Trang chủ
English
Phòng Ban
 Bản in     Gởi bài viết  
Phòng Ban Trực Thuộc 

 

PHÒNG VĂN HÓA & THÔNG TIN

Địa chỉ: 11Bis – Đường: Lê Quý Đôn – Phường: Hưng Chiến – Thị xã: Bình Long – Tỉnh: Bình Phước

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

01

Phạm Ngọc Thành

Trưởng phòng

0271.3606437

02

Mai Văn Truyền

Phó trưởng phòng

0271.3666140

03

Lê Ngọc Sáng

Phó trưởng phòng

0271.3666140

 

PHÒNG Y TẾ

Địa chỉ:  Đường: Lê Quý Đôn – Phường: Hưng Chiến – Thị xã: Bình Long – Tỉnh: Bình Phước

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

01

 Trần Ngọc Ẩn

Trưởng phòng

0271.3682234

 

     

 

CHI CỤC THỐNG KÊ

Địa chỉ: Đường: Lê Quý Đôn – Phường: Hưng Chiến – Thị xã: Bình Long – Tỉnh: Bình Phước

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

 

     

02

Phạm Hữu Trúc

Phó Chi cục trưởng

0271.3666104

  

 

THANH TRA

Địa chỉ:  Đường: Lê Quý Đôn – Phường: Hưng Chiến – Thị xã: Bình Long – Tỉnh: Bình Phước

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

01

Phan Văn Hương

Chánh thanh tra

0271.3666142

02

Trần Việt Hùng

Phó Chánh thanh tra

0271.3666104

 

 

PHÒNG TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: Đường: Lê Quý Đôn – Phường: Hưng Chiến – Thị xã: Bình Long – Tỉnh: Bình Phước

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

01

Phạm Tấn Ký

Trưởng phòng

0271.3666510

02

Nguyễn Văn Phương

Phó trưởng phòng

0271.3666510

03

Huỳnh Huy Hoàng

Phó trưởng phòng

0271.3666510

 

 

PHÒNG TƯ PHÁP

Địa chỉ: Đường: Lê Quý Đôn – Phường: Hưng Chiến – Thị xã: Bình Long – Tỉnh: Bình Phước

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

01

Nguyễn Văn Hạ

Trưởng phòng

0271.3666169

02

Đồng Tấn Sinh

Phó trưởng phòng

0271.3666169

 

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

Địa chỉ:  Đường: Lê Quý Đôn – Phường: Hưng Chiến – Thị xã: Bình Long – Tỉnh: Bình Phước

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

01

Ngô Trọng Thọ

Trưởng phòng

0271.3666332

02

Hà Thị Thu Vân

Phó trưởng phòng

 

03

Nguyễn Cao Thanh

Phó trưởng phòng

 

       

 

 

PHÒNG LAO ĐỘNG TB & XH

Địa chỉ: Đường: Lê Quý Đôn – Phường: Hưng Chiến – Thị xã: Bình Long – Tỉnh: Bình Phước

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

01

Trần Kim Phượng

Trưởng phòng

0271.3666163

02

Nguyễn Danh Bằng

Phó trưởng phòng

0271.3666163

 

     

 

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Đường: Lê Quý Đôn – Phường: Hưng Chiến – Thị xã: Bình Long – Tỉnh: Bình Phước

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

01

Trần Thị Mỹ Thành

Trưởng phòng

0271.3680076

02

Đặng Duy Thành

Phó trưởng phòng

0271. 3680076

 

 

 

PHÒNG KINH TẾ

Địa chỉ: Đường: Lê Quý Đôn – Phường: Hưng Chiến – Thị xã: Bình Long – Tỉnh: Bình Phước

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

01

Trần Hữu Hiền

Trưởng phòng

0271.3666171

02

Nguyễn Văn Tưởng

Phó trưởng phòng

0271.3666171

03

Điểu Nglon Hơn

Phó trưởng phòng

0271.3666171

 

 

PHÒNG NỘI VỤ

Địa chỉ: Đường: Lê Quý Đôn – Phường: Hưng Chiến – Thị xã: Bình Long – Tỉnh: Bình Phước

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

01

Nguyễn Thị Hiền

Trưởng phòng

0271.3666016

02

Đỗ Thành Tư

Phó trưởng phòng

0271.3666974

03

Nguyễn Thế Hợp

Phó trưởng phòng

0271.3666974

 

 

PHÒNG TÀI CHÍNH

Địa chỉ: Đường: Nguyễn Huệ  – Phường: Hưng Chiến – Thị xã: Bình Long – Tỉnh: Bình Phước

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

01

Trần Quốc Điệp

Trưởng phòng

0271.3680570

02

Lưu Thành Long

Phó trưởng phòng

0271.3680570

03

Hà Quốc Hưng

Phó trưởng phòng

0271.3680570

 

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 

Địa chỉ:  Đường: Lê Quý Đôn – Phường: Hưng Chiến – Thị xã: Bình Long – Tỉnh: Bình Phước

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

01

Nguyễn Văn Phương

Giám đốc

0271.3681844

 

[Trở về]
Thông báo
Website sở ngành
Ca khúc về Bình Long
Báo điện tử
Bình Long Google
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ BÌNH LONG
Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy Ban Nhân Dân thị xã Bình Long - Chịu trách nhiệm
Địa chỉ: Lê Quý Đôn – Phường Hưng Chiến – Thị xã Bình Long – Tỉnh Bình Phước
Điện thoại: (84)(0271) 3666320 – Email: nguyenminhhoang.txbl@binhphuoc.gov.vn - hoangnm1@gmail.com
® Ghi rõ nguồn : “binhlong.binhphuoc.gov.vn” khi bạn phát hành lại thông tin từ Website
© Coppyright by Viện Công Nghệ Viễn Thông