Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 43 năm 2020.

Thứ hai - 19/10/2020 10:33 793 0
Xem chi tiết lịch làm việc tại đây.

 
LỊCH LÀM VIỆC CỦA TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
                                                                       Tuần lễ 43 (Từ ngày 19/10/2020 đến 23/10/2020)       

THỨ HAI (19/10):
Sáng:            
- 8g00:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã hội ý.
                   + Mời dự: LĐVP + Tấn (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
Chiều:
- 13g30:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Hội nghị Quân chính 9 tháng năm 2020, triển khai nhiệm vụ QS - QP quý IV năm 2020.
                   + Địa điểm: Ban CHQS thị xã.
- 14g00:      Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang đi giám sát việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Văn hóa – TT thị xã.
                   + Cùng đi: PCT. Ủy ban MTTQVN thị xã (Đ/c Hải), TP. Nội vụ, PTB. Pháp chế HĐND thị xã, PTB. Tổ chức Thị ủy (Đ/c Hoàng), CT. Liên đoàn lao động, BT. Đảng ủy xã Thanh Phú; lãnh đạo: Ban Kinh tế xã hội HĐND thị xã, Phòng Tư pháp, Phòng Tài chính - KH; VP: CVP – Trịnh Thị Hà + Yến (CV).
                   + Địa điểm: Phòng Văn hóa – TT thị xã.
- 15g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trần Phương Nam dự họp Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh.
                   + Địa điểm: HĐND tỉnh (phòng họp C).


THỨ BA (20/10):
Sáng:
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền lãnh đạo Thanh tra thị xã tiếp công dân định kỳ.
+ Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên - MT thị xã.
+ Địa điểm: Ban tiếp công dân thị xã.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2020) và 10 năm ngày phụ nữ Việt Nam.
                   + Cùng dự: CVP – Trịnh Thị Hà.
                   + Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.
                   Lưu ý: Nam mặc áo sơ mi, quần tây; Nữ mặc bộ áo dài truyền thống.
- 8g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trần Phương Nam tiếp, làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh về thống nhất nội dung phối hợp triển khai công tác tham mưu lĩnh vực Phát triển nông thôn.
                   + Mời dự: lãnh đạo: Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính – KH, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thị xã; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Tấn (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 9g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự Lễ trao Giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly Y tế tập trung đối với 33 chuyên gia của Công ty CPV Food (Giao Trung tâm y tế thị xã chuẩn bị nội dung, chương trình).
                   + Cùng dự: thành phần theo Quyết định 1235/QĐ-UBND ngày 05/8/2020 của UBND thị xã: GĐ Trung tâm Y tế, PGĐ Trung tâm Y tế (Đ/c Long Anh), Trưởng Công an, CHT. BCH.Quân sự, TP. Kinh tế,  TP. Tài chính – KH, TP. Giáo dục & ĐT, TP. Văn hóa – TT, GĐ. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, ĐT. Đội quản lý thị trường số 4, TP. Lao động TB&XH, GĐ. Bảo hiểm xã hội, TP. Tư pháp, TB. Dân vận Thị ủy, PTB. Tuyên giáo Thị ủy, PCT. Liên đoàn lao động, CT. Hội Cựu chiến binh, CT. Hội Nông dân, CT. Hội Liên hiệp phụ nữ, CT. Hội Chữ thập đỏ, BT. Thị đoàn, GĐ Khách sạn An Lộc spa, CT.UBND phường Hưng Chiến; VP: CVP – Trịnh Thị Hà + Dung (CV).
                   + Địa điểm: Khách sạn An Lộc Hotel & Spa.

Chiều:
- 15g30:       Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2020).
                   + Địa điểm: Khách sạn BomBo.
THỨ TƯ (21/10):
Sáng:
- 7g30:        Trưởng ban Kinh tế - Xã hội thị xã -  Nguyễn Thị Huyền Linh đi giám sát công tác an toàn lưới điện và kế hoạch đầu tư công trung hạn ngành điện trên địa bàn thị xã.
                   + Mời dự: lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Ban Pháp chế HĐND thị xã, Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính – KH; PTB. Kinh tế xã hội HĐND thị xã, Nguyên CT. Hội Nông dân thị xã – Phạm Văn Thảo; PTB. Tuyên giáo Thị ủy (Đ/c Thành); CVP. Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, GĐ. Công ty TNHH Minh Ngọc; CT. UBND phường Hưng Chiến, VP: CVP – Trịnh Thị Hà + Yến (CV).
                   + Địa điểm: Điện lực Bình Long.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân cùng Thường trực Thị ủy làm việc với Ban Giám đốc Nhà máy xi măng Bình Phước.
                   Nội dung: Thống nhất giải quyết tồn tại vùng đệm Nhà máy xi măng; Kế hoạch nộp thuế những tháng cuối năm của Nhà máy xi măng Bình Phước.
                   + Cùng dự:  PCT. UBND thị xã – Trần Phương Nam, GĐ. Trung tâm phát triển quỹ đất; PCVP – Nguyễn Duy Khang.
                   + Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự Hội nghị tổng kết hoạt động hè năm 2020.
                   + Cùng dự: BT. Thị đoàn.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp G).
Chiều:
- 14g00:       Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp giải quyết khó khăn vướng mắc đối với hạng mục xây dựng nhà điều hành trạm thu phí BOT Quốc lộ 13 An Lộc – Hoa Lư; xem xét đầu tư dãy phân cách di động, đèn báo hạn chế tốc độ trên tuyến đường Quốc lộ 13 (xã Thanh Lương, xã Thanh Phú) (Giao Trung tâm phát triển quỹ đất, Phòng Quản lý đô thị chuẩn bị nội dung họp).
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
                   + Mời dự: Lãnh đạo: Sở Giao thông vận tải tỉnh, Công an tỉnh, GĐ. Công ty Cổ phần BOT QL 13 An Lộc – Hoa Lư; PCT. UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức; PCT. UBND thị xã – Trần Phương Nam; lãnh đạo: Công an thị xã, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên – Môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, UBND các xã: Thanh Lương, Thanh Phú; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Tấn (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ NĂM (22/10):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự kỳ họp thứ mười hai (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân thị xã Bình Long khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
                   + Mời dự: Có Thông báo triệu tập và thư mời riêng; LĐVP + CV.
                   + Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp UBND tỉnh thông qua các nội trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2020.
                   + Địa điểm: UBND tỉnh (phòng họp G).
- 14g00:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức làm việc với Trung tâm Y tế thị xã.
                   + Kính mời dự: Bí thư Thị ủy.
                   + Mời dự: lãnh đạo: Phòng Tài chính – KH, Bảo hiểm xã hội thị xã, Phòng Lao động TB&XH, Phòng Nội vụ thị xã; VP: CVP – Trịnh Thị Hà + Hiếu (CV).
                   + Địa điểm: Trung tâm Y tế thị xã.
THỨ SÁU (23/10):
Sáng:
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân Dự Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 2 (Nhiệm kỳ 2020 - 2025), nội dung: Thông qua báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020; các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2021; Thông qua chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh.
                   + Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
Chiều:
- 14g00:      Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân chủ trì họp BĐD. Ngân hàng Chính sách xã hội đánh giá tình hình công tác 9 tháng năm 2020; Triển khai nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2020. (Giao Ngân hàng chính sách xã hội thị xã chuẩn bị nội dung báo cáo).
                   + Mời dự: thành phần theo Quyết định số 330/QĐ-UBND ngày 03/03/2020 của UBND thị xã: GĐ. Ngân hàng CSXH thị xã; TP. Tài chính – KH; TP. Lao động TB&XH; TP. Kinh tế; CT. Hội Liên hiệp phụ nữ; CT. Hội Nông dân; CT. Hội Cựu chiến binh; BT. Thị đoàn; PV. Phòng Văn hóa – TT thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường; VP: CVP – Trịnh Thị Hà + Yến (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
- 14g00:       Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức chủ trì họp thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức đêm văn nghệ gây quỹ ủng hộ đồng bào miền trung. (Giao Phòng Văn hóa – TT thị xã chuẩn bị nội dung).
                   + Mời dự: lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Văn hóa – TT, Giáo dục & ĐT, Công an thị xã, CHT. Ban CHQS thị xã, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Chữ thập đỏ,  Liên đoàn lao động, Thị đoàn; UBND các xã - phường; Đại diện lãnh đạo Công ty Quảng cáo sự kiện Nguyễn Anh, đại diện nhóm múa Minh Anh; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Hiếu (CV).
                   + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp HĐND).

(Lưu ý: Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ
chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho người chủ trì tối thiểu trước
01 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 15 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND thị xã chuẩn bị cuộc họp, Hội nghị chu đáo).
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNGTrịnh Thị Hà
  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây