Trang chủ
English
Chính trị - Xã hội
 Bản in     Gởi bài viết  
LỚP BỒI DƯỠNG CẬP NHẬT KIẾN THỨC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN CƠ SỞ NĂM 2017 

Nhằm nắm bắt kịp thời, hiểu đúng những chủ trương, chính sách, đường lối quan điểm của Đảng trong lãnh đạo, xây dựng đất nước trong giai đoạn hiện nay; Trong 4 ngày từ ngày 10 đến ngày 13/7/2017, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã Bình Long mở lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ Đảng viên cơ sở. Hơn 100 học viên thuộc khối cơ quan, ban ngành đoàn thể thị xã tham dự.

Đ/c Võ Khắc Hổ - Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra triển khai chuyên đề xây dựng và hoàn thiện kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay

Trong thời gian 4 ngày các học viên sẽ lần lượt nghiên cứu 8 chuyên đề chính về: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và công cuộc xây dựng CNXH ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới; Đẩy mạnh CNH, HĐH, xây dựng cơ sở vật chất của CNXH; xây dựng và hoàn thiện kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay; Đảng cầm quyền và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền trong sạch, vững mạnh; Nhà nước pháp quyền và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Đổi mới hệ thống chính trị của Việt Nam trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; Một số vấn đề về chương trình, mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, giai đoạn 2010 – 2020; Một số chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

Toàn cảnh lớp học

Thông qua lớp bồi dưỡng các học viên nắm chắc nội dung từng chuyên đề từ đó nâng cao hiểu biết, nhận thức tư tưởng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới hiện nay./.

Minh Hiếu 

[Trở về]
Thông báo
Báo điện tử
Ca khúc về Bình Long
Website sở ngành
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ BÌNH LONG
Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy Ban Nhân Dân thị xã Bình Long - Chịu trách nhiệm
Địa chỉ: Lê Quý Đôn – Phường Hưng Chiến – Thị xã Bình Long – Tỉnh Bình Phước
Điện thoại: (84)(0271) 3666320 – Email: nguyenminhhoang.txbl@binhphuoc.gov.vn - hoangnm1@gmail.com
® Ghi rõ nguồn : “binhlong.binhphuoc.gov.vn” khi bạn phát hành lại thông tin từ Website
© Coppyright by Viện Công Nghệ Viễn Thông
Bình Long Google