Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 45 năm 2020.

Thứ hai - 02/11/2020 10:42 507 0
Tải lịch làm việc tại đây.

 
LỊCH LÀM VIỆC CỦA TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
                                                         Tuần lễ 45(Từ ngày 02/11/2020 đến 06/11/2020)       

THỨ HAI (02/11):
Sáng:                     
         - 7g00:     Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Lễ chào cờ tháng 11/2020 và phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ.
                   + Mời dự: Thành phần theo Công văn số 772/UBND-NC ngày 25/6/2018 của UBND thị xã.
                   + Địa điểm: UBND thị xã.      
- 8g00:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã hội ý.
                   + Mời dự: LĐVP + Yến (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 9g00:        Chủ tịch UBND thị xã - Hoàng Thị Hồng Vân đi trao Quyết định nghỉ hưu.
                   + Cùng đi: lãnh đạo Phòng Nội vụ.
                   + Địa điểm: UBND xã Thanh Lương.        
Chiều:
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã - Trần Phương Nam làm việc với lãnh đạo Phòng Tài nguyên - MT và CT. UBND xã Thanh Phú giải quyết việc hộ chăn nuôi heo gây ô nhiễm môi trường tại ấp 17, xã Thanh Phú.
                   + Mời dự: lãnh đạo Phòng Tài nguyên - MT, CT. UBND xã Thanh Phú; VP: PCVP - Nguyễn Mai Khanh + Tấn (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 15g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã - Nguyễn Anh Đức làm việc với Sở Y tế tỉnh Bình Phước về Đề án phát triển Trung tâm Y tế thị xã Bình Long.
                   + Cùng dự: GĐ. Trung tâm Y tế thị xã.
                   + Địa điểm: Sở Y tế tỉnh.
THỨ BA (03/11):
Sáng:
- 7g30:        Thường trực Thị ủy tiếp công dân định kỳ.
+ Mời dự: PCT. UBND thị xã - Trần Phương Nam; lãnh đạo: Phòng Tài nguyên - MT thị xã, Thanh tra thị xã; VPTU: Ngọc (CV).
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã - Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại năm 2020.
                   + Cùng dự: lãnh đạo: Phòng Văn hóa - TT, Cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại; UBND các xã, phường.
                   + Địa điểm: Hội trường Trung tâm bồi dưỡng Chính trị TP. Đồng Xoài. (các đại biểu tập trung tại UBND vào lúc 6 giờ 30).
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã - Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp kiểm tra công tác chuẩn bị các hoạt động gây quỹ “Ủng hộ đồng bào Miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai” năm 2020 (Giao Phòng Văn hóa và Thông tin chuẩn bị nội dung họp).
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
                   + Mời dự: PCT. UBND thị xã - Nguyễn Anh Đức; TP. Văn hóa - TT, CHT. Ban CHQS thị xã, PT. Công an thị xã (Đ/c Chiến), TB. Dân vận Thị ủy, TB. Tuyên giáo Thị ủy, PCT. Ủy ban MTTQVN thị xã (Đ/c Hải), BT. Thị đoàn, GĐ. Công ty TNHH quảng cáo, thương mại – dịch vụ Nguyễn Anh, CN. Câu lạc bộ Sen Vàng, Vũ đoàn Minh Anh, VP: PCVP - Nguyễn Duy Khang + Hiếu (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ TƯ (04/11):
Sáng:         
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã - Nguyễn Anh Đức chủ trì họp xét khu dân cư văn hóa năm 2020 và khen thưởng phong trào “TDĐKXDĐSVH” ở khu dân cư giai đoạn 2000 - 2020.(Giao Phòng Văn hóa - TT thị xã chuẩn bị nội dung họp).
                   + Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 04/3/2020 của UBND thị xã: TP. Văn hóa - TT, TP. Tài chính - KH, CHT. Ban CHQS thị xã, TP. Quản lý đô thị, TP. Tài nguyên - MT, TP. Kinh tế, TP. Giáo dục & ĐT, TP. Lao động TB&XH, TP. Tư pháp, GĐ. Trung tâm Y tế, GĐ. Điện lực Bình Long, GĐ. Ngân hàng chính sách xã hội, PTP. Văn hóa - TT, PTP. Nội vụ, PT. Công an thị xã, CB. Phòng Văn hóa – TT, TB. Dân vận Thị ủy, TB. Tuyên giáo Thị ủy, CT. Liên đoàn lao động, PCT. Ủy ban MTTQVN thị xã, PTB. Dân vận Thị ủy, CT. Hội Liên hiệp phụ nữ, CT. Hội Nông dân, CT. Hội Người cao tuổi, CT. Hội Cựu chiến binh, CT. Hội Chữ thập đỏ, BT. Thị đoàn; TP. Dân số Trung tâm Y tế (Đ/c Huyền), PĐT. Đội xây dựng phong trào BVANTQ - Công an thị xã (Đ/c Đạt), PCHT. Ban CHQS thị xã (Đ/c Quang),  CV. Phòng Giáo dục & d
ĐT (Đ/c Hậu); Bí thư + CT. UBND các xã, phường: An Lộc, Thanh Lương; CT. UBND các xã, phường: Phú Đức, Hưng Chiến, Thanh Phú, Phú Thịnh; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hiếu (CV).

                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân đi kiểm tra lò gạch ở phường Phú Thịnh, lò mổ ở phường Phú Đức.
                   + Cùng đi: lãnh đạo: Phòng Tài nguyên - MT, Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính - KH, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã; UBND phường Phú Đức, UBND phường Phú Thịnh, VP: PCVP - Nguyễn Mai Khanh.
                   + Địa điểm: phường Phú Đức, phường Phú Thịnh.
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã - Nguyễn Anh Đức đi tham quan mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Thanh Phú, Thanh Lương.
                   + Địa điểm: Tập trung tại Thị ủy lúc 13g30.
THỨ NĂM (05/11):
Sáng:
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã - Hoàng Thị  Hồng Vân cùng Thường trực Thị ủy làm việc với Đảng ủy, UBND phường Phú Đức về tình hình thực hiện nhiệm vụ 10 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 02 tháng cuối năm 2020.
                   + Cùng dự: PCVP - Nguyễn Duy Khang.
                   + Địa điểm: UBND phường Phú Đức.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức chủ trì họp nghe báo cáo tình hình hoạt động của Quỹ Hội nông dân và một số khó khăn, vướng mắc trong việc hành Quỹ Hội nông dân (Giao Hội Nông dân thị xã chuẩn bị nội dung báo cáo).
                   + Mời dự: CT + PCT. Hội Nông dân, TP. Phòng Tài chính - KH, TP. Lao động – Thương binh và Xã hội, TP. Kinh tế, CV. Hội Nông dân (Đ/c Duyên); CT. UBND các xã: Thanh Lương, Thanh Phú; VP: PCVP - Nguyễn Duy Khang + Hiếu (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).
Chiều:
- 15g00:      Chủ tịch UBND thị xã - Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã - Trần Phương Nam cùng Thường trực Thị ủy tiếp và làm việc với Công ty Cổ phần nước môi trường Bình Dương.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
THỨ SÁU (06/11):
Sáng:         
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã - Hoàng Thị Hồng Vân dự  họp nghe  UBND tỉnh thông qua các nội trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2020 (cả ngày).
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp G).
Chiều:
- 13g30:      Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã làm việc tại trụ sở.
THỨ BẢY (07/11):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang cùng PCT. UBND tỉnh – Trần Văn Mi dự “Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” năm 2020.
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
                   + Mời dự: lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Bí thư – Chủ tịch UBND phường An Lộc, lãnh đạo Phòng Văn hóa - TT, Chánh án Tòa án ND thị xã, TP. Quản lý đô thị, CT. Hội đồng Giáo xứ Bình Long, PV. Phòng Văn hóa - TT; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang.
                   + Địa điểm: Khu phố Phú Trung, phường An Lộc.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã - Nguyễn Anh Đức dự “Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” năm 2020.
+ Cùng dự: Thành phần theo Công văn số 1819/CV-BCĐ của BCĐ “TDĐKXDĐSVH” thị xã: PCT. Ủy ban MTTQVN thị xã (Đ/c Hải), PTP. Văn hóa - TT (Đ/c Truyền), CT. UBND phường Hưng Chiến.
+ Địa điểm: khu phố Hưng Thịnh, phường Hưng Chiến.
Chiều:
- 15g00:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã tham quan các gian hàng tổ chức Chương trình gây quỹ “Ủng hộ đồng bào các tỉnh miền trung khắc phục hậu quả thiên tai” năm 2020.
                             + Địa điểm: Công viên văn hóa thị xã.
Tối:
- 19g00:      Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự Chương trình gây quỹ “Ủng hộ đồng bào các tỉnh miền trung khắc phục hậu quả thiên tai” năm 2020.
                   + Cùn

g dự: lãnh đạo + Cán bộ, công chức viên chức các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã; VP: LĐVP + CV (các khối).
                   + Địa điểm: Công viên văn hóa thị xã.

(Lưu ý: Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ
chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho người chủ trì tối thiểu trước
01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND thị xã chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo).
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trịnh Thị Hà
  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây