Trang chủ
English
Chính trị - Xã hội
 Bản in     Gởi bài viết  
BÌNH LONG HỌC TẬP QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN 5 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII 

Dưới hình thức trực tuyến tới các điểm cầu huyện, thị thuộc các tỉnh thành phố trên cả nước. Ngày 29/6, Ban Tuyên giáo trung ương chủ trì phối hợp Ban Kinh tế trung ương tổ chức  Hội nghị toàn quốc về việc học tập, quán triệt  nghị quyết Hội nghị trung ương lần thứ 5 khóa XII. Tại điểm cầu thị xã Bình Long các đồng chí Bí thư, Phó bí thư, ủy viên thường vụ qua các thời kỳ; các đồng chí ủy viên ban chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XI; Bí thư, Phó bí thư các chi bộ Đảng trực thuộc; trưởng, phó các ban ngành đoàn thể thị xã...   đã trực tiếp theo dõi học tập quán triệt nghị quyết  hội nghị lần 5 BCH trung ương Đảng khóa XII.

Toàn cảnh buổi Hội nghị 

Trong thời gian 01 buổi sáng, đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế trung ương trình bày ba nghị quyết: Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng  của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết số 11 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; nghị quyết số 12 tiếp tục đổi mới cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước. 3 nghị quyết quan trọng được hội nghị trung ương 5 ban hành lần này đều là những vấn đề cốt yếu đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội Đảng lần thứ 12 đã đề ra về việc phát triển kinh tế xã hội. Nội dung trọng tâm của các Nghị quyết này là những định hướng lớn mang tính đột phá về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và phát triển kinh tế tư nhân, đây là những chủ thể rất quan trọng là nơi tạo ra của cải vật chất chủ yếu của nền kinh tế.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập quán triệt  các nghị quyết lần này có tầm quan trọng đặc biệt. Nhằm cung cấp những nội dung cơ bản, những điểm mới của các nghị quyết Hội nghị trung ương 5 khóa XII, giúp các đại biểu nắm vững và vận dụng các mục tiêu quan điểm, giải pháp để xây dựng chương trình kế hoạch hành động của các cơ quan đơn vị và tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân,  toàn quân, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động để sơm đưa nghị quyết vào cuộc sống./.

Văn Dũng

[Trở về]
Thông báo
Báo điện tử
Ca khúc về Bình Long
Website sở ngành
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ BÌNH LONG
Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy Ban Nhân Dân thị xã Bình Long - Chịu trách nhiệm
Địa chỉ: Lê Quý Đôn – Phường Hưng Chiến – Thị xã Bình Long – Tỉnh Bình Phước
Điện thoại: (84)(0271) 3666320 – Email: nguyenminhhoang.txbl@binhphuoc.gov.vn - hoangnm1@gmail.com
® Ghi rõ nguồn : “binhlong.binhphuoc.gov.vn” khi bạn phát hành lại thông tin từ Website
© Coppyright by Viện Công Nghệ Viễn Thông
Bình Long Google