lãnh đạo VNPT Bình Long; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hoàng (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022 Chi bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã.
                   + Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã.
* Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ (23/11):
Sáng:
- 7g00:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền CHT. Ban CHQS thị xã tham quan diễn tập khu vực phòng thủ có một phần thực binh huyện Phú Riềng năm 2022.
                   + Địa điểm: Trung tâm hành chính huyện Phú Riềng (Hội trường A).
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Chương trình chung kết cuộc thi “Hành trình Di sản văn hóa tỉnh Bình Phước” lần thứ IV, năm 2022.
                   + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
- 9g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái cùng Công ty TNHH MTV Dịch vụ thủy lợi Bình Phước đi kiểm tra, cắm mốc giải phóng mặt bằng tại công trình hồ Sa Cát, phường Hưng Chiến.
                   + Cùng đi: Lãnh đạo: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, UBND phường Hưng Chiến. VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh.
                   + Địa điểm: Tại nhà quản lý vận hành công trình hồ Sa Cát, phường Hưng Chiến.
Chiều:
          - 14g00:      Ch tch UBND th xã – Hoàng Thị Hồng Vân ch trì họp Ủy viên UBND thị xã mở rộng thông qua các Báo cáo trình kỳ họp thứ bảy HĐND thị xã, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. (Giao Văn phòng HĐND – UBND thị xã chuẩn bị nội dung họp).
+ Mời dự: Các Phó Chủ tịch UBND thị xã; Đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND thị xã và hai Ban HĐND thị xã; lãnh đạo Ủy ban MTTQVN thị xã, Trưởng Công an thị xã, CHT. BCH Quân sự thị xã; Chánh Thanh tra thị xã, TP. Văn hóa - TT, TP. Giáo dục & ĐT, TP. Tài chính - KH, TP. Nội vụ, TP. Lao động TB&XH, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, TP. Tư pháp, TP. Tài nguyên &MT, GĐ. Kho bạc Bình Long, CCT. Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, CCT. Chi cục thống kê; ĐT. Đội Quản lý TT số 4 thị xã; GĐ. Trung tâm Y tế; GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; GĐ. Trung tâm phát triển quỹ đất; VP: LĐVP + Vũ + Duy (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
         - 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự hội thảo “Chuyển đổi số trong công tác quản trị tài chính nhà nước”.
                             + Cùng dự: Lãnh đạo: Phòng Tài chính – KH, Phòng Giáo dục & ĐT.
                             + Địa điểm: Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông.
THỨ NĂM (24/11):
Sáng:
  - 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân họp Thường trực Thị ủy phiên thứ 32/2022.
                     + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022 Chi bộ Phòng Văn hóa – TT thị xã.
                   + Địa điểm: Phòng Văn hóa – TT thị xã.
                     * Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang; Phó Chủ tịch UBND thị xã- Đặng Hoàng Thái làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 13g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức họp Ban Thường vụ Thị ủy phiên thứ 33/2022.
                     + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
                     * Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang; Phó Chủ tịch UBND thị xã- Đặng Hoàng Thái làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (25/11):
Sáng:
          - 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp rà soát các nhiệm vụ thực hiện chỉ đạo của Đ/c Bí thư Tỉnh ủy theo nội dung Công văn số 1509/UBND-TH ngày 16/8/2022 của UBND thị xã.
                             + Mời dự: Các Phó Chủ tịch UBND thị xã, TP. Nội vụ, TP. Tài nguyên – MT, TP. Giáo dục & ĐT, TP. Kinh tế, GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, GĐ. Trung tâm Y tế, VP: LĐVP + Vũ + Hiển + Hiếu (CV).
                             + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
          - 9g15:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp Ủy viên UBND thị xã mở rộng về việc nghe các cơ quan, đơn vị báo cáo, rà soát các nhiệm vụ chuyên môn và thông qua dự thảo Báo cáo kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể UBND thị xã năm 2022.
                             + Mời dự: Các Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Công an thị xã, CHT. BCH Quân sự thị xã; Chánh Thanh tra thị xã, TP. Văn hóa - TT, TP. Giáo dục & ĐT, TP. Tài chính - KH, TP. Nội vụ, TP. Lao động TB&XH, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, TP. Tư pháp, TP. Tài nguyên & MT, GĐ. Kho bạc Bình Long, CCT. Chi cục thuế khu vực Bình Long – Hớn Quản, CCT. Chi cục Thống kê; GĐ. Trung tâm Y tế; GĐ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; GĐ. Trung tâm phát triển quỹ đất; Chủ tịch UBND các xã, phường; VP: LĐVP + Vũ + Hiển + Hiếu (CV).
                             + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã - Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì đối thoại với: Ông Lý Công Dũng, Ông Phan Văn Quê và ông Nguyễn Văn Cư, phường Hưng Chiến để giải quyết khiếu nại của công dân. (Giao Thanh tra thị xã chuẩn bị nội dung đối thoại).
+ Mời dự: Chánh Thanh tra, TP. Tài nguyên – MT, TP. Quản lý đô thị, Chủ tịch UBND phường Hưng Chiến+ Cán bộ Địa chính và các người dân khiếu nại có tên nêu trên (giao UBND phường Hưng Chiến mời); VP: PCVP – Nguyễn Mai Khanh + Hiển + Duy (CV).
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g00:      Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái dự tiếp xúc cử tri với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
                   + Cùng dự: Thành phần theo Thông báo số 441/TB-UBND ngày 16/11/2022 của UBND thị xã: lãnh đạo: Phòng Tài nguyên – MT, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Điện lực Bình Long.
                   + Địa điểm: UBND phường An Lộc.
                     * Phó Chủ tịch UBND thị xã- Nguyễn Anh Đức làm việc tại trụ sở.


THỨ BẢY (26/11):
Sáng:
- 6g00:        Chủ tịch UBND thị xã- Hoàng Thị Hồng Vân đi khám sức khoẻ định kỳ.
                   + Địa điểm: Khoa khám bệnh theo yêu cầu – Bệnh viện thống nhất số 01, đường Lý Thường Kiệt, phường 07, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
- 9g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Lễ khởi công xây dựng nhà thờ Tin lành Chi hội Bìn Long.
                   + Địa điểm: Nhà thờ Tin lành Chi hội Bình Long.

* Lưu ý:
 Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trịnh Thị Hà
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây