Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
DI CHÚC BÁC HỒ VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHỈNH ĐỐN ĐẢNG 

79 mùa xuân cuộc đời, hơn 60 năm hoạt động cách mạng phục vụ Tổ Quốc và nhân dân, chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho nhân dân ta và thế giới hàng ngàn bài nói, bài viết. Trong đó bản di chúc lịch...

Chi tiết >>>
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh- Ánh sáng của trí tuệ và niềm tin 

45 năm Bác đi xa, nhưng lớp lớp thế hệ người Việt Nam yêu nước vẫn cảm thấy Bác “như đang đứng ở nơi này” của Tổ quốc Việt Nam yêu dấu, “vẫn cùng chúng cháu hành quân”, đi...

Chi tiết >>>
BÁC HỒ DẠY “Nói đi đôi với làm” 

Nói đi đôi với làm, không chỉ là một nguyên tắc phương pháp luận trong tư tưởng Hồ Chí Minh mà ở đó còn biểu hiện là giá trị đặc sắc nổi bật của tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Có thể thấy điều đó...

Chi tiết >>>
Tư tưởng lớn từ một phong tục mới 

Được Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng từ năm 1960, Tết trồng cây đã trở thành một phong tục mới, rất tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Từ một phong trào, sau hơn nửa thế kỷ, Tết trồng cây đã ăn sâu, cắm...

Chi tiết >>>
Mùa xuân nhớ lời bác dạy về nghiệp học 

Tháng 9.1949, Bác Hồ viết như vậy trong trang đầu Sổ vàng của Trường Nguyễn Ái Quốc Trung ương. Lời căn dặn đó của Bác Hồ cũng là trách nhiệm của cả người học và người dạy, để trở...

Chi tiết >>>