Trang chủ
English
Thị Ủy
 Bản in     Gởi bài viết  
THỊ ỦY 

 THƯỜNG TRỰC THỊ ỦY

Địa chỉ: Lý Thường Kiệt - Phường: Phú Đức  – Thị xã: Bình Long – Tỉnh: Bình Phước

Số điện thoại: 0271.3666491 – 0271.3666357

STT

Họ và Tên

Email

Chức vụ

01

Nguyễn Minh Hợi

nguyenminhhoi.txbl@binhphuoc.gov.vn

Bí thư

02

Lê Việt Hùng

leviethung.txbl@binhphuoc.gov.vn

Phó Bí thư TT

03

Vũ Hồng Dương

Vuhongduong.txbl@binhphuoc.gov.vn

Phó Bí thư

       

 

 

VĂN PHÒNG THỊ ỦY

Địa chỉ: Lý Thường Kiệt - Phường: Phú Đức  – Thị xã: Bình Long – Tỉnh: Bình Phước

Số điện thoại:0271.3666491 – 0271.3666357

STT

Họ và tên

Chức vụ

01

Nguyễn Thế Hòa

Chánh văn phòng

02

Phạm Thị Thúy

P. Chánh văn phòng

03    

 

 

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIÊT NAM THỊ XÃ

Địa chỉ: Lý Thường Kiệt - Phường: Phú Đức  – Thị xã: Bình Long – Tỉnh: Bình Phước

Số điện thoại: 0271.3666159

STT

Họ và tên

Chức vụ

01

Nguyễn Anh Đức

Chủ tịch

02

Trần Thanh Hoa Phó Chủ tịch
03 Điểu Hải  Phó Chủ tịch

 

 

 

ỦY BAN KIỂM TRA THỊ ỦY

Địa chỉ: Lý Thường Kiệt - Phường: Phú Đức  – Thị xã: Bình Long – Tỉnh: Bình Phước

Số điện thoại: 0271.3666126

STT

Họ và tên

Chức vụ

01

Võ Khắc Hổ

Chủ Nhiệm Ủy Ban kiểm tra

02

 

Phó chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra
03    

 

BAN TỔ CHỨC

Địa chỉ: Lý Thường Kiệt - Phường: Phú Đức  – Thị xã: Bình Long – Tỉnh: Bình Phước

Số điện thoại: 0271.666128

STT

Họ và tên

Chức vụ

01

 Bùi Thị Hiển

Trưởng ban

02

Lê Minh Tâm

Phó ban

03

Huỳnh Thị Kim Yến

Phó ban

 

BAN TUYÊN GIÁO

Địa chỉ:  Đường: Lý Thường Kiệt - Phường: Phú Đức  – Thị xã: Bình Long – Tỉnh: Bình Phước

Số điện thoại: 0271.666127

STT

Họ và tên

Chức vụ

01

Nguyễn Thị Huyền Linh

Trưởng ban

02

Lưu Huy Hà

Phó ban

 

   

 

BAN DÂN VẬN

Địa chỉ:  Đường: Lý Thường Kiệt - Phường: Phú Đức  – Thị xã: Bình Long – Tỉnh: Bình Phước

Số điện thoại: 0271.3666802

STT

Họ và tên

Chức vụ

01

 Nguyễn Anh Đức

Trưởng ban

02

 Nguyễn Đăng Hoàn

Phó ban

 

 

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

Địa chỉ: Lý Thường Kiệt - Phường: Phú Đức  – Thị xã: Bình Long – Tỉnh: Bình Phước

Số điện thoại: 0271.3666.950

STT

Họ và tên

Chức vụ

01

Nguyễn Thị Ngọc Trang

Giám đốc

02

Cao Văn Ninh

Phó giám đốc

 

   

 

[Trở về]
Thông báo
Ca khúc về Bình Long
Website sở ngành
Báo điện tử
Bình Long Google
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ BÌNH LONG
Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy Ban Nhân Dân thị xã Bình Long - Chịu trách nhiệm
Địa chỉ: Lê Quý Đôn – Phường Hưng Chiến – Thị xã Bình Long – Tỉnh Bình Phước
Điện thoại: (84)(0271) 3666320 – Email: nguyenminhhoang.txbl@binhphuoc.gov.vn - hoangnm1@gmail.com
® Ghi rõ nguồn : “binhlong.binhphuoc.gov.vn” khi bạn phát hành lại thông tin từ Website
© Coppyright by Viện Công Nghệ Viễn Thông