Lịch làm việc của TT. HĐND-UBND thị xã tuần 29 năm 2021

Thứ hai - 19/07/2021 09:48 1.040 0
Tải lịch làm việc tại đây.
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND THỊ XÃ
Tuần lễ 29 (Từ ngày 17/7/2021 đến 23/7/2021)  

THỨ BẢY (17/7):
Chiều:
- 16g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến với Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
+ Cùng dự: Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Mi.
+ Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
+ Mời dự: Các Phó Chủ tịch UBND thị xã, GĐ. Trung tâm Y tế,  TP. Tài chính - KH, CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an, , TP. Văn hóa – TT, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, CT. Liên đoàn lao động, TP. Lao động TB&XH. VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
CHỦ NHẬT (18/7):
Chiều:
- 16g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến với Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
* Điểm cầu thị xã:
+ Cùng dự: Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Mi.
+ Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
+ Mời dự: Các Phó Chủ tịch UBND thị xã, GĐ. Trung tâm Y tế,  TP. Tài chính - KH, CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an, , TP. Văn hóa – TT, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, CT. Liên đoàn lao động, TP. Lao động TB&XH; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Điểm cầu các xã, phường: Bí thư Đảng y, Thành viên Ban chỉ đạo Covid-19 của các xã, phường.
THỨ HAI (19/7):
Sáng:
- 8g00:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức đi khảo sát khu cách ly y tế tại Trung tâm Y tế thị xã.
                   + Kính mời: Thường trực Thị ủy.
                   + Mời dự: Ban Giám đốc Trung tâm Y tế, TP. Tài chính – KH.
                   + Địa điểm: Trung tâm Y tế thị xã.
- 7g30:        Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 13g30:      Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái làm việc tại trụ sở.
 - 16g00:       Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến với Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
+ Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
+ Mời dự: Các Phó Chủ tịch UBND thị xã, GĐ. Trung tâm Y tế,  TP. Tài chính - KH, CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an, , TP. Văn hóa – TT, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, CT. Liên đoàn lao động, TP. Lao động TB&XH, Chủ tịch UBND các xã, phường.
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ BA (20/7):
Sáng:
- 8g00:          Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân đi thăm, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn thị xã nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh liệt sỹ  (27/7/1947 – 27/7/2021) cùng đoàn của Tỉnh do đồng chí Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn.
                     + Cùng đi: TP. Lao động TB&XH thị xã.
+ Địa điểm: Tập trung xuất phát tại Thị ủy.
- 7g30:        Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái làm việc tại trụ sở.


Chiều:       
- 13g30:      Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái làm việc tại trụ sở.
 - 16g00:       Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến với Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
* Điểm cầu thị xã:
+ Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
+ Mời dự: Các Phó Chủ tịch UBND thị xã, GĐ. Trung tâm Y tế,  TP. Tài chính - KH, CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an, , TP. Văn hóa – TT, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, CT. Liên đoàn lao động, TP. Lao động TB&XH; VP: PCVP – Nguyễn Duy Khang + Dung (CV).
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Điểm cầu các xã, phường: Bí thư Đảng y, Thành viên Ban chỉ đạo Covid-19 của các xã, phường.
THỨ TƯ (21/7):
Sáng:              
- 7g30:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức dự phiên chợ 0 đồng hỗ trợ người dân ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
                   + Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
                   + Mời dự: CT. Ủy ban MTTQVN thị xã – TB. Dân vận Thị ủy, Lãnh đạo: Hội Chữ thập đỏ, Phòng Văn hóa – TT, Phòng Lao động TB&XH, các đơn vị tài trợ (Có thư mời riêng).
                   + Địa điểm: UBND phường Hưng Chiến.
- 8g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức đi kiểm tra và dự phiên chợ 0 đồng hỗ trợ người dân ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
                   + Địa điểm: UBND các xã, phường.
- 7g30:        Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
Chiều:
- 14g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân đi thăm và tặng quà đối tượng, gia đình chính sách nhân dịp 74 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/71947 - 27/7/2021).
                     + Cùng đi: PCT. Liên đoàn lao động (Đ/c Chung), CV. Phòng Lao động TB&XH (Đ/c Diệu).
                     + Địa điểm: phường An Lộc.
- 16g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến với Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
+ Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
+ Mời dự: Các Phó Chủ tịch UBND thị xã, GĐ. Trung tâm Y tế,  TP. Tài chính - KH, CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an, , TP. Văn hóa – TT, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, CT. Liên đoàn lao động, TP. Lao động TB&XH; Chủ tịch UBND các xã, phường.
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
THỨ NĂM (22/7):
Sáng:
 - 7g30:       Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức làm việc tại trụ sở.
Chiều:       
- 16g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến với Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
* Điểm cầu thị xã:
+ Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
+ Mời dự: Các Phó Chủ tịch UBND thị xã, GĐ. Trung tâm Y tế,  TP. Tài chính - KH, CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an, , TP. Văn hóa – TT, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, CT. Liên đoàn lao động, TP. Lao động TB&XH.
+ Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).
* Điểm cầu các xã, phường: Bí thư Đảng y, Thành viên Ban chỉ đạo Covid-19 của các xã, phường.
THỨ SÁU (23/7):
Sáng:
- 7g30:          Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân; Phó Chủ tịch HĐND thị xã – Nguyễn Xuân Quang làm việc tại trụ sở.
 - 8g00:         Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Anh Đức đi thăm và tặng quà đối tượng, gia đình chính sách nhân dịp 74 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/71947 - 27/7/2021).
                     + Cùng đi: PCT. Ủy ban MTTQVN thị xã (Đ/c Hải), BT. Thị đoàn.
                     + Địa điểm: Phường Phú Thịnh, phường Phú Đức.
Chiều:       
- 16g00:        Chủ tịch UBND thị xã – Hoàng Thị Hồng Vân dự họp trực tuyến với Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
+ Kính mời dự: Thường trực Thị ủy.
+ Mời dự: Các Phó Chủ tịch UBND thị xã, GĐ. Trung tâm Y tế,  TP. Tài chính - KH, CHT. Ban CHQS thị xã, Trưởng Công an, , TP. Văn hóa – TT, TP. Kinh tế, TP. Quản lý đô thị, CT. Liên đoàn lao động, TP. Lao động TB&XH, Chủ tịch UBND các xã, phường.
 + Địa điểm: UBND thị xã (phòng họp trên lầu).

* Lưu ý:
- Các cơ quan, ban ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi tài liệu cho Văn phòng chậm nhất trước 01 ngày để Văn phòng đưa lên hệ thống họp không giấy của thị xã Bình Long, tại địa chỉ: ecabinet.vn, các đơn vị dự họp lên hệ thống lấy tài liệu.
- Đề nghị các đơn vị chịu trách nhiệm và phải tuân thủ đúng các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của cơ quan Y tế khi cử đại biểu dự họp.
Lịch này thay thư mời họp./.
 
    TL/TT. HĐND - UBND THỊ XÃ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trịnh Thị Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây