Trang chủ
English
Trả lời cử tri
Phó Ban văn hóa xã hội HĐND tỉnh Vũ Thanh Ngữ tiếp xúc cử tri Bình Long 

Ngày 1/8, Đại biểu Vũ Thanh Ngữ - Phó Ban văn hoá xã hội HĐND tỉnh cùng các đại biểu HĐND thị xã Bình Long đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Phú Đức thị xã Bình Long sau kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh...

Chi tiết >>>
KỲ HỌP THỨ 5 HĐND PHƯỜNG HƯNG CHIẾN KHÓA II NHIỆM KỲ 2016 – 2021 

Sáng ngày 31/7/2017, HĐND phường Hưng Chiến khóa II nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ năm. Tham dự có ông Nguyễn Xuân Quang - PCT HĐND thị xã, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể phường, đại...

Chi tiết >>>
ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH HUỲNH THỊ HẰNG TIẾP XÚC CỬ TRI XÃ THANH PHÚ THỊ XÃ BÌNH LONG 

Chiều ngày 01/8 tại Hội trường UBND xã Thanh Phú, thị xã Bình Long đại biểu HĐND tỉnh khóa IX Huỳnh Thị Hằng đã có buổi tiếp xúc với gần 100 cư tri đại diện cho Đảng chính quyền và nhân dân xã Thanh...

Chi tiết >>>
Đại biểu HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng tiếp xúc cử tri tại thị xã Bình Long 

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri tại thị xã Bình Long sau kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh. Sáng nay ngày 2/8, các đại biểu HĐND tỉnh bà Huỳnh Thị Hằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ôngNguyễn Minh Hợi...

Chi tiết >>>
ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH KHÓA IX TIẾP XÚC CỬ TRI PHƯỜNG HƯNG CHIẾN 

Ngày 2/8, đại biểu HĐND tỉnh khóa IX Vũ Thanh Ngữ cùng các ông bà đại biểu HĐND thị xã Bình Long khóa XI ứng cử trên địa bàn phường Hưng Chiến có buổi tiếp xúc hơn 80 cử tri phường.

Chi tiết >>>