Trang chủ
English
HĐND THỊ XÃ BÌNH LONG HỌP TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2011 -2016 

Ngày 22/3, HĐND thị xã Bình Long tổ chức kỳ họp tổng kết tổ chức và hoạt động HĐND khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016. Đây là kỳ họp cuối nhiệm kỳ nhằm tổng kết công tác HĐND, UBND thị xã nhiệm kỳ vừa qua....

Chi tiết >>>
COP 21 THỎA THUẬN LỊCH SỬ NHÂN LOẠI 

Bản Thỏa thuận chống biến đổi khí hậu toàn cầu đã được chính thức thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc COP21 ở Paris (Pháp) lúc 17 giờ 30 giờ Paris, tức 23 giờ 30 giờ Việt Nam ngày...

Chi tiết >>>